באר היטב על אורח חיים תרסד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך אורח חיים תרסד |

סעיף א[עריכה]

(א) של חול:    ויש מסירין אפי' הכיס של מעות לבוש ובקצת מקומות נהגו לגבות מעו' אתרוג בבה"כ ואינו נכון. מ"א.

(ב) פזמון:    ויש לומר קודם חרוז הבט לברית. לבוש מ"א.

(ג) הלבנה:    עיין פלאים מזה. בכוונת האר"י.

(ד) לטבול:    ונכון לטבול מבערב ללמוד כל הלילה בקדושה. ודין הזווג כמו בליל שבועות עשל"ה. מהרי"ל לבש הקיטל בשחרית אבל שאר בגדי חה"מ לא היה משנ' ובמדינתנו נהגו ללבוש בגדי שבת ולא הקיטל רק הש"ץ.

סעיף ד[עריכה]

(ה) עלה א':    כ' רמ"מ סי' כ"ה בשם גדול א' שיהיו בו י"ז בדים כמנין השם בן ד' במ"ק והאר"י ז"ל כתב חמשה בדים עמ"ש בסי' תר"ס ס"ק ד' ועמ"א.

(ו) פוסל:    חוץ מנשרו רוב עליה. מ"א.

סעיף ז[עריכה]

(ז) ליטול:    עמ"ש סי' תר"ס סק"ד.

סעיף ט[עריכה]

(ח) התנה:    עסי' תרמ"ט ס"ה דכ' רמ"א דלא מהני תנאי ע"ש.

סעיף י[עריכה]

(ט) יקוץ:    עסי' תרל"ז ס"ק ב' מש"ש בשם הט"ז ועט"ז כאן.

סעיף יא[עריכה]

(י) יש להחמיר:    אפי' לא צוה לו לקצצו בשבת רק אמר שתהא מזומנת למוצאי שבת.