צפנת פענח על רמב"ם חנוכה ג א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

וטמאו הטהרות וכו' עיין בתוס' מה היה הטומאה ועיין חולין ד' קכ"ג ע"א דלגיון העובר ממקום למקום גזרו עליהם טומאה ע"ש. ועיין נזיר ד' כ"ג בתוס' שם דגזרו על עמון ומואב שלא יכנסו לעזרה ואף דכל עכו"ם כן צ"ל דעליהם גזרו קודם יעיין רש"י סנהדרין ד' י"ב ע"א דגם בימי חזקיה כבר גזרו עליהם ע"ש. אך י"ל דנ"מ לגבי לשרוף עליהם טומאה וקדשים עיין נדה ד' ל"ד ובר"ש פ"א דזבים גם י"ל דנ"מ לעזרה עיין בפ"א דכלים משנה ח' דרק בחיל.