לדלג לתוכן

אור חדש/פרק ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

"רבי אבא בר עפרון פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכא (ירמיה מט, לה): "ושמתי כסאי בעילם והאבדתי משם מלך ושרים נאום ה׳"" (מגילה י:), מלך זו ושתי ושרים זו המן ועשרת בניו, פירש כי גם דבר זה היה סבה למעשה המגילה כי כאשר גלו ישראל והיו ישראל תחת מלכות מדי גם הש״י היה עמהם עד שנאמר "כי כסא מלכותו היה בעילם" כמו שקודם שגלו ישראל היה כסא מלכותו בירושלים עכשיו נאמר כי כסא מלכותו בעלם אשר שם ישראל והכל הוא שלא יניח את ישראל שאם כך היו כלים בגלותם תחת האומות רק כי הש״י עמהם והשגחתו עליהם ולכך פסוק הזה הבטחה לישראל ושמתי כסאי בעילם והאבדתי ממנו מלך ושרים בשביל כי הש״י השגחתו על ישראל שלא יניח אותם עד שמאביד מלך ושרים מפניהם אשר הם מצירים אותם.