ביאור:שתי מחלוקות עקרוניות בין ר' אליעזר לר' יהושע

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.



ידועה המחלוקת בין ר' אליעזר לבין ר' יהושע בעניין הגאולה (סנהדרין צז:): ר"א סובר שהגאולה תבוא רק כשבנ"י יחזרו בתשובה מרצונם, ור"י סובר שהגאולה תבוא בכל מקרה, וכשה' ירצה לגאול את ישראל הוא יכריח אותם לחזור בתשובה.

ידועה גם המחלוקת ביניהם בעניין "תנורו של עכנאי" (בבא-מציעא נט:): ר"א סובר שבת-קול מהשמיים יכולה להכריע במחלוקות הלכתיות, ור' יהושע סובר ש"אין משגיחין בבת-קול", וההכרעה צריכה להיות רק ע"פ רוב החכמים.

לדעתי, שתי המחלוקות האלה קשורות לפסוק שכתוב בפרשת נצבים, דברים ל יא:

"כי המצוה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמים היא..."

יש שתי דרכים לפרש את המילים "המצוה הזאת":

  1. כל המצוות, כלומר ההלכה.
  1. המצוה שנזכרת בפסוק הקודם "כי תשוב אל ה' א-להיך בכל לבבך ובכל נפשך", כלומר התשובה.

ר"י סובר שהפירוש הראשון הוא הנכון. לכן, לפי דעתו, ההלכה "לא בשמים היא", וההכרעה במחלוקת הלכתית צריכה להיות בידי אדם, ללא התערבות משמים. אבל התשובה "כן בשמים היא", ואם ה' ירצה – הוא יכריח את ישראל לחזור בתשובה כדי להביא את הגאולה.

ר"א סובר שהפירוש השני הוא הנכון. לכן, לפי דעתו, ההלכה "כן בשמים היא", וצריך לשמוע בקול ה' ולקבל את ההכרעה ההלכתית שלו יתברך כאשר הוא מתערב. אולם התשובה "לא בשמים היא", ולכן הגאולה תבוא רק כאשר בנ"י יעשו תשובה מעצמם, בבחירה חפשית, כמו שכתוב בהמשך (פסוק כט):

"החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה. ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך:

לאהבה את ה' א-להיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת

על האדמה אשר נשבע ה' לאבותיך, לאברהם ליצחק וליעקב, לתת להם".

פירושים נוספים לפסוק זה ניתן למצוא כאן .

תגובות[עריכה]

מאת: עפרה שי

ליבי עם רבי אליעזר בשתי המחלוקות האלה ואני רוצה להסביר.

1. במחלוקת בעניין הגאולה,יותר טוב לי לשמוע שהגאולה תלויה גם בי ובהתנהגות שלי. חשוב לי לדעת שיש לי תפקיד בעולם,גם אם הוא קטן ומזערי ולהשתדל למלאו בכל ליבי. לכן רבי אליעזר בגישה שלו מעניק לי תפקיד ומשמעות ובכך חשיבותו.

2. במחלוקת בעניין תנורו של עכנאי, הנושא הזה מזכיר לי את שיטות המשפט השונות בבריטניה ובארצות הברית.

בבריטניה שופט מומחה שלמד היטב והוכיח את יכולתו והוא ברוב המקרים בעל נסיון. בארצות הברית שופטים חבר מושבעים. רבי אליעזר היה המומחה בנושא של תנורו של עכנאי,אבל מומחיותו לא עזרה ודעת הרוב התקבלה.מה שרבי אליעזר היה צריך לעשות הוא להסביר ולשכנע בגישתו ולגייס את דעת הקהל לצידו,אבל הוא סמך על נכונות דבריו והפסיד את המערכה בשל יחסי ציבור לקויים. צר לי על מה שקרה לו.

מאת:
מאת:
מאת: בעז מלט
ראשית רעיון יפה מאוד.
כדאי להשוות מחלוקות נוספות בינהם הקשורות, כגון:
  • המחלוקת האם העולם נברא בתשרי או בניסן - אם הגאולה לא תלויה בתשובה מתאים שהעולם נברא בניסן שזה זמן חסדים של ה', ואם תלויה בתשובה אזי מתאים שנברא בתשרי.
  • גם נחלקו על הגאולה העתידה האם תהיה בניסן או בתשרי, והרעיון זהה.

בשולי הנושא הייתי מציין שמכיוון שאלו ואל דברי אלוהים חיים, גם ר' אליעזר צודק שחייבת לבוא תשובה, והיא הנותנת לנו את מקומנו/חשיבותינו לתיקון העולם, אבל גם צודק ר' יהושע שהגאולה ודאי תגיע, ואין אנו יכולים לבטל לה' את תוכנית העולם.

מעניין שהתוספות מפשרים, שהבריאה עלתה במחשבה להברא בתשרי והביצוע בניסן, ז"א המגמה שהעולם יעמוד בדין, שהגאולה תבוא ע"י תשובה, אבל ה' גם שיתף מידת הרחמים וברא אותו בניסן.
בברכת גאולה שלמה.

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה במכתב וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2000-01-01.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/klli/mdrjim/ra_ry