באר היטב על אורח חיים קצט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך אורח חיים קצט |

סעיף ד[עריכה]

(א) ולא טבל:    וכל זמן שלא טבל כראוי מיקרי לא טבל. ופשוט דמי שהוא רשע בפרהסיא ועובר עבירות וכ"ש מומר דאין מזמנין עליו דלא גרע מע"ה בזמן התלמוד מ"א. ומומר דשב אפי' לא טבל יכול לצרף עי' יורה דעה סוף סימן רס"ח.

סעיף ה[עריכה]

(ב) אונן:    פי' כל זמן שמתו מוטל לפניו עי' סי' ע"א.

סעיף ו[עריכה]

(ג) לעצמן:    עיין בספר יד אליהו דף ק"ט ע"ג.

סעיף י[עריכה]

(ד) הפעוטות:    כבן שש או כבן שבעה והמ"א כתב כבן ט' או כבן י' ע"ש אפשר דט"ס הוא.

(ה) ב' שערות:    פי' א"צ לבדוק אחר ב' שערות אבל אי ידיעינן שלא הביא ב' שערות אין מזמנין עליו. ולהוציא אחרים בעינן שידעינן בודאי שהביא ב' שערות מיהו אם כל אחד מברך לעצמו בלחש לית לן בה עיין סי' קנ"ו ס"ק ח' מ"א.

(ו) וחרש:    דוקא חרש המדבר ואינו שומע ושוטה שאינו שוטה גמור ל"ח. מ"א.