ביאור:איוב ג יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
ישנתי אז ינוח לי[עריכה]

איוב מתאר כמה טוב היה לו אילו היה מת:

(איוב ג יג): "כי עתה שכבתי, ואשקוט, ישנתי, אז ינוח לי"

" "אם כן היה [אילו הייתי מת], הייתי... שוכב בקבר בהשקט , וכאשר הייתי ישן בקבר אז היה לי מנוחה ; וכפל הדבר במילים שונות" "   ( מצודות )

רמזים[עריכה]

חז"ל מצאו בפסוקנו כמה רמזים:

1. השינה היא " "סימן יפה לחולה" " ( תלמוד בבלי, ברכות נז: ) - כשחולה מצליח לישון , זה סימן שהגוף שלו במנוחה , ומצליח להתגבר על המחלה.

2. אז בגימטריה 8; יש שלמדו מכאן, שהאדם צריך לישון 8 שעות בלילה כדי להשיג מנוחה מלאה. הדבר מתאים להלכה וגם למדע: "היום והלילה, כד שעות. די לו לאדם לישן שליש מהן, שהוא שמונה שעות'" ' (רמב"ם הלכות דעות ד ד, בן איש חי א וישלח א; ראו מהו מספר שעות השינה הרצוי לאדם? , השינה בהלכה וברפואה , שינה- ויקישיבה ) .

3. ה' מראה לצדיקים, לפני מותם, את חלקם בעולם הבא, כדי שיוכלו לשכב ולמות מתוך שקט נפשי : " "הקב"ה מראה להם לצדיקים, עד שהם בעולם הזה, מתן שכרן מה שהוא עתיד ליתן להם לעתיד לבא, והם ישנים" " (רבי אלעזר, בראשית רבה סב ב)

4. אין לפנות מתים ממקום למקום - יש לתת להם לשכב בשקט בקבר. הדבר מתאים להלכה: " "אין מפנים המת והעצמות מקבר מכובד לקבר מכובד ולא מבזוי לבזוי ולא מבזוי למכובד ואין צריך לומר שלא ממכובד לבזוי"" " (<a> טור סימן שס"ג, בשם הירושלמי מועד קטן סוף פרק ב, וכן פסק השו"ע שם להלכה; הפסוק מובא כנימוק ב"בית יוסף" בשם "כלבו" סימן קיד; ראו] מאמר של הרב יונה מצגר <a> )]

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל[עריכה]

  • מכללת יעקב הרצוג להכשרת מורים : כי עתה שכבתי ואשקוט , ישנתי - אז ינוח לי (ג', יג). לא לשווא איוב מבקש חלקו עם רשעים חדלו רגז (ג', יז) - אלה שנולדו לכאן, אך אינם עוברים לעולם הבא, ... ( מטמון )
  • tolle lege: January 2007 : כי עתה שכבתי ואשקוט ישנתי אז ינוח לי. For now I lie down and I will be quiet and the rest belongs to me (Job 3:13) וישבת . . . כי בו שבת ... ( מטמון )
  • בס"ד : וכן באיוב (ג יג): " כי עתה שכבתי ואשקוט , ישנתי אז ינוח לי". משמעותם של פסוקים אלו היא, כי כל הפרעה במנוחתם של המתים מהווה פגיעה בהם עד כדי הרגזה, ...
  • ?Burial in Eretz Yisrael - Is it for everyone : א אין מפנין כו' - הטעם שהבלבול קשה למתים מפני שמתייראין מיום הדין וזכר לדבר ישנתי אז ינוח לי . ובשמואל הוא אומר למה הרגזתני להעלות וגו': ... ( מטמון )
  • OtBritKodesh.com - על השיר : ' רעידת אדמה באגדיר ', לארז ביטון : איוב שלקה בייסורים מרים מצא מזור בשינה, כדבריו : ' ישנתי אז ינוח לי '28. אומנם, חז "ל הגדירו את השינה כאחד חלקי ששים מן המוות29, אך בו בזמן הם טיפחו תודעה בדבר ... ( מטמון )
  • שינה : וסימנך - ישנתי 'אז' ינוח לי (איוב ג יג), היינו שינה בגימטריא 'אז' מביאה מנוחה. וראה בן איש חי, א, וישלח סק"א, שלדעת הרופאים צריך לישון בין שש לשמונה שעות, ... ( מטמון )
  • ילקוט שמעוני - איוב : ... הורה גבר אין עכשו עת הריון מגבר, ירמיה מקלל יום לידתו ויום עיבורו וכו' ( בירמיה ברמז ש"א). ישנתי אז ינוח לי , ששה דברים סימן יפה לחולה (בישעיה ברמז תמ"ב): ... ( מטמון )
  • נתוח מתים : ... זוהר ר"פ אמור; [72] שו"ת אור המאיר ח"א סי' עד; [73] כמבואר בשמו"א כח טו - ' למה הרגזתני להעלות אתי', ובאיוב ג יג - ' ישנתי אז ינוח לי '. וראה חגיגה ד ב; ... ( מטמון )
  • פירוש הרמ"ק לספר יצירה : והיינו שנת עולם או ישנתי אז ינוח לי , או שחוק הכסיל או עת לשחוק, או רוגז הכסיל או רוגז לעבודת שמים, וכן הרהור כדפרישית. ולכך אלו יסוד ורוחניות ונשמה אל הי"ב ... ( מטמון )

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-01-29.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:ישנתי אז ינוח לי


קיצור דרך: tnk1/ktuv/eyov/yv-03-13