איגרת 43 רבני התפוצות (תרס"ח)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
איגרת 43 הרבנים - תרס"ח 1908
בשם ה' אלוהי ישראל

שלום לכם אחינו בני אברהם יצחק ויעקב היושבים בארץ חבש.

מודיעים אנחנו לכם כי בא מכתבכם אשר שלחתם לנו על ידי אחינו התייר הנכבד כמ"ר‏‏[1] יעקב בן משה פייטלוביץ יצ"ו‏‏[2] וגם הוא ספר לנו את כל אשר ראו עיניו ואשר שמעו אזניו מצרת נפשכם ומעצבון רוחכם על אשר זה ימים רבים אבדו מכם ספריכם הקדושים ומורים אין לכם אשר יורוכם את הדרך אשר תלכו בה ואת המעשה אשר תעשו.

ויהי בשמענו את דברי אחינו הנזכר ובקראנו את מכתבכם המה לבנו ונכמרו רחמינו עליכם כי עצמנו ובשרנו אתם. מודים אנחנו לה' אלוהי ישראל אשר לא עזב חסדו ואמתו מעמכם ויתן לכם רחמים לפני המלך הגדול החסיד והישר מיניליק ירום הודו.

חזקו ואמצו אחינו תיראו ואל ירך לבבכם כי אלוהי אבותינו אשר פדה אתכם ואותנו בכחו הגדול מצרות רבות ורעות אשר סבבונו עד הנה לא יעזוב ולא יטוש אתכם גם לימים הבאים.

זכרו את דברו קדשו אשר שלח לנו ביד נביאיו לאמר כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט. האמינו בו ובטחו בו בכל עת והוא יעמוד לימינכם ולא יתן למוט רגליכם.

לא תאבו ולא תשמעו לקול המסיתים אשר פיהם דבר שוא ולשונם לשון שקר והמבקשים להדיח אתכם מאחורי ה' אלוהינו האל האחד יחיד ומיוחד עושה שמים וארץ אשר הוציאנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ועשה נסים ונפלאות עד אין מספר לאבותינו ולנו ואשר נתן לנו את תורתו הקדושה על ידי משה עבדו נאמן ביתו.

ואנחנו אחיכם נעשה את כל אשר בכחנו להחיש עזר לכם ולהמציא לכם מורים וספרים למען ילמדו בניכם ליראה את ה' לבדו כל הימים ולשמור את תורתו אשר לא תשתנה לעולם.

ונזכה כולנו לראות בבוא יום ה' אשר ישפוך רוחו על כל העמים ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם ויקבץ אותנו מארבע כנפות הארץ ויביאנו לציון עירו ברנה ולירושלים בית מקדשו בשמחת עולם.

בין החותמים על האיגרת:

הערות שוליים[עריכה]

  1. ^ ‏כבוד מורנו רבי‏
  2. ^ ‏ישמרהו צורו וגואלו‏