ביאור:בראשית רבה כא ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

דרש ר' פפוס: הֵן הָאָדָם הָיָה כְּאַחַד מִמֶּנּוּ - כאחד ממלאכי השרת!
א"ל אמר ליה - כלומר: אמר לו ר"ע רבי עקיבא: דייך הגזמת. פפוס.
א"ל אמר לו פפוס לרבי עקיבא: מה אתה מקיים אז איך אתה מסביר (את הפסוק) הן האדם היה כאחד ממנו?
א"ל רבי עקיבא: שנתן המקום לפניו שני דרכים כלומר: היה כאחד ממנו פירושו שאדם בחר באחד משני הדרכים שנתתי לו.: דרך החיים ודרך המות, ובירר לו דרך אחרת כלומר בחר דווקא בדרך הפחות טובה המובילה למוות, (ואולי הכוונה: ממנו - סטה מהדרך שלנו).
ר"י רבי יהודה בר סימון אמר: כיחידו של עולם - שנאמר פרשת עקב שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ומכאן שאחד ממנו משמעותו הקב"ה שנקרא אחד מתוך הריבוי: אלקים .
רבנן אמרי: כגבריאל. שנאמר חזון אחרית הימים של דניאל וְהִנֵּה: אִישׁ אֶחָד לָבוּשׁ בַּדִּים כלומר שהביטוי אחד הוא על גבריאל... כהדין קמצא כאותו חרגול, ויש אומרים חשופית דלבושיה מיניה וביה שהלבוש שלו (אחד לבוש בדים - מלשון בלבד ללא דבר נוסף) הוא ממנו ובתוכו, כלומר: שהשלד (החיצוני) שלו הוא אמנם חלק ממנו, אבל הוא גם המגדיר אותו, והם בלתי נפרדים. כלומר: כאחד ממנו הוא ביטוי על גבריאל שלבושו והוא עצמו אינם נפרדים. או שפירושו: אי אפשר באמת להפריד בין המלאך גבריאל לקדוש ברוך הוא.
ר"ל ריש לקיש אמר מסביר את הפסוק הן היה כאחד ממנו: 'כיונה כמו יונה הנביא - מה זה יונה הנביא בורח משליחותו של מקום שנאמר יונה ה וַיָּקָם יוֹנָה לִבְרֹחַ תַּרְשִׁישָׁה מִלִּפְנֵי ה, אף זה אדם הראשון בורח מלקיים צווי המקום. מה זה יונה לא לן בכבודו הלך לישון בירכתי האניה, בניסיון לשכוח את חובותיו ("וישכב שם - וירדם"), אף זה אדם הראשון לא לן כבודו עמו הסתתר והתבייש בעצמו - כלומר: האדם היה כמו אחד מאלו הבורחים מאתנו, כמו יונה הנביא.
ר' ברכיה בשם ר' חנינא אמר: כאליהו - מה זה אליהו לא טעם טעם מיתה, אף זה אדם הראשון לא היה ראוי לטעום טעם מיתה.
היא דעתיה דר' ברכיה בשם ר' חנין, דאמר: כל זמן שהיה אדם לבדו היה כאחד בלי גבולות. כיון שֶנִטלה ממנו צלעתו - שב לדעת טוב ורע: