ספורנו/דברים/יח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

ה[עריכה]

"כי בו בחר ה' אלהיך מכל שבטיך" וראוי לך לתת לו לחם ושמלה כדי שיוכל לעמוד לשרת:


ח[עריכה]

"לבד ממכריו על האבות" אין על האבות לחלק למשמרות כהונה אלא ממכריו מה שהיה כל משמר מהם יכול למכור לחבירו בחליפין והם קרבנות כל ימות השנה שיחליף כל משמר עם חביריו את חלקו בקרבנות השנה בעד מה שיתנו לו חלקם בשבוע אחת או שתים אבל קרבנות הרגלים שאין להם חליפין ואינם מכלל ממכריו שיוכלו האבות לחלקם למשמרות לפיכך חלק כחלק יאכלו מהם:


י[עריכה]

"לא ימצא בך" אפי' טעם נכרי כגון בעלת אוב שנשארה בעין דאר:


יג[עריכה]

"תמים תהיה" שלם עמו שגם בדרישת העתידות לא תדרוש זולתו אבל תדרוש ע"י נביא או על ידי אורים ותומים:


יד[עריכה]

"ואתה לא כן נתן לך" שלא יתאמתו בך דברי המעוננים והקוסמים כאמרם (שבת) אין מזל לישראל:


טו[עריכה]

"אליו תשמעון" אם יצוה מצות שעה:


כא[עריכה]

"איכה נדע את הדבר" כשיצוה לשעה איזו מצוה כגון אליהו בהר הכרמל ויהושע שהקיף יריחו בשבת וצוה את הכהנים לשאת את הארון בירדן ולעמוד שם עד שיעברו כל העם:


כב[עריכה]

"ולא יהיה הדבר" כי אמנם לא תתחדש מצוה אפילו לשעה להמון אם לא יהיה עמה איזה אות כמו שהיה ביהושע בבקיעת הירדן ונפילת חומת יריחו. ובאליהו ירידת האש מן השמים. אמנם מצות הנביא שאמר אל רעהו הכני נא היתה לרעהו נביא כמוהו שידע כי דבר ה' הוא לפיכך נענש כאשר מאן: