ביאור:דברי תורה היתוליים לחתונה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

סגולה לאריכות חיים?[עריכה]

בתקופה שלאחר בריאת העולם, מאז אדם הראשון ועד אברהם, בני האדם חיו לאורך תקופות ארוכות.

יכול להיות שאז הנשים שלהם ידעו את מקומן.

אבל מעניין לבדוק למה דווקא מתושלח חי הכי הרבה (969)? ובכן, הוא התחתן גם בגיל מאוחר (187).

אם כך צריך לשאול איך אדם הראשון שהתחתן בגיל יום אחד חי גם כן הרבה שנים(930)? לו לא היתה חותנת.

החטא הקדמון[עריכה]

כשה' בא לאדם וחוה לאחר החטא חוה אמרה: "הנחש הישיאני ואוכל", כלומר, הנחש שכנע אותי במרמה.

אדם לעומת זאת רק אומר: "האשה אשר נתתה עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל". איזה מין תירוץ זה? אז מה אם היא נתנה, למה לקחת?

ידוע המושג "החטא הקדמון" המייחס לחטא של האדם הראשון. ונשאלת השאלה מהו אותו חטא נוראי.

יצר הרע הוא הגורם לחטא ועליו נאמר בפרשה: "... ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו."

כמו כן נאמר יותר מאוחר לאשה: "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך" ואם כן יצא שיצר הרע הוא האשה.

ומהוא החטא הקדמון? כמו שה' אומר לאדם: "ולאדם אמר, בי שמעת לקול אשתך..."

עכשיו גם ברור למה אדם אמר "האשה אשר נתתה עמדי, היא נתנה לי מן העץ". ה' נתן לו את היצר הרע הזה.

(כך גם יותר מובן: "...אעשה לו עזר כנגדו")

איש לעומת אישה בגמטריא[עריכה]

איש בגימטרייה .311

"מצא אשה מצא טוב" – כי אישה רק 306 והיא לא מחשיבה את עצמה יותר מהאיש.

"ומוצא אני מר ממות את האשה" – כי האישה זה 311 שמחשיבה את עצמה כמו האיש.

"ואשה בכל אלה לא מצאתי" – זה כבר לא אפשרי שתהיה שווה יותר מהאיש (312).

קל וחומר[עריכה]

"על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחר", "באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו" (פרקי אבות א').

מה הקל וחומר? מה אשתי, שאסורה לך, מותרת לי - אשתך, שמותרת לך, לא כל שכן שתהיה מותרת לי.

(עוד קל וחומר: קשה באימונים – קל בקרב. קל באימונים – לא כל שכן שקל בקרב?)

ברית[עריכה]

ברית מילה וברית הנישואין, מה משותף? שניהם כואבים...

סתם, שניהם קשר בין שנים שנהפכים לאחד. גם בברית מילה התינוק הופך לחלק מעם ישראל.

עבודת פרך[עריכה]

בברית בין הבתרים ה' אמר לאברהם שעם ישראל ישתעבד 400 שנה ככתוב "גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה".

בסוף ה' קיצר ל 210 כמניין בגימטריא של "רדו". למה הוא הוריד להם שליש על התנהגות טובה?

אמרו חז"ל: בזכות נשים צדקניות יצאו בני ישראל מארץ מצריים.

הנשים אמרו לה': תוציא אותנו ממצרים, אנחנו כבר נדאג ליתר השעבוד. חודש בשנה נעביד את הגברים לפני פסח. וככה נשלים את השנים שהפסדנו במצריים.

וככה עברו מאז יציאת מצריים 2280 שנה. 2280 חודשים זה בדיוק 190 שנה שחסרות להשלים את 210 ל 400. ואם כן, גמרנו את העבודה.

מששון לרעות[עריכה]

מה פירוש: "אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה רינה דיצה וחמדה, אהבה ואחווה, שלום ורעות". למה ה"חתן וכלה" תקוע באמצע"?

אלא שיש להבין: כל מילה עומדת כנגד 10 שנים מחיי האדם: יש 12 מילים וכך עוברות להן 120 שנות האדם.

לפני המילים חתן וכלה יש את ששון ושמחה: 20 השנים הראשונות של האדם, אלו חיי הרווקות בהם הוא חי בששון ושמחה גדולה.

אחר כך נהיים חתן וכלה. קודם החתן, כי הוא חושב שהוא העיקר. אחר כך הוא מגלה שאשתו היא הקובעת בבית.

בהמשך אנחנו עוברים מששון ושמחה לגילה ורינה, שזה מעין שמחות אבל יותר מתונות.

אחר כך דיצה וחמדה שלא ברור מה זה, אבל זה כנראה מעלה חיוך מדי פעם.

בהמשך לא כל כך שמחים אבל לפחות נשארת אהבה ואחוה, ובזכות זה מחזיקים מעמד.

ובסוף, בגיל 100 גם זה אין כל כך, נשאר רק שלום, מלשון הסכמי שלום, שלפחות לא הורגים אחד את השני, "רעות" שאומר שלום מדי פעם.

ויהי רצון שתחיו עד 120 שנה.

קישורים חיצוניים[עריכה]

קיצור דרך: tnk/wedding_humor