משנה מקואות א רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) שש מעלות במקואות זו למעלה מזו זו למעלה מזו מי גבאין שתה טמא ושתה טהור טמא שתה טמא ומילא בכלי טהור טמא שתה טמא ונפל כיכר של תרומה אם הדיח טמא ואם לא הדיח טהור.

(ב) מילא בכלי טמא ושתה טהור טמא מילא בכלי טמא ומילא בכלי טהור טמא מילא בכלי טמא ונפל כיכר של תרומה אם הדיח טמא ואם לא הדיח טהור.

(ג) נפלו מים טמאים ושתה טהור טמא נפלו מים טמאים ומילא בכלי טהור טמא נפלו מים טמאים ונפל כיכר של תרומה אם הדיח טמא ואם לא הדיח טהור רבי שמעון אומר בין שהדיח ובין שלא הדיח טמא.

(ד) נפל לתוכן מת או שהילך בהן טמא ושתה טהור טהור אחד מי גבאין מי בורות מי שיחין מי מערות מי תמצייות שפסקו ומקואות שאין בהן ארבעים סאה בשעת הגשמים הכל טהור פסקו הגשמים הקרובים לעיר ולדרך טמאין והרחוקים טהורין עד שיהלכו רוב אדם.

(ה) מאמתי היא טהרתן בית שמאי אומרין משירבו וישטופו בית הלל אומרין רבו אף על פי שלא שטפו רבי שמעון אומר שטפו אף על פי שלא רבו כשרין לחלה וליטול מהן לידים.

(ו) למעלה מהן מי תמצייות שלא פסקו שתה טמא ושתה טהור טהור שתה טמא ומילא בכלי טהור טהור שתה טמא ונפל כיכר של תרומה אף על פי שהדיח טהור מילא בכלי טמא ושתה טהור טהור מילא בכלי טמא ומילא בכלי טהור טהור מילא בכלי טמא ונפל כיכר של תרומה אף על פי שהדיח טהור נפלו מים טמאין ושתה טהור טהור נפלו מים טמאין ומילא בכלי טהור טהור נפלו מים טמאין ונפל כיכר של תרומה אף על פי שהדיח טהור כשרין לתרומה וליטול מהן לידים.

(ז) למעלה מהן מקוה שיש בו ארבעים סאה שבו טובלין ומטבילין למעלה מהן מעיין שמימיו מועטין שרבו עליו מים שאובין שוה למקוה לטהר באשבורן ולמעיין להטביל בו כל שהוא.

(ח) למעלה מהן מים מוכין שהן מטהרין בזוחלין למעלה מהן מים חיים שבהן טבילה לזבים והזיה למצורעין וכשרין לקדש מהן מי חטאת.

הדף הראשי של משנה מקואות א