משנה מקואות י רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) כל ידות הכלים שהכניסן שלא כדרכן או שהכניסן כדרכן ולא מירקן או שמירקן ונשברו הרי אלו חוצצין כלי שהטבילו דרך פיו כאילו לא טבל הטבילו כדרכו בלא זיבורית עד שיטנו על צידו כלי שהוא צר מיכן ומיכן ורחב מן האמצע אינו טהור עד שיטנו על צידו צלוחית שפיה שוקע אינה טהורה עד שיטנה על צידה קלמרין אינה טהורה עד שייקבנה מצידה קלמרין של יוסף הכוהן הייתה נקובה מצידה.

(ב) הכר והכסת של עור הרי אלו צריכין שיבואו בהן המים כסת עגולה והכדור והאימום והקמיע ותפילה אינן צריכין שיבואו בהן המים זה הכלל כל שאין דרכו להכניס ולהוציא טובלין סתומין.

(ג) אלו שאינן צריכין שיבואו בהן המים קשרי העני והנומין וחבט של סנדל ותפילה של ראש בזמן שהיא חוצה ושל זרוע בזמן שאינה עולה ויורדת ואוזני החמת ואוזני התורמל.

(ד) אלו שהן צריכין שיבואו בהן המים הקשר שבפרקסין ושבכתף ושפה של סדין צריך למתח ותפילה של ראש בזמן שאינה חוצה ושל זרוע בזמן שהיא עולה ויורדת ושנץ של סנדל ובגדים שהטבילן מכובסין עד שיבעבעו הטבילן נגובין עד שיבעבעו וינוחו מבעבוען.

(ה) כל ידות הכלים שהן ארוכין ועתיד לקוצן מטבילן עד מקום המידה רבי יהודה אומר עד שיטביל את כלו שלשלת דלי גדול ארבעה טפחים ושל קטן עשרה מטבילן עד מקום המידה רבי טרפון אומר עד שיטביל את כל הטבעת החבל שהוא קשור בקופה אינו חיבור אלא אם תפר.

(ו) בית שמאי אומרין אין מטבילין חמין בצונן ולא צונן בחמין לא יפים ברעים ולא רעים ביפים בית הלל אומרין מטבילין כלי שהוא מלא משקין והטבילו כאילו לא טבל מלא מי רגלים רואים אותן כאילו הן מים מלא מי חטאת עד שירבו המים על מי חטאת רבי יוסי אומר אפילו כלי מחזיק כור ואין בו אלא רביעית כאילו לא טבל.

(ז) כל האוכלין מצטרפין לפסול את הגווייה בכחצי פרס וכל המשקין מצטרפין לפסול את הגווייה ברביעית זה חומר בשותה משקין טמאין מבמקוה שעשה בו שאר משקין כמים.

(ח) אכל אוכלין טמאין שתה משקין טמאין טבל והקיאן טמאין מפני שאינן טהורין בגוף שתה מים טמאין טבל והקיאן טהורין מפני שהן טהורין בגוף בלע טבעת טהורה נכנס לאוהל המת הזה ושנה וטבל והקיאה הרי היא כמות שהייתה בלע טבעת טמאה טובל ואוכל בתרומתו הקיאה טמאה וטימאתו חץ שהוא תחוב באדם בזמן שהוא נראה חוצץ אם אינו נראה טובל ואוכל בתרומתו.

הדף הראשי של משנה מקואות י