באר היטב על אבן העזר פז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך אבן העזר פז |

סעיף א[עריכה]

(א) לאשה וכו':    אא"כ נתגרשה אפילו ספק גירושין כמ"ש בחושן משפט סי' קמ"ט.

(ב) קמ"ט:    דשם מבואר די"ח ע"ז.

סעיף ב[עריכה]

(ג) חזקה:    אא"כ החזיק וטען בפני אתה מכרת לבעלך והוא מכר לי אז נאמן במיגו אתה מכרת לי ואפילו התחיל להחזיק בחיי בעלה. וכתב החלקת מחוקק דאם סילק הבעל את עצמו מירושה ומפירות מחזיקים בנכסים שלה וכ"כ הסמ"ע סי' קמ"ט ס"ק ט"ו ע"ש והב"ש חולק והקשה לפ"ז למה לא אוקמי שם דאיירי בכה"ג וכו' ע"ש. ואישתמיטתיה ליה דברי הדרישה בחושן משפט סי' קמ"ט שהקשה ג"כ קושי' זו ומתרץ דאין זו קושי' דכיון דרב סתמ' קאמר א"א צריכה למחות דוחק לומר דאיירי דוק' בכתב לה וכו' ע"ש.