באר היטב על אורח חיים שג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך אורח חיים שג |

סעיף א[עריכה]

(א) טבילה:    כתב הבאר היטב אשר לפני ואם הבתולה אסורה מפני גזרה זו צ"ע כי הבתולות אסורות לטבול כמ"ש ביו"ד סי' קפ"ג ע"ש. ולא ידעתי למה מסופק בבתולה טפי מבזקינה דאין שייך נמי גבה טבילה ולדידי אין ספק דלא פלוג רבנן בתקנתא וכ"כ הט"ז בס"ק (ד') [ב'] יעו"ש.

(ב) מטונפות:    שאז חוצץ.

(ג) מסירן:    זהו טעם על מוזהבים.

סעיף ה[עריכה]

(ד) לצאת:    דאין דרך לצאת בה אלא אשה חשובה ולא שלפה ומחוי אבל תכשיטין שכל הנשים רגילים בהו אף חשובה אסורה. ש"ג.

סעיף ט[עריכה]

(ה) חייבת:    עיין מ"א וט"ז באורך (ובס' אליהו רבה הניח דבר זה בצ"ע).

סעיף י[עריכה]

(ו) ואם יצאת:    עי' סי' ש"א ס"ט ויו"ד דין זה בביאור.

סעיף יג[עריכה]

(ז) איש:    ב"ח כתב להתיר לצאת במנעל שלנו עם התבן שבו וגם מותר לכתחלה לתת תבן לתוך המנעל והגהת סמ"ק מסופק בזה ויש להקל לצורך קצת. ע"ת.

סעיף יד[עריכה]

(ח) ובלבד:    דמחכו עלה ואתי' לשלופי.

סעיף טו[עריכה]

(ט) ויצערנה:    ואם מכוונת שלא יפול הדם על הבגדים ויטנפם אסור כמ"ש סימן ש"א סי"ג. ט"ז.

(י) ובבתי שוקיים:    דלא שלפא כיון שהוא לצניעות ולכן י"א בשל זרוע.

סעיף יח[עריכה]

(יא) חוץ מכבול:    שלא תתגנה על בעלה.

סעיף כד[עריכה]

(יב) באבן תקומה:    פי' הט"ז שהוא שטערי"ן שו"ס שנושאים נשים מעוברות.

סעיף כז[עריכה]

(יג) משער חזיר:    והריב"ש מתיר לתקן מעט שער ראשה בכלי העשוי משער חזיר אבל במסרק אסור וכ"ש אם היה לה כלי משער חזיר מיוחדת לשבת דשריא וכ"פ המ"א בסימן שכ"ז ס"ג ע"ש.