לדלג לתוכן

אור שמח על הרמב"ם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
אור שמח על הרמב"ם
רבי מאיר שמחה הכהן, צולם בשנת 1924
רבי מאיר שמחה הכהן, צולם בשנת 1924
מחבר מאיר שמחה הכהן
שפת המקור עברית
סוגה פרשנות, ספרות תורנית, נושאי כליו של הרמב"ם
קטלוגים
VIAF 309576595
לעיון נוסף
ויקיפדיה ויקיפדיה אור שמח (ספר)


ספר
אור שמח
חידושים ופירושים על משנה תורה לרבינו הרמב"ם

מאת הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק

נלב"ע ביום ש"ק ד' אלול תרפ"ו
העריכה בעיצומה
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

ספר המדע:    יסודי התורה | דעות | תלמוד תורה | עבודת כוכבים וחוקותיהם | תשובה

ספר אהבה:    קריאת שמע | תפלה וברכת כהנים | תפילין ומזוזה וס"ת | ציצית | ברכות | מילה

ספר זמנים:    שבת | עירובין | שביתת עשור | שביתת יום טוב | חמץ ומצה | שופר וסוכה ולולב | שקלים | קידוש החדש | תעניות | מגילה וחנוכה

ספר נשים:    אישות | גירושין | יבום וחליצה | נערה בתולה | סוטה

ספר קדושה:    איסורי ביאה | מאכלות אסורות | שחיטה

ספר הפלאה:    שבועות | נדרים | נזירות | ערכין וחרמין

ספר זרעים:    כלאים | מתנות עניים | תרומות | מעשר | מעשר שני ונטע רבעי | בכורים | שמיטה ויובל

ספר עבודה:    בית הבחירה | כלי המקדש והעובדים בו | ביאת המקדש | איסורי מזבח | מעשה הקרבנות | תמידין ומוספין | פסולי המוקדשין | עבודת יום הכפורים | מעילה

ספר הקרבנות:    קרבן פסח | חגיגה | בכורות | שגגות | מחוסרי כפרה | תמורה

ספר טהרה:    טומאת מת | פרה אדומה | טומאת צרעת | מטמאי משכב ומושב | שאר אבות הטומאה | טומאת אוכלין | כלים | מקואות

ספר נזיקין:    נזקי ממון | גניבה | גזילה ואבידה | חובל ומזיק | רוצח ושמירת נפש

ספר קנין:    מכירה | זכיה ומתנה | שכנים | שלוחין ושותפין | עבדים

ספר משפטים:    שכירות | שאלה ופקדון | מלוה ולוה | טוען ונטען | נחלות

ספר שופטים:    סנהדרין | עדות | ממרים | אבל | מלכים ומלחמותיהם