אבן עזרא על תהלים קמט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

פסוק א[עריכה]


הללויה - בעבור זאת התפארת שנתן לכם השם לבדכם, שירו לו שיר חדש.


פסוק ב[עריכה]


ישמח ישראל בעושיו - לשון רבים, כדרך: כי בועליך עושיך, כמלת אלהים, וכבר פירשתיה בפרשת בראשית.


פסוק ג[עריכה]


יהללו - שאין לו רצון בכל הארץ, רק בעמו לבדו.


פסוק ה[עריכה]


יעלוזו - בכבוד הזה שיעמדו לנצח. והטעם: על נשמותם או לעתיד לבא.

וטעם ירננו על משכבותם – בהתבודדם בלילה.


פסוק ו[עריכה]


רוממות - אמר רבי משה: כי ישבחו השם בבואם למלחמה. ור' ישועה אמר: רוממות אל בגרונם, כמו חרב פיפיות בידם.

פסוק ז[עריכה]


לעשות - הטעם להשיבם לעבוד השם שכם אחד וזה בימי המשיח.


פסוק ח[עריכה]


לאסור - אחר שהזכיר לעשות נקמה בגוים - הזכיר גם מלכיהם, על דרך: ומלכיהם נהוגים.


פסוק ט[עריכה]


לעשות - יעשו בהם משפט שהיה כתוב לדור אחר להיות הדר הוא לכל חסידיו.