באר היטב על אורח חיים תקמא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך אורח חיים תקמא |

סעיף א[עריכה]


(א) הדיוט:    ודוקא לצורך המועד ועיין מ"א.


(ב) לתקן:    ובמהרי"ל כתב דיש ליזהר לעשות מקודם לצורך המועד.

סעיף ב[עריכה]


(ג) מסרגין:    פירוש שעושין בה חבלים לשכב בה במועד.


(ד) מפשילין:    פי' שגודלין.

סעיף ג[עריכה]


(ה) למעך:    לצורך המועד. מ"א.


(ו) אומן:    וקמטי הקאלני"ר אסור עיין ססי' תקי"ט.

סעיף ד[עריכה]


(ז) לעכו"ם:    וה"ה בכל מה שאסרו בחול המועד לישראל כמ"ש סי' תקמ"ג דכל מה שאסור לעשות אסור לומר לעכו"ם לעשותו. מיהו אם היו קרועים ומקולקלים הרבה מותר לתקנם דהוי דבר האבד וזה הפסד גדול. ט"ז.


(ח) שינוי:    אבל הדיוט א"צ שינוי כמ"ש ס"ה.

סעיף ה[עריכה]


(ט) בגד:    תינוק שנולד בחג אסור לעשות לו בגדים חדשים במועד למול אותו. ריב"ש מ"א.


(י) אומן:    וכל מי שיודע להוציא מלא מחט בבת אחת או שיודע לכוין אימר' בשפת חלוקו מקרי אומן. טור ע"ש.