אמנת ירושלים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

היום יום ירושלים עשרים ושמונה באייר ה'תשנ"ב אלף תשע מאות ועשרים ושתים שנים לחורבן הבית השני ארבעים וארבע שנים להקמת מדינת ישראל עשרים וחמש שנה למלחמת המגן של צבא הגנה לישראל היא מלחמת ששת הימים שבה הובקעו חומות העיר ושוחררו הר הבית וירושלים שתים עשרה שנה מעת שנתכנסו חברי כנסת ישראל וחוקקו לאמור ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי ובירת ישראל היא בירתו של העם היהודי התכנסנו בציון ראשי עם ופרנסי קהילות לכרות ברית עם ירושלים כאמנה אשר כרתו ראשי העם וכל איש ישראל בשוב ישראל מבבל לארצו והעם וראשיו חזרו לשבת בירושלים עיר הקדש.

שוב עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלים ירושלים הבנויה כערי שחברה לה יחדיו שמחברת ישראל זה לזה ומחברת ירושלים של מעלה עם ירושלים של מטה.

שבנו אל המקום אשר נשבע ה' לאברהם אבי האומה לתת לזרעו לעיר דוד מלך ישראל אשר שלמה בנו בנה בה בית מקדש עיר מלוכה שהיתה אם לישראל עיר ואם לעשיית משפט וצדקה ולחכמות ארצות קדם ובה הוקם מקדש שני בימי עזרא ונחמיה בה ניבאו נביאי ה' בה הורו חכמים תורה ובה ישבה סנהדרין בלשכת הגזית כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים.

היום כשנים קדמוניות דבקים אנו באמונת דבריהם של נביאי ישראל שכל באי עולם יבואו בשערי ירושלים והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים וכל עם ועם באמונתו יחיה בה כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם ה' אלהינו לעולם ועד וכה חוקקה כנסת ישראל המקומות הקדושים לבני כל הדתות יישמרו מפני כל חילול ופגיעה מחופש הגישה אליהם.

ירושלים השלום והשלוה ישרו בה שאלו שלום ירושלים ישליו אהביך יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך וממנה בשורת השלום יצאה ותצא לבאי עולם וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה ואמרו חכמינו עליהם השלום אין הקדוש ברוך הוא עתיד לנחם את ירושלים אלא בשלום.

ממקום זה הננו שבים וקוראים את השבועה אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.

ובכל זאת אנחנו כרתים אמנה וכתבים וארשנוך לנו לעולם וארשנוך באמונה בצדק ובמשפט בחסד וברחמים אהבת עולם אהבנוך ירושלים אהבה בלי מצרים בין המצרים ובעת שחרור מעול צרים עלייך הורגנו אלייך ערגנו ובך דבקנו ואמנותנו לך לבנינו אחרינו הנחלנו לעולמי עד בך ביתנו.

ועל החתומים
נשיא המדינה ראש הממשלה יו"ר הכנסת
נשיא בית המשפט העליון הרב הראשי לישראל הראשון לציון הרב הראשי לישראל
סגן ראש הממשלה סגן ראש הממשלה יו"ר ועדת שרים לסמלים וטכסים
יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית סגן השר לענייני ירושלים ראש עירית ירושלים
המשנה לנשיא בית המשפט העליון רמטכ"ל מלחמת ששת הימים נציג משפחות הנופלים במערכה על ירושלים
שר החינוך והתרבות