אספקלריה המאירה ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · אספקלריה המאירה · ב · >>

מיץ יום ב' ח אדר תקי"ג לפ"ק


שלומים אמונים להנהו נטורי קרתא פ"ו נגידים יראים ונכבדים שבק"ק אלטונא והמכורג, וחמושים עלו בני ישראל ה"ה האלופים כ"ש כהר"ר יוקל, כהר"ר געטשליק, כהר"ר מרדכי, כהר"ר משה, כהר"ר יוזפא יצ"ו וכאל"ש.


דבריכם הנעימים מיום ה' בשבט הגיעני ומתוכן ראיתי שאלתכם בבקשה על אשר נודע בשער בת רבים הפס"ד אשר נפסק מאדונינו המלך דענימארק יר"ה שבעסקי קמיעות בקהלתכם בל יעלו עוד לזכרון באשר שרוב בני קהלתכם וממש כל הלומדים עומדים לצד זכות של בעל הקמיעות ומתוך כך נראה שענייני ריב מעניין הקמיעות המה דברים של מה בכך לכן טוב לכסות הדבר מבל זכר לטוב ולרע, בכן מבוקשכם מחכמי הדור היושבים ראשונה בקהלות ישראל על מדון אשר החרימו ושמתו בחומר גזירה דרבנן כותב הקמיעות והמחזיקים אותו להיותם מופרשים ומובדלים מקהל ישראל ולהתרחק מהם כדין מנודין ובגין שחובה ומצווה לשמוע דבר המלך יר"ה באתם לדפוק בפתחי חכמי הדור שחתמו עצמם ח"מ בפתקא דשמתא למצוא פתח להתיר קשרי החרמים לבל תכשלו בגזירת חויא דרבנן דלית ביה אסותא, זה מבוקשכם. ואשיב לשואלי דבר דבר על אופנו, כי כבר נודע בפרסום פסק שיצא מהמלך יר"ה ונתתי שבח למלך עליון אשר נתן לו רחמים וחסד אף בימי גלותינו בעיני המלך ושרים ועליו להתפלל בשלמא של מלכות וברכה למלך אשר שלח את העם לביתם בשלום, ומשים עינא פקיחא בחסד לשפות שלום להסיר המחלוקל בישראל כאשר עין כל הרואה יביט שזהו תוקף הפסק שיצא מהמלך יר"ה לתווך השלום, כל לפי דברי אב"ד שלכם שרוב בני הקהלות והלומדים עומדים להצדיקו כמבואר בפס"ד ולפי זה נראה ריב הקמיעות כדבר של מה בכך.

אמנם כבר נודע משפט אב"ד שלכם ומעשהו, שכל עסקיו מעודו הכל בדבר שקר ותרמית לגנוב דעת הבריות, ואיך עלה על לרבו לרמות לב המלך והשרים באמרו, כהרוצה לשקר מרחיק עדותו, שכל הקהלות והלומדים מצדיקים אותו, מבלי אומר מפורש מי ומי ההולכים אתו במחשכים ולכל השומע תצילנה אוזניו, איך העיז פניו כולי האי, לרמות לב המלך והשרים, בדברים שאין להם שחר, הלא נודע ונתפרסם שכל חכמי דורנו, היושבים על כסא הוראה, בקהלות מפורסמות הסמוכים אל החלול, לא ימצא אפילו א' שיצדיק אב"ד שלכם בדין הקמיעות, לומר שאין בהם מינות ואפיקרוסות, אדרבה כולם יעידון ויגידון, שהמה מלאים חרופים וגידופים להרוס כל יסודי הדת והאמונה, ותמה תמה אקרא על חכמי לב, מדוע שמתם יד לפה, והחרשתם והתרשלתם מלעמוד על החקירה, להתוודע לנכון, מי המה הרבנים מפורסמים אשר מלאו לבם לעשות כן, לומר שאין כפי כל עקש(?) בקמיעות הרעות, כי אף אם המצא ימצא מי שמספר בשבח אב"ד שלכם,