ביאור:מלכים ב א י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

מדוע נשרפו שני שרי החמישים וחמישיהם?[עריכה]

אחזיה בן אחאב מלך ישראל חלה, ושלח שליחים לדרוש בבעל זבוב אלהי עקרון אם יחיה ממחלתו. אבל בדרך לעקרון פגש אותם אליהו הנביא, ואמר להם שיחזרו למלך ויוכיחו אותו על כך שהוא פונה אל האלילים. בתגובה שלח אליו המלך מחלקה שלמה:

(מלכים ב א ט): "וישלח אליו שר חמשים וחמשיו, ויעל אליו והנה ישב על ראש ההר, וידבר אליו 'איש האלהים! המלך דבר, רדה!'"

שר חמישים הוא דרגה צבאית, תואר למפקד מחלקה המונה 50 איש, כמו ש שר אלף הוא תואר למפקד חטיבה המונה 1000 איש (שמואל א יח יג): "ויסרהו שאול מעמו, וישמהו לו שר אלף , ויצא ויבא לפני העם".

חמשיו הם החמישים שלו, חמישים האיש במחלקה שהוא מפקד שלה.

בתגובה:

(מלכים ב א י): "ויענה אליהו וידבר אל שר החמשים: 'ואם איש אלהים אני, תרד אש מן השמים ותאכל אתך ואת חמשיך!' ותרד אש מן השמים, ותאכל אתו ואת חמשיו."

אליהו גזר על המחלקה להישרף, וה' הסכים עמו ושרף את המחלקה.

אחזיה שלח עוד מחלקה, וגורלה היה דומה:

(מלכים ב א יא): "וישב וישלח אליו שר חמשים אחר וחמשיו, ויען וידבר אליו 'איש האלהים! כה אמר המלך: מהרה רדה!'. ויען אליה וידבר אליהם: 'אם איש האלהים אני, תרד אש מן השמים ותאכל אתך ואת חמשיך!' ותרד אש אלהים מן השמים, ותאכל אתו ואת חמשיו".

אחזיה שלח עוד מחלקה, אבל הפעם התוצאה היתה שונה:

(מלכים ב א יג): "וישב וישלח שר חמשים שלשים וחמשיו, ויעל ויבא שר החמשים השלישי, ויכרע על ברכיו לנגד אליהו, ויתחנן אליו וידבר אליו: 'איש האלהים! תיקר נא נפשי ונפש עבדיך אלה חמשים בעיניך! הנה ירדה אש מן השמים ותאכל את שני שרי החמשים הראשנים ואת חמשיהם, ועתה תיקר נפשי בעיניך!'", (מלכים ב א טו): "וידבר מלאך ה' אל אליהו 'רד אותו, אל תירא מפניו'; ויקם וירד אותו אל המלך".

מדוע נענשו שתי המחלקות הראשונות בחומרה כה רבה, והרי הם בסך-הכל הודיעו לאליהו את פקודת המלך?

אילו היה מדובר בפקודה לא חוקית, היה אפשר לטעון שהם היו צריכים לסרב (כמו השליחים הקודמים ששלח אחזיה לדרוש בבעל זבוב ), אבל כאן הפקודה היתה חוקית - מותר למלך לגזור על אדם שיתייצב לפניו, ומותר לחיילים להביא את הפקודה הזאת אל מי שהיא מיועדת לו!

נראה שהתקיים כאן אחד מפירושיו של הפסוק (משלי יג יז): "מלאך רשע יפל ברע, וציר אמונים מרפא"( פירוט ).

1. יש אומרים, שהחיילים נשלחו כדי להרוג את אליהו, ואליהו גזר עליהם שיישרפו מתוך הגנה עצמית: " "לא כיוון שיירד אל המלך לדבר עמו, כי אם לדבר אליהם, שיירד אליהם לתחתית ההר, והוא כי לקחת נפשו זממו... להכותו נפש" " (ר"מ אלשיך) . הפקודה שקיבלו אכן היתה לא חוקית, הם נשלחו לבצע שליחות של רשע והתקיים בהם אחד הפירושים של הפסוק "מלאך רשע ייפול ברע" - הנשלח לבצע שליחות של רשע יישא באחריות מלאה למעשיו, כי " "אין שליח לדבר עבירה" ".

ראיה לפירוש זה ניתן להביא מדברי ה' אל אליהו כשבאה אליו המשלחת השלישית: "וידבר מלאך ה' אל אליהו 'רד אותו, אל תירא מפניו'; ויקם וירד אותו אל המלך". " "מפני מי נצטווה אליהו שלא לירא? יש מפרשים ציווי זה ביחס לאחזיה, אולם מבחינה תחבירית קשה לפרש כך, שהרי המלך לא נזכר עד עתה, ורק בסוף הפסוק הוא נזכר במשפט אחד: "ויקם וירד אותו אל המלך". לפי שטף הלשון יש לפרש "אל תירא מפניו" - מפני שר החמישים הזה, השלישי. ומכלל דבריו של מלאך ה' יש ללמוד, כי מפני שר חמישים זה אין לו לאליהו לירא, כי הלה לא יעשה לו כל רע ורק יביאנו אל המלך, אך מפני שני שרי החמישים הקודמים היה לו לאליהו לפחד, שכן הם עצמם אמורים היו להרע לו" " ( הרב אלחנן סמט , "פרקי אליהו", חלק "אחזיה" ה 4, עמ' 433) .

 • אולם, אילו זו היתה מטרתם, הם היו פשוט באים והורגים אותו, ולא קוראים לו שיבוא.
 • ועוד: " "מאחר שלפנינו כאן ספר נביא, שנכללו בו פרטים נבחרים ברוח הקודש ואחרים נדחו מהיכלל בו גם כן ברוח הקודש, אנחנו רשאים לחפש את הסיבה המוסרית למות החיילים האלה במה שכתוב ממעשיהם בספר ולמצוא אותה במעשים שנכתבו שם בסיפור המעשה ולא להמציא עליהם חיובי מיתה שאינם כתובים בסיפור. אילו היה חטאם בשליחות שלא הספיקו לבצעה, צריך היה לכתוב וַיִּשְׁלַ֥ח אֵלָ֛יו שַׂר־חֲמִשִּׁ֖ים וַֽחֲמִשָּׁ֑יו " להרוג את אליה", או "לאסור אותו", או "להביאו לפניו", או "לאיים עליו", ואם אין אחד מכל אלה כתוב, פירוש הדבר שלא אחד מאלה היה החטא שחייב אותם שריפה" " ( דוד ויסקוט ).

2. מסתבר יותר שהחיילים נשלחו כדי להביא את אליהו אל אחזיה בשומרון, אולם אחזיה עצמו התכוון להרוג את אליהו. עוד בימי אחאב, אביו של אחזיה, גזרה איזבל אמו גזר דין מוות על אליהו מלכים א יט ב. אליהו ברח ולא חזר עוד לשומרון. כשאחזיה שמע שאליהו נמצא קרוב לשומרון, הוא ראה בכך הזדמנות לבצע את גזר הדין. כדי להציל את אליהו, ה' שרף את השליחים שבאו לקחת אותו. והתקיים בהם אחד מפירושיו של הפסוק "מלאך רשע יפל ברע" - שליח של אדם רשע, גם אם השליח אינו רשע בעצמו, גם הוא ייפול ברע.

השליח השלישי ניצל מגורלם של שני הראשונים כי נכנע לפני אליהו והפך את עצמו לשליח של אליהו עצמו, ובכך קיים את החצי השני של הפסוק "וציר אמונים מרפא" - מצד אחד הוא נשאר נאמן למלך, מילא את פקודתו והלך לקרוא לאליהו; מצד שני הוא גילה נאמנות גם לנביא ה' ונהג בהכנעה כלפיו; כך ריפא את השליחות והציל את עצמו ואת חייליו ממוות.

3. וייתכן שהשליחים נענשו כי דיברו אל הנביא בחוצפה: הראשון אמר " 'איש האלהים! המלך דבר, רדה!' ", והשני התחצף עוד יותר: " 'איש האלהים! כה אמר המלך: מהרה רדה!' ". מותר למלך לקרוא לנתין שלו שיבוא לפניו, אבל כשהנתין הוא נביא, יש להתייחס אליו בכבוד הראוי. ה' הסכים להוציא להורג את החיילים כדי ללמד את העם שיש לכבד את הנביא, והתקיים כאן אחד הפירושים של הפסוק "מלאך רשע יפול ברע" - שליח הנוהג ברשעות ובגסות ייענש, גם אם הוא עושה כך במסגרת שליחותו.

דבר דומה קרה גם כשפגעו בכבודו של אלישע (מלכים ב ב כג): "ויעל משם בית אל, והוא עלה בדרך ונערים קטנים יצאו מן העיר, ויתקלסו בו ויאמרו לו 'עלה קרח! עלה קרח!', ויפן אחריו ויראם, ויקללם בשם ה', ותצאנה שתים דבים מן היער, ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים".

השליח השלישי דיבר אל אליהו בכבוד ובהכנעה, ולכן נשאר בחיים ואף הצליח למלא את שליחותו - "וציר אמונים מרפא" ( פירוט ופירושים נוספים ).

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל[עריכה]

 • טיול בשומרון - גבעת אליהו : "וַיִּשְׁלַח אֵלָיו שַׂר חֲמִשִּׁים וַחֲמִשָּׁיו וַיַּעַל אֵלָיו וְהִנֵּה יֹשֵׁב עַל רֹאשׁ הָהָר" ג€“ הקצין וחייליו ... ( cache )
 • דף מסלול : "וישלח אליו שר חמישים וחמשיו ויעל אליו והנה ישב על ראש ההר, וידבר אליו איש האלוקים המלך דבר רדה ויענה אליהו וידבר אל שר החמישים ואם איש האלוקים אני תרד אש ... ( cache )
 • נביא-ומלך אמת-וחסד בספר מלכים / ניסן אררט : השר השני משנה מעט מלשון קודמו: "ו י ע ן וידבר אליו: איש האלהים - כ ה א מ ר המלך (לא בפקודה) מ ה ר ה ר ד ה". אליהו נתפס למילת הזרוז "מהרה" ורואה בה משום ... ( cache )
 • ShevaNet שבענט : האלהים, המלך דבר רדה . ויענה אליהו אם איש אלהים אני הנני גוזר שתרד אש מן השמים ותאכל אותך עם אנשיך. ותרד אש מן השמים ותאכל אותם. וישלח המלך אל ... ( cache )
 • index : ויענה אליהו וידבר אל שר החמישים ואם איש אלוקים אני תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישיך ותרד אש מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישיו. תרד אש מן השמיים ... ( cache )
 • מחוללי הנס : אלוהים ואדם : כששרי החמישים פוגעים בכבודו, אומר אליהו, איש האלוהים: "ואם איש אלהים אני תרד אש מן השמים ותאכל אותך ואת חמשיך ותרד אש מן השמים..." (פס' י'). ... ( cache )
 • רבי אברהם בן דוד, הראב"ד הראשון / אמונה רמה : "אם איש אלהים אני תרד אש " (מ"ב א: י). וכדומים לאלה הדברים הקורעים המנהגים.15א ותמצא אלישע ע"ה, מדרגתו בזה למטה ממדרגת אליהו ע"ה. ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - מלכים : ומה הכוכבים אחד מהם יכול את כל העולם, כך הצדיקים אליהו ז"ל אמר אם איש אלהים אני תרד אש מן השמים. אברהם נמשל כחמה ויצחק כלבנה ויעקב ככוכבים, לעתיד לבא החמה ... ( cache )
 • ספר עבודת הקודש : ... כגון אליהו ז"ל בשרי החמשים וחמשיהם, שכתב בהם ואם איש אלהים אני תרד אש מן השמים ותאכל אותך ואת חמשיך ותרד אש מן השמים ותאכל אתו ואת חמשיו: ...
 • פרק רביעי : הסיפור הבודד : יחידות העלילה : ... ואליה עונה לו: וְאִם אִישׁ אֱלֹהִים אָנִי תֵּרֶד אֵשׁ מִן הַשָּׁמַיִם וְתֹאכַל אֹתְךָ וְאֶת חֲמִשֶּׁיךָ- וַתֵּרֶד ... ( cache )
 • פרשת לך לך : בסיטואציה שונה, אכן אמר אליהו לאלו שפגעו במעמדו כנביא (מל"ב א', יב) "אם איש הא- להים אני, תרד אש מן השמים ותאכל אתך ואת חמשיך" (ואכן כך היה). ... ( cache )
 • פרשת במדבר : כך הם הצדיקים, כגון: אליהו, שירדה אש בדיבורו, שנאמר (מ"ב א): אם איש האלהים אני תרד אש מן השמים ותאכל אותך ואת חמשיך ותרד אש אלהים מן השמים ותאכל אותו ואת ... ( cache )
 • 'מלכים ב פרק א : מלכים ב א,יא וישב וישלח אליו שר חמישים אחר, וחמישיו; ויען, וידבר אליו, ותאכל אותו ואת חמישיו. השמיים ותאכל אותך ואת חמישיך; ותרד אש אלוהים מן השמיים, ... ( cache )
 • פרעה במדבר רבה ו : אם איש האלהים אני (־>�־־ א ) שירדה אש בדיבורו שנא�. תרד אש מן השמים ותאכל אותך ואת חמשיך ותרד. אש אלהים מן השמים ותאכל אותו ואת חמשיו: ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - בראשית : ... אני עוצר גשמים ואליהו כן שנא' חי ה' אם יהיה השנים האלה טל ומטר כ"א לפי דברי (מ"א יז) אני הורדתי אש וגפרית על סדום ואליהו הוריד כן שנא' אם איש האלהים אני ... ( cache )
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : ' אם איש האלהים אני תרד אש מן השמים ותאכל אותך ואת חמישיך וגו (מלכים ב' א' י"ב. ). ( פסיקתא רבתי פרשה יא). ודמיון העפר מורה על זמן השפלות, כי בזמן ... ( cache )
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : דבר אחר: מה הכוכבים יכול אחד מהם לשרוף את כל העולם, כך הם הצדיקים - כגון אליהו שהיתה האש יורדת בדיבורו ' אם איש האלהים אני , תרד אש מן השמים ותאכל אותך ואת ... ( cache )
 • יבמות צ ב ג€“ ויקיטקסט : ... שהיה מבטיח בירידת אש ושוחטים על הבטחתו קדשים בחוץ שבזכותו ותפלתו תרד אש מן השמים ויהיה מיגדר מילתא שיתקדש שמו של הקב"ה ברבים וע"י כך יחזרו ישראל למוטב: ... ( cache )
 • פרשת שופטים - אימוּת הנבואה - גיליונות נחמה ליבוביץ : כאמרו (מלכים ב' א' י') "ואם איש אלוקים אני תרד אש מן השמים ותאכל אותך ואת חמשיך" ; וכבר קדמנו אדון הנביאים באמרו (במדבר ט"ז) "אם כמות כל אדם ימותון אלה ... ( cache )
 • רבי יוסף אלבו / ספר העיקרים : תמצא אליהו שהוריד האש למטה הפך טבעו, אמר: ואם איש אלוהים אני תרד אש מן השמים ( מלכים ב' א') - והיה כן, ובקע מי הירדן; ואלישע ריפא צרעת נעמן והחיה את המת ... ( cache )
 • מדרש תנחומא / פרשת בראשית : ואליהו הוריד כן, שנאמר: אם איש האלוהים אני תרד אש מן השמים (שם כא), ולא אמר אל אני. ואתה אומר אל אני מושב אלוהים ישבתי?! ואם תאמר: מפני שחיית הרבה. ... ( cache )
 • ויצא חוטר מגזע ישי : חלק ה' : כי בהיותו גוזר על גוי ועל ממלכה או על איש מיוחד שימות, תרד אש מן השמים וישרפהו או תבקע האדמה ותבלע אותו או ימיתהו האריה והנחש ושאר הדברים משלוחי ההשגחהג€¦ ... ( cache )
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 06elisha.rtf : בסיטואציה שונה, אכן אמר אליהו לאלו שפגעו במעמדו כנביא (מל"ב א', יב) "אם איש הא- להים אני, תרד אש מן השמים ותאכל אתך ואת חמשיך" (ואכן כך היה). ... ( cache )
 • [http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/32551_70.pdf ^ לאסונל י ן ֲ£ ף פרשת �*הי ל ק ח] : שצא תרד אש מן השמים משוס איסיר מעיצה ואע�ג ליש הרמת הלש! ֲ»*. מש. ' ן. ברירה צי� ראש שצ שמיס נגנז ס^ליאין-בר�רה עכ�ל יז�ש כשנכנסו וג ... ( cache )
 • סיפור יצירת העולם / שלמה רובין : במליצת העתקה (Metapher) בלשון המקרא מכונה הברק בשם "אש מן השמים" כמו " תרד אש מן השמים " אצל אליהו, וכמו באיוב "אש אלהים נפלה מן השמים" ובמ"א במקרא. ... ( cache )
 • מדרש רבה - במדבר : ... הם הצדיקים כגון אליהו שירדה אש בדיבורו שנא' (מ"ב א) אם איש האלהים אני תרד אש מן השמים ותאכל אותך ואת חמשיך ותרד אש אלהים מן השמים ותאכל אותו ואת חמשיו: ... ( cache )
 • פרשת לך לך : ... וְתֹאכַל אֹתְךָ וְאֶת חֲמִשֶּׁיךָ וַתֵּרֶד אֵשׁ מִן הַשָּׁמַיִם וַתֹּאכַל אֹתוֹ וְאֶת חֲמִשָּׁיו. ... ( cache )
 • שייח' שעלה ג€“ ויקיפדיה : ... וְאִם-אִישׁ אֱלֹהִים אָנִי, תֵּרֶד אֵשׁ מִן-הַשָּׁמַיִם וְתֹאכַל אֹתְךָ וְאֶת-חֲמִשֶּׁיךָ ; וַתֵּרֶד אֵשׁ ... ( cache )
 • ג„¢ ג€¢ $ י ֲ» (יד) V ** .. כתנות חלק צ פרק בג עולם : אלפים (טו) ותרד אש אלהים מן השמים אלמה ק ג א*ג€¢. : מזכרים והוא ל� ואת חמשץ־ אותך ט� ותאכל נאלמה. ^ מהרא נמלריס . ,. ט� ע�ל כמהסגח. ג€¢ ג מ ; כ ם ... ( cache )


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-09-15.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:מדוע נשרפו שני שרי החמישים וחמישיהם?

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/mlkimb/mb-01-10