ביאור:תהלים קכו/לחן

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

Psalm 126[עריכה]

הלחן המוכר והידוע לשיר המעלות, מזמור קכו. לחן: פנחס מינקובסקי


\version "2.18.2"
\relative c' {
\key f \major
\tempo "Largo" 4 = 75
d4( a'8) a g bes a8. a16 | g8( e f) g a4 a16( g f e) | d4 a'8 a g( bes) a8. a16 | g8 e f e d4. r8 |
a'8( bes c8.) c16 d8( c) bes8. bes16 | bes8( a16 g a8 bes) c( bes) a4 | f8.( g16 a8) a bes( a) g4 | f8( d e f) d4. r8 |
a'4( d) c4. a8 | g( a bes c) a8.( g16) f4 | a f'8 d c4. a8 | g a bes c a4( bes8) c | d8.( c16) d8 e f4 e | d8. c16 d8 e f4 c | bes8( a g bes) d4 d | d8( cis) b( cis) d4. r8 | 
d,4 a'8. a16 g8( bes) a4 | g8( e) f g a4 a | d,( a'8) a g( d') a4 | g8( d16 e) f8( e) d4. r8 |
a'8( bes c4) d8( c) bes4 | bes8( a16 g a8 bes) c( bes) a4 | f8.( g16 a8 a) bes( a) g4 | f8( d) e( f) d4. r8 |
a'4 d c4. a8 | g8( a bes c) a8.( g16) f4 | a( f'8) d c4. a8 | g( a) bes( c) a4. r8 | d8.( c16 d8 e) f4 e | d8.( c16 d8 e) f4 c | bes8( a g bes d4) d | d cis b( cis) d2. r4 

}
\addlyrics {
Shir ha -- ma -- 'a -- lot be -- shuv A -- do -- nai et shi -- vat tzi -- ion ha -- yi -- nu ke -- chol -- mim
Az yi -- ma -- leh se -- chok pi -- nu ul -- sho -- nei -- nu ri -- na
Az yom -- ru va -- go -- yim hig -- dil A -- do -- nai la -- 'a -- sot 'im ei -- leh hig -- dil A -- do -- nai la -- 'a sot 'i -- ma -- nu ha -- yi -- nu se -- mei -- chim
Shu -- va A -- do -- nai et she -- vi -- tei -- nui ka -- a -- fi -- kim ba -- ne -- gev
Ha -- zor -- 'im be -- dim -- 'ah be -- ri -- na yik -- tzo -- ru
Ha -- lokh ye -- lekh u -- va -- kho no -- seh me -- shekh ha -- za -- ra'
Bo ya -- vo ve -- ri -- na no -- seh a -- lu -- mo -- tav
}