תשובות רשב"א/חלק ד/קסח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תשובות רשב"א · חלק ד · קסח· >>

סימן קסח[עריכה]

לארידה.

שאלתם: אם אינה רוצה לדור עם חמותה, מפני שמצערת אותה, וגורמת מריבה בינה ובין הבעל, אם יכולת לכוף את הבעל בכך? ואם יש בתים מוחלקי' בקרשים, ופתח כל דיור ודיור פתוח למבוי, ואינם נכנסין בפתח אחד, אלא יש חורים בקרשים. והיא יראה שתתקוטט עמה חמותה דרך החורים, אם יש לזה דין חצר אחת, או שתי חצרות.

תשובה: בודאי יכולה היא שתאמר לבעל: איני דרה עם אנשים שמצערים אותי. שאפילו הבעל אינו רשאי לצערה, כ"ש שתדור בין מי שמצערים אותה, ומסבבין קטטה בינה ובין בעלה. או שלא יבואו אפי' אמו ואחותו בגבולה, או שירחיקנה מגבולם. וכבר ראיתם שכ"כ גם הרמב"ם, בהל' אישות פרק י"ג. אבל אם יש בתים מוחלקים בקרשים, ואינן נכנסין דרך חצר אחת ולא בפתח אחד, אינה יכולה לומר שירחיקנה למבוי אחר. ומיהו יש מבוי שהוא כחצר, והוא כל מבוי שאין אדם בוש לאכול בתוכו, וכמ"ש בירושלמי, גבי יוצאה וראשה פרוע, בפרק המדיר. שאף בני אדם שמצירין לה עומדין תדיר במבוי בחצר, וירגילו לה קטטה. ואם יש חורים רחבים בין הקרשים, יסתום אותן. זה הכלל: כל מה שיראה לב"ד שיהא עוד פצי פרצה לקטטה, יסלקהו מביניהם, ואינו חייב לצאת משכונה לשכונה. ואם יש שני בתים ששאלתם, אם יכולה לומר: תטול חמותי הגרוע, ואני המבוחר, אין זה בידה, אלא ביד הבעל. ובמקום שהבעל, תדור היא עמו, ובלבד שיהא מדור הראוי לפי כבודה, שאינה יורדת עמו.