ביאור:הנסיון הראשון של אברהם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


במקרא מתוארת מסכת חייו הנבואית של אברהם אבינו, החל מ לך לך מארצך -- וכלה "לך לך אל ארץ המוריה". בתוך התקופה זו לפי דברי חז"ל אברהם אבינו עבר עשרה ניסיונות ועמד בכולם , אולם לא ברור מהם עשר הניסיונות .

במסכת אבות פרק ה פיסקה ג נאמר :

" עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום :

לפי הרמב"ם הניסיונות הם כדלקמן :

1. לך לך מארצך – בתחילת הפרשה

2. ויהי רעב בארץ –אברהם מתמודדת עם הרעב הראשון –ויורד מצרימה

3. בהילקח שרה לבית פרעה –מלך מצרים לוקח את אשת אברהם

4. מלחמתו עם ארבעה מלכים –ההסתבכות במלחמה לא לו.

5. בקחתו את הגר לאשה , שהתייאש מהוליד בן לשרה –

6. המילה שנצטווה בה בימי זקנה –

7. לקיחת שרה לבית אבימלך –

8. גרוש הגר –

9. הרחקת בנו ישמע-אל –

10. עקדת יצחק –

קיים גם נוסח נוסף עם שינוי קל -

אני אנסה להרחיב את הניסיון הראשון שעמד בו אברהם אבינו-

נאמר בפרשה (בראשית יב, א): "ויאמר ה' אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ובית אביך אל הארץ אשר אראך: ואעשך לגוי גדול,ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה":


פרשתנו מתחילה עם בחירתו של אברהם ע"י הקב"ה מכל שאר בני האדם לעשותו לגוי גדול לברכו ולגדל את שמו .

מתחילת הפרשה אנו רואים שללא שום הסבר וסיבה ,אברהם מקבל הוראה מהקב"ה –. במה זכה אברהם יותר מכל הברואים לבחירה זו.

אצל נוח , לדוגמא מוסבר אמנם בקיצור , מדוע זכה להינצל מן המבול: "ונח מצא חן בעיני ה' ... נח איש צדיק ותמים היה בדורתיו, את האלהים התהלך נח" (בראשית ו) .

אצל משה, מצינו שהתגלות הינה פתאומית, וללא כל הסבר זכה משה להתגלות זו ולשליחות הגדולה. למרות שיש רקע מקדים למעשים מיוחדים שעשה משה .

אצל אברהם התורה אינה מספרת כלום על מעשיו לפני צו זה של " לך לך " והברכות המפליגות.

הרמב"ן שואל:

מה הטעם שיאמר לו הקב"ה ,עזוב ארצך ואיטיבה עמך, מבלי שיקדים שהיה אברהם עובד אלהים או צדיק תמים, או שיאמר טעם לעזיבת הארץ, שיהיה בהליכתו אל ארץ אחרת ?.

חז"ל הכירו בקושי זה , והרבו באגדות רבות על מעשיו של אברהם בצעירותו:

לא אספר כאן את האגדות אבל אשאל מדוע התורה לא סיפרה על מעשיו של אברהם בצעירותו, בגללם בחר ה' דווקא בו?

התשובה של הרמב"ן – התורה לא תרצה להאריך בדעות עובדי כוכבים ולא לתאר את מעשיהם הנפסדים של עובדי זרה. והקב"ה מצווה את אברהם לעזוב את ארצו ומולדתו ואת אילו המקללים אותו על אמונתו בקב"ה.

לעצם העזיבה ישנם מספר דעות .המפרשים נחלקו בטעם הדבר, אפשר הדבר לטובתו ולהנאתו או לבדידותו, בכל מקרה אברהם עוזב את מקום מגוריו העכשווים למקום שיצטרך לחיות לבד עם מכשולים חדשים שרק הקב"ה יודע עליהם.

אברהם מקיים את הוראת הקב"ה באמונה שלמה ואינו דואג דאגה לצרכיו האישיים.

בואו ונתאר לעצמנו סיטואציה בה מפילים עלינו הוראה מוכתבת על העתקת מקום מגורים למקום לא ידוע וללא תכנון מוקדם ,ונמצאים עמך האשה והעוזרת ואחים כולל אנשים שתלויים בך ומחוייב אתה לדאוג לכל אחד לפי צרכיו האישיים כיצד היינו אנו פועלים כדי לעמוד מול המשימה ולעבור אותה בשלום כמו אברהם ?!.

הקב"ה מנסה את אברהם אם הוא מוכן להינתק מעברו ומעתידו.

כי הנושא את שם ה' – את ייחודו בעולם ,צריך להיות מוכן להקריב את כל היקר לו – העבר והעתיד, למען המטרה של פרסום וקידוש ה'.

ומעשה אבות סימן לבנים.

יהודה - חתן בר מצווה נאמר בפרשה "לך לך מבית אביך" לגבי אברהם אבינו אתה יהודה יוצא מחסותם של הוריך ,אתה הופך לעצמאי במעשיך ובתנהגותיך ולסובבים אותך , לכן חובה עליך להיות יותר אחראי בדיבור ובמעשים מעתה ואילך אברהם אבינו יהיה לך למודל בהתנהגות ביראת ה' עלה והצלח .

כתב וערך אברהם מדי בית הכנסת משכן אחווה קריית מוצקין שבת שלום

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אברהם מדי שפורסם לראשונה במשכן אחוה, פרשת לך לך התשסה וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2008-02-13.

קיצור דרך: tnk1/sofrim/abramm/avrhm