משנה מדות ד רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) פתחו של היכל גובהו עשרים אמה ורוחבו עשר אמות וארבע דלתות היו לו שתים בפנים ושתים בחוץ שנאמר ושתים דלתות להיכל ולקודש (יחזקאל מא כג) החיצונות נפתחות לתוך הפתח לכסות עובייו של כותל והפנימייות נפתחות לתוך הבית לכסות אחר הדלתות שכל הבית טוח בזהב חוץ מאחר הדלתות רבי יהודה אומר בתוך הפתח היו עומדות וכמין ארצפמיטה היו נקפלות לאחוריהן אלו שתי אמות ומחצה ואלו שתי אמות ומחצה חצי אמה מזוזה מיכן וחצי אמה מזוזה מיכן שנאמר ושתים דלתות לדלתות שתים מוסבות דלתות שתים לדלת אחת ושתי דלתות לאחרת (יחזקאל מא כד).

(ב) ושני פשפשין היו לו לשער הגדול אחד בצפון ואחד בדרום שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם ועליו הוא מפורש על ידי יחזקאל שנאמר ויאמר אליי ה' השער הזה סגור יהיה . (יחזקאל מד ב) נטל את המפתח ופתח את הפשפש נכנס להתא ומן התא להיכל רבי יהודה אומר בתוך עובייו של כותל היה מהלך עד שנמצא עומד בין שני שערים ופתח את החיצונות מבפנים ואת הפנימייות מבחוץ.

(ג) ושלשים ושמונה תאים היו שם חמישה עשר בצפון וחמישה עשר בדרום ושמונה במערב שבצפון ושבדרום חמישה על גבי חמישה וחמישה על גביהן שבמערב שלשה על גבי שלשה ושנים על גביהן ושלשה פתחים היה לכל אחד ואחד אחד לתא מימין ואחד לתא מהשמאל ואחד לתא שעל גביו ובקרן מזרחית צפונית היו חמישה פתחים אחד לתא מימין ואחד לתא שעל גביו ואחד למסיבה ואחד לפשפש ואחד להיכל.

(ד) התחתונה חמש ורובד שש האמצעית שש ורובד שבע והעליונה שבע שנאמר היציע התחתונה חמש באמה רוחבה והתיכונה שש באמה רוחבה והשלישית שבע באמה רוחבה (מלכים א ו ו).

(ה) ומסיבה הייתה עולה מקרן מזרחית צפונית לקרן צפונית מערבית שבה היו עולין לגגות התאים היה עולה במסיבה ופניו למערב הלך על כל פני הצפון עד שהוא מגיע למערב הגיע למערב הפך פניו לדרום הלך את כל פני המערב עד שהוא מגיע לדרום הגיע לדרום הפך פניו למזרח היה מהלך בדרום עד שהוא מגיע לפתחה של עליה שפתחה של עליה פתוח לדרום ובפתחה של עליה היו שם שתי כלונסות של ארז שבהן היו עולין לגגה של עליה ובראשיהן פסיפסין מבדיל בעליה בין קודש ובין קודש הקדשים ולולין היו פתוחין בעליה לבית קודש הקדשים שבהן משלשלין את האומנין בתיבות כדי שלא יזונו את עיניהם מבית קודש הקדשים.

(ו) ההיכל מאה על מאה על רום מאה האוטם שש אמות גובהו ארבעים אמה אמה כיור אמתיים בית דלפה אמה תקרה אמה מעזיבה גובהה של עליה ארבעים אמה אמה כיור אמתיים בית דלפה אמה תקרה ואמה מעזיבה ושלש אמות מעקה ואמה כלה עורב רבי יהודה אומר לא היה כלה עורב עולה מן המידה אלא ארבע אמות היה מעקה.

(ז) מן המזרח למערב מאה אמה כותל האולם חמש והאולם אחת עשרה כותל ההיכל שש ותוכו ארבעים אמה ואמה טרקסין ועשרים אמה בית קודשי הקדשים כותל ההיכל שש והתא שש וכותל התא חמש מן הצפון לדרום שבעים אמה כותל מסיבה חמש והמסיבה שלש וכותל התא חמש והתא שש וכותל ההיכל שש ותוכו עשרים אמה כותל ההיכל שש והתא שש וכותל התא חמש ובית הורדת המים שלש אמות והכותל חמש אמות והאולם עודף עליו חמש עשרה אמה מן הצפון וחמש עשרה אמה מן הדרום והוא היה נקרא בית החילפות ששם גונזין את הסכינין וההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו דומה לארי שנאמר הוי אריאל אריאל קרית חנה דויד (ישעיהו כט א) מה הארי צר מאחריו ורחב מלפניו אף ההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו.

(ח) [ה,א] כל העזרה הייתה אורך מאה ושמונים ושבע על רוחב מאה ושלשים וחמש מן המזרח למערב מאה ושמונים ושבע מקום דריסת רגלי ישראל אחת עשרה אמה מקום דריסת רגלי הכהנים אחת עשרה אמה והמזבח שלשים ושתים ובין האולם ולמזבח עשרים ושתים אמה וההיכל מאה אמה ואחת עשרה אמה לאחורי בית הכפורת [ה,ב] מן הצפון לדרום מאה ושלשים וחמש הכבש והמזבח ששים ושתים מן המזבח לטבעות שמונה אמות מקום הטבעות עשרים וארבע מן הטבעות לשולחנות ארבע מן השולחנות לננסין ארבע מן הננסין לכותל העזרה שמונה אמות והמותר בין כבש לכותל ומקום הננסין [ה,ג] שש לשכות היו בעזרה שלש בצפון ושלש בדרום שבדרום לשכת המלח לשכת הפרווה ולשכת המדיחין לשכת המלח שם היו נותנין מלח לקרבן לשכת הפרווה שם היו מולחין עורות הקדשים ועל גגה היה בית טבילה לכוהן גדול ביום הכיפורים לשכת המדיחין שם היו מדיחין קרבי קדשים ומשם מסיבה עולה לגג בית הפרווה [ה,ד] שבצפון לשכת העץ ולשכת הגזית ולשכת הגולה לשכת העץ אמר רבי אליעזר בן יעקוב שכחתי מה הייתה משמשת אבא שאול אומר לשכת כוהן גדול הייתה אחר שתיהן וגג שלשתן שוה לשכת הגולה שם היה בור הגולה והגלגל נתון עליו ומשם מספקין מים לכל העזרה לשכת הגזית שם הייתה סנהדרין גדולה של ישראל יושבת ודנה את הכהונה שכל כוהן שנמצא בו פסול לובש שחורים ומתעטף שחורים ויוצא והולך לו ושלא נמצא בו פסול לובש לבנים ומתעטף לבנים ונכנס ומשמש עם אחיו הכהנים ויום טוב היו עושין שלא נמצא פסול בזרעו של אהרון וכך היו אומרין ברוך המקום ברוך הוא שלא נמצא פסול בזרעו של אהרון.

הדף הראשי של משנה מדות ד