ספורנו/דברים/כה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

ב[עריכה]

"והפילו השופט" ימתחנו על העמוד:


ג[עריכה]

"מכה רבה" שלא יוכל לסבלה: " ונקלה אחיך" שיתקלקל ברעי או במים מרוב הכאב:


ה[עריכה]

"ויבמה" יסיר אותה מהיות עוד יבמתו אבל תהיה כאשתו לכל דבר אפילו לגרשה בגט ולהחזירה:


ו[עריכה]

"ולא ימחה שמו מישראל" שיהי' הולד נחשב אצל ה' יתעלה קיום פריה ורביה למת שהרי נולד ע"י קדושיו של מת ואין היבם צריך לקדשה קדושין אחרים וזה מאס אונן בשנאתו את אחיו ובזאת הי' עליו קצף:


ט[עריכה]

ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. ראוי הוא לזה הבזיון מאחר שלא חפץ להשלים בנין הבית שהתחיל לבנות אחיו בקדושיו כאמרם ז"ל (כתובות פרק נערה) לא קראתי לאשתי אלא ביתי:


יא[עריכה]

"וקרבה אשת האחד להציל את אישה" אע"פ שהיבמה מצווה לבזות את אחי בעלה על שלא חס על בעלה לא הותר לאשה לבייש את הנלחם עם בעלה:


יד[עריכה]

"לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה" אחר שהזכיר דרכי השראת שכינה בישראל הזהיר שלא בלבד שנא האל את עוות הדין אבל ישנא ג"כ המחזיק בכלים מוכנים לעשות עול ושצריך להרחיק אותם הכלים פן תגעל נפשו אותנו כאמרו כי תועבת ה' אלהיך כל עושה אלה:


יט[עריכה]

"תמחה את זכר עמלק" משור עד שה מגמל ועד חמור כמו שצוה לשאול וזה כדי להנקם מעמלק על שהעיז פניו באל יתעלה כמקנאים לכבודו: