ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תקנו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט) · תקנו· >>


מצוה תקנו - לא לענוש את האנוס לחטוא

שנמנענו שלא לדון מי שהוא אנוס בחטא שיעשה, כלומר שאין לנו לענוש שום אדם בדבר שיעשה אותו על כרחו, ועל זה נאמר "ולנערה לא תעשה דבר וגו'(דברים כב, כו). וזהו לאו כולל כל מי שהוא אנוס בפעולה רעה שיעשה, שאין לנו לענוש אותו בה, ובפירוש אמרו זכרונם לברכה במסכת סנהדרין (צ"ל נדרים כז א) אנוס רחמנא פטרה, שנאמר "ולנערה לא תעשה דבר".

שרש מצוה זו ידוע לכל בן דעת, שאין ראוי לענוש שום בריה במה שהוא עושה בעל כרחו שלא בטובתו.

מדיני המצוה. מה שאמרו זכרונם לברכה (פ"כ מהל' סנהדרין ה"ב) שאפילו עבר אדם באונס על אחת משלוש עברות שאדם חייב ליהרג עליהן ולא יעבור, אין בית דין ממיתין אותו עליהן, זולתי אם עבר ובא על הערוה שבזו ממיתין עליה, שאין זה אונס גמור לפי שאין קשי אלא לדעת, אבל האישה שנבעלה באונס פטורה, ואפילו אם אחר שהתחיל האונס לאנסה אמרה "הניחו לו" פטורה, מפני שיצרה מתגבר עליה. ויתר פרטיה שם בסנהדרין.

ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן, שאנו מחויבים שלא לענוש האנוס בשום עונש. והעובר על זה וענש האנוס עבר על לאו זה ונשא עוונו, אבל אין בו מלקות, לפי שאפשר לעבור עליו מבלי מעשה, כגון דין שצוה להלקותו או שצוה לענוש אותו בעניין אחר, שאין הדין עושה מעשה בדבר.

והרמב"ן זכרונו לברכה כתב (בשורש השמיני בספהמ"צ ל"ת רצד) שאין זה הלאו מניעה, אבל הוא שלילות לפטור הנערה האנוסה. וזהו שאמרו בסנהדרין אנוס רחמנא פטרה, זה הלשון באמת ראיה שהוא פטור, לא אזהרה.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: tryg/mcwa/556