באר היטב על אורח חיים שכד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך אורח חיים שכד |

סעיף ג[עריכה]


(א) מורסן:    ומעט מעט שרי בלא שינוי לסברא קמייתא עיין סי' שכ"א סי"ד.


(ב) מים:    עיין ט"ז שכתב דה"ה לקמח אין איסור בנתינת מים ע"ש.


(ג) כור:    עיין מ"א שהעלה דלכ"ע אסור להכין יותר מהצורך ליום ע"ש.

סעיף ו[עריכה]


(ד) מחתכין:    ודוקא בדלועים קשים כמ"ש סעיף ז'.

סעיף ז[עריכה]


(ה) שאי אפשר:    ואפילו נאכלין ע"י הדחק בלא חתיכה שרי. ב"י מ"א ע"ש.


(ו) לפני עופות:    הט"ז הניח דברי רמ"א בצ"ע ע"ש ועיין מ"א.

סעיף יא[עריכה]


(ז) חזיר:    דארור היהודי שמגדל חזירים ועיין ביורה דעה סי' קי"ז.


(ח) כלב:    אפילו כלב שאינו מגדלו בביתו מותר דמצוה ליתן לו מזונות ועיין סי' ש"ח סוף סעיף כ"ט. יש נוהגין לתת חטין בשבת שירה לפני עופות ואינו נכון שהרי אין מזונותן עליך. מ"א ע"ש.

סעיף יב[עריכה]


(ט) תולעת:    לפי שמזונותיו עליך שאין לו מה שיאכל כי אם מה שנותן לו האדם.

סעיף יד[עריכה]


(י) ויש:    ואין למחות ביד הנוהגים היתר. ב"ח.

סעיף טו[עריכה]


(יא) לסלק:    מפני שיש שנמאס ואינו ראוי לאכילה. רש"י.