לדלג לתוכן

ביאור:ועשו ארון

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.בשמות כה-כז מצווה ה' על משה את המצוות הקשורות לבניית המשכן. בהתחלה (כה, י) כתוב "ועשו ארון עצי שטים"; אחר-כך כתוב "וצפית אותו זהב... ועשית עליו זר... ויצקת לו... ועשית בדי עצי שטים... והבאת את הבדים..." וכו'. הציווי הראשון נאמר בנסתר (הם יעשו ארון), אבל כל שאר הציווים נאמרו בנוכח (אתה תצפה את הארון, תעשה עליו זר, וכו'...). גם הציווים של שאר הכלים נאמרו בנסתר: "ועשית כפורת... ועשית שולחן... ועשית מנורת זהב... ואת המשכן תעשה... ועשית את הקרשים... ועשית פרוכת... ועשית את המזבח..." וכו'. למה דווקא הציווי הראשון נאמר בנסתר?

תשובה

[עריכה]

אפשר להסביר את זה ע"פ מה שנאמר בפרשת לוחות הברית השניים בדברים י א. ה' אמר למשה: "פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אלי ההרה, ועשית לך ארון עץ, ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת, ושמתם בארון". משה הבין שהוא צריך לעשות את הארון לפני שהוא עולה להר, כדי שיהיה לו מקום לשים את הלוחות כשיירד, וכך עשה: "ואעש ארון עצי שיטים... ואעל ההרה ושני הלוחות בידי... ואפן, וארד מן ההר, ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי, ויהיו שם, כאשר ציווני ה'". אבל בפעם הראשונה שמשה עלה אל ה' לקחת את לוחות הברית (לוחות-הברית הראשונים) הוא לא נצטווה לעשות ארון עץ, ולכן לא עשה ארון עץ, ולכן כשירד עם הלוחות – לא היה לו איפה לשים אותם והוא נאלץ להחזיק אותם בידיו. לכן הוא לא יכל לעשות בעצמו את הארון – הוא היה חייב להגיד לאחרים שיעשו. רק אחרי שהם "עשו ארון עצי שטים" משה יכל לשים בארון את הלוחות ולעשות בעצמו את שאר העבודה. (אמנם, כידוע, הלוחות הראשונים נשברו ולכן כל התכנית הזאת לא התבצעה, ובסוף גם לא משה עצמו עשה את המלאכה אלא בצלאל ואנשיו, אבל נראה לי שהתכנית המקורית – לפני חטא העגל -- היתה שמשה יעשה בעצמו את כל המלאכה חוץ מהמעשה הראשון).


תגובות

[עריכה]

מאת: נתן ווייל

הרעיון יפה, אך הכלל "אין מוקדם ומאוחר בתורה" מתאים לפרשת תרומה. מדרש תנחומא אומר: אימתי נאמרה פרשה זו של המשכן למשה? ביום הכיפורים עצמו. משה עלה למרות בששה בסיון, שהה 40 יום וירד ביום חטא העגל. שב ועלה ל- 40 יום נוספים להתחנן על בנ"י. הוא התבקש לרדת ולהכין ארון עץ ושב ועלה ל-40 יום נוספים וקבל לוחות שניות וביום הכיפורים ירד מהר סיני ובו ביום נצטווה על המשכן וכליו- כדי שידעו כל באי עולם שנתכפר להם מעשה העגל. ולכן נקרא המשכן: משכן העדות.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim2/aron