מגילות מדבר יהודה/11QPs מגילת תהילים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לידינו הגיעו 34 עמודות מהמגילה: 28 עמודות רצופות, ועוד 5 קטעים שבהם יש עוד 6 עמודות. באתר של רשות העתיקות החלוקה לפי לוחות: 3 העמודות הראשונות בלוח 977 [שתים בקטעים (Fragments) A, B וC, והשלישית בD‏[1]]. שלושת העמודות הבאות נמצאות בקטע E [כרגע אין צילום שלו באתר]. והגוף העיקרי של המגילה: לוח 976 - עמודות 1-5 וחצי מ6. לוח 979 - החצי השני של עמודה 6, ועמודות 7-13. לוח 975 - עמודות 14-19. לוח 978 - עמודות 20-24. לוח 974 - עמודות 25-28.

המהדורה הזו נעשתה מתוך צילומי כתב היד, תוך השוואה לפענוחים קודמים, אבל לעתים פוענח אחרת, ובדרך כלל צויין בהערות. הסבר לסימונים: [א] - השלמה משוערת. {א} - אות שנוספה מעל המילה. (א) - מחיקה. מקף (-) בין מילים - נכתב כמילה אחת, ומסתבר שזה רק מהעדר מקום.

קטעים A, B, C, D[עריכה]

עמודה א[עריכה]

 1 [לדויד מזמור חסד ומ]שפט אשירה לכה [יה]וה אזמרה
  [אשכילה בדרך תמים מתי] תבוא לי אתהל[ך] בתום לבבי
  [בקרב ביתי לא אשית לנגד] עיני דבר ב[ליעל ע]שה
  [סיטים לא ידבק בי] לבב [עקש יסור ממני רע]
 5 [לא אדע מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה]
  [עינים] ורחב ל[בב אתו לא אוכל עיני בנ]אמני
  [ארץ ל]שבת עמדי ו[הולך בדרך תמים הוא ישר]תני
  [לא ישב] בקרב ביתי [עושה רמיה דובר שקרים] ל[ו]א
  [יכון לנגד] עיני לבקרים א[צמית כל רשעי ארץ]
10 [להכרית מעיר] יהוה כול פ[ועלי און]
  [תפלה] לעני כי יעטו[ף ולפני יהוה ישפוך שיחו]
  [יהוה] שמעה תפל[תי ושועתי אליך תבוא...]

עמודה ב[עריכה]

 1 תולעת הערער ולוא [בזה את תפילתם תיכתב זואת לדור]
  אחרון ועם נברא יהלל [יה כי השקיף ממרום קדשו]
  יהוה משמים אל האר[ץ הביט לשמוע אנקת אסיר]
  [לפ]תח בני תמותה לספר בצ[יון שם יהוה ותהילתו]
 5 בירושלים בהקבץ עמי[ם יחדיו וממלכות לעבוד את]
  יהוה כי ענה בדרך [כוחי קיצר ימי אומר אלי אל]
  תעלני בחצי ימי בדור ד[ורים שנותיך לפנים הארץ]
  נוסדה ומעשי ידיכה [שמים המה יואבדו ואתה תעמוד]
  וכולם כבגד יבלו וכלבוש [תחליפם ויחלופו ואתה הוא]
10 ושנותיכה לוא יתמו בני [עבדיך ישכונו וזרעם לפניכה יכון]
  ל[עולם]‏[2] לדור
  [לדויד בר]כי נפשי את [יהוה וכול קרבי את שם קודשו]
  [..]

עמודה ג[עריכה]

 1‏[3] [.. זאת] פעו[לת שוטני]
  [מאת יהוה והדוברים רע על] נפשי ואת[ה]
  [יהוה אדוני עשה אתי למען ש]מכה כי-טוב
  [חסדכה הצילני כי עני ואביון אנוכי ולבי] חלל בקרבי
 5 [כצל כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה בר]כי כשלו מצום
  [ובשרי כחש משמן ואני הייתי חרפה ל]הם יראוני
  [יניעון רואשם עזרני יהוה אלוהי ה]ושיעני
  [כחסדך וידעו כי ידכה זאת יהוה א]תה עשיתה
  [יקללו המה ואתה תברך קמו ויבושו ועבד]כה ישמח
 10 [ילבשו שוטני כלימה ויעטו כמעיל בושת]ם אודה
  [יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו כ]י עמד

קטע E[עריכה]

עמודה א[עריכה]

 1 [..      אנא יהוה] הושיעה נא אנא יהוה 
  [הצליחה נ]א ברוך [הב]א בשם יהוה ברכנוכם (בשם) 
  [מבית י]הוה אל יהוה ויאר לנו אסורו חג בעבותים 
  [עד קר]נות המזבח אלי אתה ואודכה אלוהי ארוממכה
 5 [הודו ל]יהוה כי טוב כי לעולם חסדו. 
              לדויד ברכי נפשי 
  [את יהוה יה]וה אלוהינו גדלתה מואדה [הוד]
  [והדר לבשתה עוטה א]ור כשלמה נוטה שמים כיריע[ה]
  [המקרה במים עליותיו ה]שם עבים רכובו המהלך על 
 10 [כנפי רוח עושה מלאכיו ר]וח[ות מ]שרתיו אש לוהטת 
  [יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ו]עד תהום

עמודה ב[עריכה]

 1 [..              תזרח] 
  השמש ויאספון ואל מעונותיהם [ירבצון יצא אדם] 
  לפועלו ולעבודתו עד ערב מה רבו מע[שיכה יהוה] 
  כולם בחוכ{מ}ה עשיתה מלאה הארץ קנינכה הים [גדול]
 5 ורחב ידים שמה רמש הרבה ואין למספר חיות קטנ[ות]
  עם גדולות שם אוניות יהלכון לויתן זה יצרתה לשחק
  בו כולם אליכה ישברו לתת להם אוכלם בעתו תתן להם
  וילקטון תפתח ידכה ישבעו טוב תוסף רוחכה ויגועו
  ואל עפרם ישובו תשלח רוחכה ויבראון ותחדש פני
 10 אדמה ויהי כבוד יהוה לעולם ישמח יהוה במעשיו 
  [המ]ביט אל הארץ ותרעד יגע בהרים ויעש{נ}ו אשירה
  [ליה]וה בחיי אזמרה לו לאלוהי בעודי יערב עליו שיחי
  [אנוכי אשמח ב]יהוה כאשר יתמו חוטאים מארץ 
  [ורשעים עוד אינם ב]רכי נפשי א[ת] יהוה הללויה. 
 15  
  [כי טוב] זמרה‏[4] [אלוהינו כי נעים נאוה‏[5] ת]הלה בונה ירושלים

עמודה ג[עריכה]

  [..]
 5 ישלח דבר[ו ימשם ישב רוחו יזלו מים מגיד דבריו ליעקוב] 
  חוקיו ומשפטיו ל[ישראל לא עשה כן לכול גוי] 
  משפטים בל הודיעם [הללויה].
  הודו ליהוה כי טוב כי [לעולם חסדו הודו ליהוה קראו] 
  בשמו הודיעו בעמים עלי[לותיו שירו לו זמרו לו שיחו] 
 10 בכול נפלאותיו התהללו בשם ק[ודשו ישמח לב מבקשי] 
  רצונו דרשו יהוה ועוזו בקשו [פניו תמיד זכורו] 
  נפלאותיו אשר עשה מופתיו ומשפט[י פיו זרע] 
  עבדו עבדיו בני יעקוב בחירו כי הוא י[הוה בכול הארץ‏[6]] 
  משפטיו זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף [דור אשר כרת]
 15 עם אברהם שבועתו לישחק ויעמידה [ליעקוב לחוק] 
  לישראל ברית עולם לאמור אתן א[ת ארץ כנען]
  [חב]ל [נחלתכם  ..]

הגוף העיקרי של המגילה[עריכה]

עמודה 1[עריכה]

 1 [ויפר את עמו מאד ויעצמהו מצריו הפך] לבם לשנוא
  [עמו להתנכל בעבדיו שלח משה עבדו אה]רון אשר בחר
  [בו שמו בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם של]ח חושך
  [ויחשך ולא מרו את דברו ?]רם שם‏[7]
 5 [?          וימת את דגתם ש]רצה ארצם
  [צפרדעים בחדרי מלכיהם אמר ויבא ערב כנ]ים בכול
  [גבולם נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם וי]ך גפנם
  [ותאנתם וישבר עץ גבולם אמר ויבא ארבה] וילק ואין
  [מספר ויאכל כל עשב בארצם ויאכל פרי א]דמתם
10 [ויך כל בכור בארצם ראשית לכל אונם ויוציא א]ת עמו
  [בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל שמח מצרים בצאת]ם כי
  [נפל פחדם עליהם פרש ענן למסך ואש להאיר] לילה
  [שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם פתח צ]ור ויזובו
  [מים הלכו בציות נהר כי זכר את דבר קדשו את] אברהם
15 [עבדו ויוצא עמו בששון ברנה את בחיריו] ויתן
  [להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו בעבו]ר ישמורו
  [חקיו ותורתיו ינצורו הללויה]

עמודה 2[עריכה]

 1 יתום ואלמנה יעודד ודרך [רשעים יעות ייראו]
  מיהוה כול הארץ ממנ[ו יגורו כול יושבי תבל]
  בהודעו לכול מעשיו ברא[ותם את כול‏[8]]
  גבורותיו ימלוך יהוה [לעולם אלוהיך ציון לדור]
 5 ודור הללויה
  הללו יהוה משמים הל[לוהו במרומים הללוהו]
  כול מלאכיו הללוהו כל צבא[יו הללוהו שמש וירח]
  הללוהו כול כוכבי אור הללו[הו שמים השמים והמים]
  אשר מעל לשמים הללו את [שם יהוה כי הוא]
10 צוה ונבראו ויעמידם לע[ד לעולם חוק נתן ולוא]
  יעבור הללו את יהוה מ[ן הארץ תנינים וכל]
  תהומות אש וברד שלג וק[יטור רוח סערה]
  עושה דברו ההרים וכו[ל גבעות עץ פרי וכול]
  ארזים החיה וכול בהמה [רמש וציפור כנף מלכי]
15 אר[ץ] וכול לאומים שרים [וכול שופטי ארץ בחורים]
  [וגם בתו]לות זקנים עם נ[ערים יהללו...]

עמודה 3[עריכה]

 1     שיר המעלות אשא עיני אל ההרים מאין יב[וא]
  [עזרי] עזרי מ{ע}ם יהוה עושה שמים וארץ אל יתן [למוט]
  [רג]לכה ואל [י]נום שומרכה הנה לוא ינום ולוא יישן [שומר]
  [י]שראל בלילה [י]הוה שומרכה ‏[9] צלכה על יד ימינכה
 5 [יומם השמ]ש לא יככה וירח בלילה יהוה ישומרכה מכו[ל] ר[ע]
  [ישמור את] נפשכה ישמור צאתכה ובואכה מעתה ועד [עולם]
                שיר המעלות לדוד ש[מחתי]
  [באומרים לי ]בית יהוה נלך עומדות היו רגלי בשעריך
  [ירו]שלים ירושלים הבנו{י}ה כעיר שחברה לו שמה 
10 [עלו] ‏[10] עדת ישראל להודות לשם יהוה כי [שמה ישב כסא]
  [למ]שפט כסא לבית דויד שאלו (  ) שלום ירוש[לים]
  [ישליו א]והביך יהי שלום בחילך ושלוה בארמונותיך [למען]
  [אחי ור]יעי אדברה שלום בך למען בית יהוה אלו[הינו]
  [אבקשה ט]ובה לך
15 [?‏[11]]דויד למעלות [א]ליכה [נ]{ש}[אתי עי]ני היושב בשמ[ים הנה]
  [כעיני] עבדים אל [...]

עמודה 4[עריכה]

 1 [... הפח נשבר ואנח]{נ}[ו] נמלטנו עוזרנו בשם יהוה עושה
  [שמים וארץ]
  [שיר המעלות ]הבוטחים ביהוה כהר ציון שלוא
  [ימוט לעולם י]שב ירושלים הרים סביב לו יהוה
 5 [סביב לעמו מע]תה ועד עולם כי לוא ינוח שבט הרשע
  [על גורל הצדי]קים למען לוא ישלחו הצדיקים בעולתה
  [ידיהם היטיב]ה יהוה לטובים ולישרים בלב עקלקולות
  [יוליך יהו]ה את כול פועלי און שלום על ישראל
             שיר המעלות בשוב יהוה
10 [את שיבת ציון ]היינו כחלומים‏[12] אז ימלא שחוק פינו ולשוננו
  [רנה אז יוא]מרו בגויים הגדיל יהוה לעשות עם
  [אלה הגדי]ל יהוה לעשות עםנו היינו שמחים
  [שובה יה]וה את שבותנו כאפיקים בנגב הזורעים
  [בדמעה ברנה] יקצורו הלוך ילך ובכו נושאי משך הזרע
15 [בוא יבוא ברנ]ה נושאי אלומותו
  [שיר המעלות] לשלמה א[ם יה]וה לו[א יב]נה ב[י]ת שוא

עמודה 5[עריכה]

 1 [... הנה כי כן יבורך ג]בר ירא יהוה יברככה אדוני
  [מציון וראה בטוב ירושל]ים כול ימי חייכה וראה בנים
  [לבניך שלום על ישראל]
  ש[יר המעלות רבות צרר]וני מנעורי יואמר נא ישראל רבות
 5 [צררוני מנעורי גם לוא] יכולו לי על גבי חרשו רשעים
  [האריכו למעניתם א]דוני צדיק קצץ עבות רשעים יבושו
  [ויסוגו אחור כול שונ]אי ציון יהיו כחציר גגות שקדמת שלף
  י[בש שלוא מילא כפו קוצר] חוצנו מעמר שלוא אמרו העוברים
  ב[רכת א]לוהיכמ עליכם ברכנו אתכם בשם יהוה
10       שיר המעלות אדוני ממעמקים
  [קראתיך אדוני שמעה] בקולי תהי נא אוזנכה קשובת לי
  [אם עונות תשמ]ור יה אדוני מי יעמוד כי עמכה הסליחה
  [למען תיורא קויתי אדוני] קותה נפשי לדברו והוחלתי הוחילי
  [נפשי לאדוני משומרים לב]וקר שומרים לבוקר יחל ישראל
15 [אל אדוני כי עם אדוני ה]חסד הרב עמו פדה הוא יפדה את
  [ישראל מכול עונותיו]

עמודה 6[עריכה]

 1 למנוחתכה אתה וא[רון עוזכ]ה כוהניכה ילבשו צדק וחסידיכה
  ירננו בעבור דוי[ד] עבדכה אל תשב פני משיחכה נשבע
  יהוה לדויד[ אמת ]ל[א] ישוב ממנה מפרי בטנכה אשית
  על כסא לכה [אם י]ש[מר]ו בניכה בריתי ועדוותי זה
 5 אלמדם גם בנ[יה]ם עודי עד יעלו לכסא לכה כי בחר
  יהוה בציון א[וה] למושב לו זואת מנוחתי עדי עד פה
  אשב כי אויתי[ה צידה] ברך אברך אביוניה אשביע
  לחם וכוהניה א[לביש]ה ישע וחסידיה ירננו שם אצמיח
  קרן לדוד ע[רכתי נר] למשיחי אויביו אלביש בושת ועליו
10 יציץ נזרו
  אשרי תמ[ימי דרך ה]הולכים בתורת יהוה
  אשרי [נוצרי עדוותיו בכל ]עת‏[13] ידורשוה
  אף ל[א פעלו עולה בדרכיו] הלכו
  את[ה צויתה פקודיכה לשמ]ור מואדה
15 אחל[י יכונו דרכי לשמור א]מתכה
  אז ל[א אבוש בהביטי אל כו]ל מצוותיכה

עמודה 7[עריכה]

 1 בפקודיכה אשיחה ואביטה אורחותיכה
  בחוקיכה אשתעשע לוא אשכח דבריכה
   
  גמור על עבדכה ואחיה ואשמורה דבריכה
 5 גל עיני ואביטה נפלאות מתורותיכה
  גר אנוכי בארץ אל תסתר ממני מצוותיכה
  גרשה נפשי לתאבה אל משפטיכה בכול עת
  גערתה זדים ארורים השוגים ממצוותיכה
  גול מעלי חרפה ובוז כי עדוותיכה נצרתי
10 גם ישבו שרים בי נדברו עבדכה ישיח בחוקיכה
  גם עדוותיכה שע[שועי אנ]שי עצתי
   
  דבקה לעפר נ[פשי חיני כדברכה]
  דרכי ספרתי [ותענני למדני חוקיכ]ה
15 דרך פקוד{י}כה [הבינני ואשיחה בנפ]לאותיכה
  דלפה נפשי מ[תוגה קיימני כדברכ]ה

עמודה 8[עריכה]

 1 העבר עיני מראות שוא כדברכה חונני
  הקם לעבדכה אמרתכה אשר ליראתכה
  העבר חרפתי אשר   יגרתי כי משפטיכה טובים
  הנה תאבתי לפקודיכה בצדקתכה חונני
 5  
  ויבואני חסד יהוה תשועתכה כאמרתכה
  ואענה חורפי דבר כי בטחתי בדברכה
  ואל תצל מפי דבר אמת עד מואדה כי לדבריכה יחלתי
  ואשמורה תורתכה תמיד ועד ואתהלכה ברחוביה
10 כי פקודיכה דרשתי
  ואדברה בעדוותי[כה נג]ד מלכים ולוא אבוש
  ואשתעשעה במ[צוותיכה אש]ר אהבתי
  ואשא כפי אל מצו[ותיכה אש]ר אהבתי ואשישה בחוקיכה
   
15 זכורה דבריכ[ה לעבדכה על אשר] יחלתני

עמודה 9[עריכה]

 1 חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדוותיכה
  חשתי ולוא התמהמהתי לשמור מצוותיכה
  חבלי רשעים עודוני תורתכה לוא שכחתי
  חצות לילה אקום להודות לכה על משפטי צדקכה
 5 חבר אני לכול אשר יראוכה ולשומרי פקודיכה
  חסדכה יהוה מלאה הארץ חוקכה למדני
   
  טוב עשיתה עם עבדכה יהוה כדברכה
  טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיכה האמנתי
10 טרם אענה אני שוגג ועתה אמרתכה שמרתי
  טוב אתה אדוני ומטיב למדני חוקיכה
  טפלו עלי שקר זדים אני ב[כ]ל ל[ב] אצורה פקודיכה
  טפש כחלב לבם אני תורתכה [שעש]ועי
  טוב לי כי עניתני למען אל[מד חוק]יכה
15 טוב לי תורת פיכה מאל[פי זהב וכסף]
   

עמודה 10[עריכה]

 1 כלתה עיני לאמרתכה לאמור מתי תנחמני
  כי עשיתני כנאוד בקיטור חסדכה לוא שכחתי
  כמה ימי עבדכה מתי תעשה ברודפי משפט
  כרו לי זידים שחת אשר לוא כתורתכה
 5 כול מצוותיכה אמונה שקר רדפוני עוזרני
  כמעט כלוני מארץ ואני לוא עזבתי פקודיכה
  כחסדכה חונני ואשמורה עדוות פיכה
   
  לעולם יהוה דברכה נצב בשמים
 10 לדור ודור אמונתכה כוננתה ארץ ותעמד
  למשפטיכה עמדו היום כי הכול עבדיכה
  לולי תורתכה שעשועי אז אבדתי בעווני
  לעולם לוא אשכח פקודיכה כי במה חייתני
  לכה אני הושיעני כי פקודיכה דרשתי
 15 לי קוו רשעים לאבדני עדוותיכה אתבונן
  לכול תכלה ראיתי קץ רחבה מצותכ[ה] מואדה
   

עמודה 11[עריכה]

 1 נר לרגלי דבריכה אור לנתיבותי
  נשבעתי ואקימה לעשות משפט[י] צדקכה
  נעויתי עד מואדה יהוה כאמרתכה חונני
  נדבות פי רצה יהוה ממשפטיכה למדני
 5 נפשי בכפי תמיד תורתכה לוא שכחתי
  נתנו רשעים פח לי אני פקודיכה לוא תעיתי
  נחלתי עדוותיכה לעולם [כי] ששון לבי המה
  נטיתי לבי לעשות חוקיכה לעולם עקב
   
 10 סעפים שנאתי תורתכה אהבתי
  סתרי ומגני אתה לדבריכה יחלתי
  סורו ממני מרעים ואצורה מצות אלוהי
  סמכני כאמרתכה ואחיה ואל תבישני ממשברי
  סעדני ואושעה ואשא חוקיכה תמיד
 15 סליתה כול שוגים מחוקיכה כי שקר תרמיתם
  סיגים חשבתי כול רשעי ארץ על כן אהבתי כול עדוותיכה
  סמר מפחדכה בשרי וממשפטיכה יראתי

עמודה 12[עריכה]

 1 על כן פקודי כול ישרתי כול אורח שקר שנאתי
   
  פלגי נפת עדוותיכה על כן נצרתם נפשי
  פתח דבריכה והאר מבין פותאים
 5 פי פערתי ואשאפה למצוותיכה תאבתי
  פנה אלי וחונני כמשפט לאוהבי שמכה
  פעמי הכן לאמרתכה ואל תשלט בי כול און
  פדני מעשק אדם ואשמורה פקודיכה
  פניכה האר בעבדכה ולמדני את חוקיכה
 10 פלגי מים ירדו עיני על כי לוא שמרו תורתכה
   
  צדיק אתה יהוה וישרים משפטיכה
  צויתה צדק עדיותיכה ואמונה מואדה
  צמתתני קנאתי  כי שכחו דבריכה צרי
 15 צרופה אמרתכה מואדה עב{ד}כה אהבה
  צעיר אנוכי ונבזה פקודיכה לוא שכחתי
  [צ?]ות‏[14] צדקות עולם ותורתך אמת

עמודה 13[עריכה]

 1 קרבו רודפי זמה מתורתכה רחקו
  קרוב אתה יהוה וכל מצוותיכה אמת
  קדם ידעתי מדעתכה כי לעולם יסדתני
   
 5 ראה עוניי וחלצני תורתכה לוא שכחתי
  ריב{ה} ריבי וגאלני לאמרתכה חיני
  רחוק מרשעים {ישועה} כי חוקיכה לוא דרשו
  רחמיכה רבים יהוה כמשפטיכה  חונני
  רבים רודפי וצרי מעדוותיכה לוא [נ]טיתי
 10 ראיתי בוגדים ואתקוטטה אשר אמרתכה
  לוא שמרו
  ראה כי פקודיכה אהבתי יהוה כאמרתכה חונני
  ר[ואש ]דבריכה אמת ולעולם כול משפט צדק
   
 15 שר[י]ם רדפוני חנום ומדבריכה פחד לבי
  שש [א]נוכי על אמרתכה ממוצא שלל רב
  ש[קר שנאת]י ו[אתע]בה ותורתכה אהבתי
  [שבע ביום הללתיך ע]ל [משפטי צדקכה]

עמודה 14[עריכה]

 1 תבענה שפתי תהלה לכה כי תלמדני חוקיכה
  תענה לשוני אמרתכה כי כול מצוותיכה צדק
  תהי ידכה לעוזרני כי פקודיכה בחרתי
  תאבתי לישועתכה יהוה תורתכה שעשועי
 5 תחי נפשי ותהללכה ומשפטיכה יעוזרני
  תעיתי כשה אובד בקש עבדכה כי עדוותיכה לוא שכחתי
   
  הללו עבדי יהוה הללו את שם יהוה הללו יה
  ורוממו יה שעומדים (  ) בבית (  )
10 יהוה בחצרות בית אלוהינו ובתוכך ירושלים
  הללו את יהוה כי טוב זמרו שמו כי נעים כי יעקוב
  בחר לו וישראל לסגולה לו אני ידעתי כי גדול יהוה
  ואלוהינו מכול אלוהים אשר חפץ יהוה עשה
  בשמים ובארץ לעשות יעשה אין כיה אין כיהוה
15 ואין שיעשה כמלך אלוהים בימים ובכול תהומות מעלה
  נש[יאים מקצ]ה הארץ ברקים למטר עשה [מ]וציא רוח

עמודה 15[עריכה]

 1 להם ולא יאזינו ואין יש רוח בפיהם כמוהם יהיו עושיהם וכול
    אשר בטח בהם בית ישראל ברכו את יהוה בית אהרון
    ברכו את יהוה בית הלוי ברכו את יהוה יראי
  יהוה ברכו את יהוה יברככה יהוה מציון שוכן
 5 ירושלים הללויה
  הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו הודו לאלוהי האלוהים
  כי לעולם חסדו הודו לאדון האדונים כי לעולם חסדו
  לעושה נפלאות לבדו כי לעולם חסדו לעושה השמים
  בתבונה   כי לעולם חסדו לרוקע הארץ על המים כי
10 לעולם חסדו לעושה מאורות גדולים כי לעולם חסדו את
  השמש (ואת) וירח כי לעולם חסדו את השמש לממשלות יום
  כי לעולם חסדו ירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו
  למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו ויוציא ישראל
  מתוכם כי לעולם חסדו ביד חזקה ובאזרוע נטויה כי
15 לעולם חסדו לגוזר ים סוף לגזרים [כי] לעולם חסדו והעבר
  [ישר]אל בתוכו כי לעולם חסדו נע[ר] פרעוה וחילו בים
  [סוף כי לעולם חסדו] ל[מו]ליך עמו ב[מדב]בר כי ל[עו]ל[ם חסדו]

עמודה 16[עריכה]

 1 כי לעולם חסדו הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו קול
  רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל ימין
  יהוה רוממה ימין יהוה עשתה גבורה טוב לבטוח
  ביהוה מבטוח באדם טוב לחסות ביהוה מבטוב
 5 בנדיבים טוב לבטוב ביהוה מבטוח באלף עם הודו
  ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו הללויה
   
     תפלה לדוד ארוממכה (יהוה)‏[15] אלוהי המלך
  ואברכה שמכה לעולם ועד ברוך יהוה וברוך שמו
10 לעולם ועד ברוך יום אברככה ואהללה שמכה לעולם ועד
  ברוך יהוה {וברוך} שמו לעולם ועד גדול יהוה ו{מ}הולל מואדה
  לגדולתו אין חקר ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
  דור לדור ישבחו מעשיכה וגבורתיכה יגידו ברוך יהוה
  וברוך שמו לעולם ועד הדר כבוד הודכה ידברו ונפלאותיכה
15 אשיח ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד ועזוז
  נוראותיכה יואמרו וגדול{ו}תיכה אספר ברוך יהוה
  [וברוך שמו] לעולם ועד זכר רב טובכה [יביעו]

עמודה 17[עריכה]

 1 וברוך שמו לעולם ועד מלכותכה מלכות כול עולמים וממשלתכה
  בכול דור ודור ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד נאמן
  אלוהים בדבריו וחסיד בכול מעשיו ברוך יהוה וברוך
  שמו לעולם ועד סומך יהוה לכול הנופלים וזוקף לכול
 5 הכפופים ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד   עיני
  כול אליכה ישברו ואתה נ{ו}תן להמה {את} אוכלמה בעתו
  ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד פותח אתה את
  ידכה ומשביע לכול חי רצון ברוך יהוה וברוך שמו
  לעולם ועד צדיק יהוה בכול דרכיו וחסיד בכול
10 מעשיו ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד קרוב יהוה
  וברוך שמו לעולם ועד יקראוהו באמונה ברוך יהוה
  וברוך שמו לעולם ועד רצון יראיו יעשה ואת שועתמה‏[16]
  ישמע ויושיעם ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
  שומר יהוה את כול יראיו ואת כול הרשעים ישמיד
15 ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
  תהלת יהוה ידבר פי ויברך כול ב[שר] את שם קודשו
  ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ו[עד ?] זואת לזכרון
  [  ]ל[ ]ל[  ]ל[     ]ל[ ]

עמודה 18[עריכה]

 1 לטובים נפשתכמה ולתמימים לפאר עליון החבירו יחד
  להודיע ישעו ואל תתעצלו להודיע עוזו ותפארתו
  לכול פותאים כי להודיע כבוד יהוה נתנה חוכמה ולספר
  רוב מעשיו נודעה לאדם להודיע לפותאים עוזו
 5 להשכיל לחסרי לבב גדולתו הרחוקים מפתחיה
  הנדחים     ממבואיה כי עליון הואה אדון
   
   
  יעקוב ותפארתו על כול מעשיו ואדם מפאר עליון
10 ירצה כמגיש מנחה כמקריב עתודים ובני בקר
  כמדשן מזבח ברוב עולות כקטורת (ריח) ניחוח מיד
  צדיקים מפתחי צדיקים נשמע קולה ומקהל חסיד[י]ם
  זמרתה על אוכלםה בשבע נאמרה ועל שתותמה בחבר
  יחדיו שיחתם בתורת עליון אמריהמה להודיע עוזו
15 במה רחקה מרשעים אמרה מכול זדים לדעתה הנה 
  עיני יהוה על טובים תחמל ועל מפאריו יגדל חסדו
  מעת רעה יציל נפש[ם ברכו את‏[17]] יהוה גואל ענו מיד
  [צרים‏[18] ומצי]ל[ תמימים מיד רשעים מקים קרן מ]יעקוב ושופט
  [עמים מישראל אוה משכנו בציון בוחר לנצח בירושלים]

עמודה 19[עריכה]

 1 כי לוא רמה תודה לכה ולוא תספר חסדכה תולעה
  חי חי (הוא) יודה לכה יודו לכה כול מוטטי רגל בהודיעכה
  חסדכה להמה וצדקתכה תשכילם כי בידכה נפש כול
  חי נשמת כול בשר אתה נתתה עשה עמנו יהוה
 5 כטובכה כרוב רחמיכה וכרוב צדקותיכה שמע
  יהוה בקול אוהבי שמו ולא עזב חסדו מהםה
  ברוך יהוה עושה צדקות מעטר חסידיו
  חסד ורחמים שאגה נפשי להלל {את} שמכה להודות ברנה
  חסדיכה להגיד אמונתכה לתהלתכה אין חקר למות
10 חיותו בחטאי ועוונותי לשאול מכרוני ותצילני
  יהוה כרוב רחמיכה וכרוב צדקותיכה גם אני את
  שמכה אהבתי ובצלכה חסיתי בזוכרי עוזכה ותקף
  לבי ועל חסדיכה אני נסמכתי סלחה יהוה לחטאתי
  וטהרני מעווני רוח אמונה ודעת חונני אל אתקלה
15 בעווה‏[19] אל תשלט בי שטן ורוח טמאה מכאוב ויצר
  רע אל ירשו בעצמי כי אתה יהוה שבחי ולכה קויתי
  כול היום יש[מ]חו אחי עמי ובית אבי השוממים בהונכה
  [?       לעו]לם אשמחכה בכה

עמודה 20[עריכה]

 1 שאול הנכה אשאה כנפי שחר אשכונה באחרית ים (ו)שם
  ידכה תנחני ותאחזני ימינכה ואומרה אך חושך ישופני
    ולילה אז(ו)ר בעדי גם חושך    לוא יחשך ממכה ולילה
  כיום יאיר כחושך כאור כי אתה קניתה כליותי תסיכני בבטן
 5 אמי אודכה על כי נורא אתה נפלאות נפלאים מעשיכה
  ונפשי ידעת מואדה לוא נכחד עצמי ממכה אשר עשיתי
  בסתר רוקמתי בתחתיות ארץ גלמי ראו עיניכה ועל
    ספריכה כולם   יכתבו ימים יצרו ולו באח
  מהמה ולי מה יקרו רעיך אל על מה עצמו ר{א}שיהם
10 אספרם מחול ירבון הקיצותי ועוד עמכה אם
  תקטול אלה רשע אנשי דמים סור מני אשר
  יאמרוך למזמה נשאו לשוא עריך הלוא משנאיכה
  יהוה אשנא וממתקוממיכה ( ) אתקוטט
  תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי חקרני
15 אל ודע לבי בחנני ודע סרעפי וראה אם דרך
  עצב בי ונחני בדרך עולם
  על נהרות בבבל שם ישב{נ}ו [גם] ב[כינו ‏[20]] את ציון

עמודה 21[עריכה]

 1 ונפץ את עולליך אל הסלע       לדויד אודכה
  יהוה בכול לבי נגד (יהוה) אלוהים אזמרכה אשתחוה
  אל היכל קודשכה ואודה את שמכה על חסדכה ועל אמתכה
  כי הגדלתה על כול שמכה אמרתכה ביום קראתי ותענני
 5 תרהיבני בנפשי עז(ז) יודוך יהוה כל מלכי ארץ כי שמעו
  אמרי פיכ(ה) וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה
  כי רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע אם אלך
  בתוך צרה תחיני על אף אויבי תשלח ידכה ותושיעני
  ימינכה יהוה יגמור בעדי יהוה חסדכה לעולם
10 מעשי ידיכה אל תרף
  אני נער בטרם תעיתי ובקשתיה באה לי בתרה ועד
  סופה אדורשנה גם גרע נץ בבשול ענבים ישמחו לב
  דרכה רגלי במישור כי מנעורי ידעתיה הטיתי כמעט
  אוזני והרבה מצאתי לקח ועלה היתה לי למלמדי אתן
15 הודי‏[21] זמותי ואשחקה קנאתי בטוב ולוא אשוב חריתי
  נפשי בה ופני לא השיבותי טרתי‏[22] נפשי בה וברומיה לוא
  אשלה ידי פת[חתי‏[23] ו]במערמיה אתבונן כפי הברותי אלי[ה]‏[24] עו[ ]
  [          ]ז ט[  ]ל[   ]

עמודה 22[עריכה]

 1 שכרכם בעתו        אזכירך לברכה ציון בכול מודי
  אני אהבתיך ברוך לעולמים זכרך גדולה תקותך ציון ושלום
  ותוחלת ישועתך לבוא דור ודור ידורו בך ודורות חסידים
  תפארתך המתאוים ליום ישעך וישישו ברוב כבודך  זיז
 5 כבודך יינקו וברחובות תפארתך יעכסו חסדי נביאיך
  תזכורי ובמעשי חסידיך תתפארי טהר חמס מגוך שקר
  ועול נכרתו ממך יגילו  בניך בקרבך וידידיך אליך נלוו
  כמה קוו לישועתך ויתאבלו עליך תמיד לוא תובד תקותך
  ציון ולוא תשכח תוחלתך מי זה אבד צדק או מי זה מלט
10 בעולו נבחן אדם כדרכו א(נ)יש כמעשיו ישתלם סביב נכרתו
  צריך ציון ויתפזרו כול משנאיך ערבה באף תשבחתך ציון
  מעלה לכול תבל פעמים רבות אזכירך לברכה בכול לבבי אברכך
  צדק עולמים תשיגי וברכות נכבדים תקבלי קחי חזון
  דובר עליך והלמות נביאים תתבעך רומי ורחבי ציון
15 שבחי עליון פודך תשמח נפשי בכבודך
  הללויה יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה [עוז] ויתאזר אף
  [תיכו]ן תבל בל טמוט נכון כסאכה מ[אז מעולם אתה] נש[א]ו נהרות

עמודה 23[עריכה]

 1 ויוכיחני שמן רואש אל יני רואשי כי עוד ותלפתי
  ברעותיהמה נשמטו בידי סלע שופטיהם ישמעו
  אמרי כי נע(י)מו כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמי לפי
  אשאול כי אליכה יהוה אדוני עיני בכה חסיתי אל
 5 תער נפשי שמורני מיד פח יקושו לי ומוקשות פועלי און
  יפולו במכמריו רשעים יחד אנוכי עד אעב{ו}ר
          שיר ה מעלות לדויד הנה מה טוב ומה
  נעים  שבת אחים גם יחד כשמן הטוב על הרואש
  יורד על הזקן זקן אהרון שירד על פי מדיו כטל חרמון
10 שיורד על הר ציון כי שמה צוה יהוה את הברכה עד
  עולם שלום על ישראל
  ברוך יהוה צורי המל{מ}ד ידי לקרב ואצבעותי למלחמה
  חסדי ומצודתי משגבי ומפלט לי מגני ובו חסיתי הרודד
  עמים תחתי אלוהים מה אדם ותדעהו בן אנוש (ותש)
15 ותחושבהו אדם להבל דמה וימיו כצל עובר אלוהים הט
  שמיכה ורד גע ב[הרים וי]עשנו ברק ברק ותפיצם שלח חצי[כה]
  (  ) ות[הומם שלח ידי]כה ממרום פצני הצילני ממ[ים] רבים
  מ[יד בני נכר ..]

עמודה 24[עריכה]

 1 אשרי העם שככה לו אשרי העם אשר יהוה
  אלוהיו
  יהוה קראתי אליכה הקשיבה אלי פרשתי כפי
  למעון קודשכה הט אוזנכה ותן לי את שאלתי ובקשתי
 5 אל תמנע ממני בנה נפשי ואל תמגרה ואל תפרע לפני
  רשעים גמולי הרע ישוב ממני דין‏[25] האמת יהוה
  אל תשפטני כחטאתי כי לוא יצדק לפניכה כול חי
  הבינני יהוה בתורתכה ואת משפטיכה למדני
  וישמעו רבים מעשיכה ועמים יהדרו את כבודכה
 10 זכורני ואל תשכחני ואל תביאני בקשות ממני
  חטאת נעורי הרחק ממני ופשעי אל יזכרו לי
  טהרני יהוה מנגע רע ואל יוסף לשוב אל{י} יבש
  ש{ו}רשיו ממנו ואל ינצו ענפי בו‏[26] כבוד אתה יהוה
  על כן שאלתי מלפניכה שלמה לבי אזעקה ויתן לי
 15 ובני אדם מה יוסיף אומ[צם] מל[פנ]יכה יהוה מבטחי
  קראתי יהוה ויענני [וירפא ל]שבר‏[27] לבי נמתי
  [ואי]שנה חלמתי גם ה[קיצותי סמכתני יהוה‏[28] ואקרא יהו]ה
  [?‏[29] ]ל[         ]

עמודה 25[עריכה]

 1 לי אביטה ימין ואראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין
  דורש לנפשי זעקתי אליכה יהוה אמרתי אתה מחסי
  חלקי בארץ החיים הקשיבה אל רנתי כי דלותי מואדה
  הצילני מרודפי כי אמצו ממני הוצא ממסגר נפשי להודות
 5 את שמכה בי יכת(י)רו צדיקים כי תגמול עלי
           מזמור לדויד יהוה שמעה תפלתי
  האזינה אל תחנוני באמונתכה ענני בצדקתכה ואל
  תבוא במשפט את עבדכה כי לוא יצדק לפניכה כול חי כי
  ירדוף אויב נפשי דכ{א}(ה) לארץ חיתי הושיבני במחשכים
10 כמיתי עולם ותתעטף עלי רוחי בתוכי וישתומם לבבי
  זכרתי ימים מקדם הגית[י ב]{כ}ול פועלכה במעשי ידיכה
  אשוחח פרשתי ידי א[ליכה] נפשי בארץ (י)ע{י}פה לכה סלה
  מהר ענני יהוה [כלתה] רוחי אל תסתר פניכה ממני
  ונמשלתי עם יו[רדי בור ה]ש[מיענ]י בבוקר חסדכ[ה כי]
15 [?‏[30]     ] אליכה נשא[תי]

עמודה 26[עריכה]

 1 לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים לאסור מלכיהם
  בזקים ונכבדיהםה בכבלי ברזל לעשות בהם משפט כתוב
  הדר הוא לכול חסידיו לבני ישראל עם קודשו הללויה
          הללו אל בקודשו הללוהו ברקיע עוזו הללוהו
 5 בגבורותיו הללוהו כרוב גודלו הללוהו בתקוע שופר הללוהו
  בנבל וכנור (וכנ) הללוהו בתוף ומחול הללוהו במנים ועוגב
  הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה כול הנשמות
  תהלל יה הללויה
  גדול וקדוש יהוה קדוש קדושים לדור ודור לפניו הדר
10 ילך ואחריו המון מים רבים חסד ואמת סביב פניו אמת
  ומשפט וצדק מכון [כסאו] מבדיל אור מאפלה שחר הכין בדעת
  לבו אז-ראו כל מלאכיו וירננו כי (ה)הראם את אשר לוא ידעו
  מעטר הרים תנובות [נותן] אוכל טוב לכול חי ברוך עושה
  ארץ בכוחו מכין תבל בחוכמתו בתבונתו נטה שמים ויוצא
15 [רוח] מאו[צרותיו ברקים למט]ר עשה ויעל נשיא[ים מ]קצה

עמודה 27[עריכה]

 1 ועץ חיצנית ובאש שר(ו)ף ישרפו בשבת
        ויהי דויד בן ישי חכם ואור כאור השמש {ו}סופר
        ונבון ותמים בכול דרכיו לפני אל ואנשים ויתן
        לו יהוה רוח נכונה ואורה ויכתוב תהלים
 5 שלושת אלפים ושש מאות ושיר לשורר לפני המזבח על עולת
  התמיד לכול יום ויום לכול ימי השנה ארבעה וששים ושלוש
  מאות ולקורבן השבתות שנים וחמשים שיר ולקורבן ראשי
  החודשים ולכול ימי המועדות ולי ם הכפורים שלושים שיר
  ויהי כול השיר אשר דבר ששה ואבעים וארבע מאות ושיר
10 לנגן על הפגועים ארבעה ויהי הכול ארבעת אלפים וחמשים
  כול אלה דבר בנבואה אשר נתן לו מלפני העליון
            למנצח מזמור לדויד חלצני יהוה
  מאדם רע מ[א]יש חמסים תצרני אשר חשבו רעות בלב כול
  היום יגור[ו מ]ל[ח]מות שננו לשונם כמו נחש חמת עכביש תחת
  [שפתימו סלה שו]מרני יהוה מי[די רשע] מאיש‏[31] (מס) [ח]מ[סים]

עמודה 28[עריכה]

מזמור קנ״א במגילה
11QPs(a), המכונה גם: 11Q5
 1 יהוה העומדים בבית יהוה בלילות שאו ידיכם קודש וברכו 
  את שם יהוה יברככה יהוה מצי[ון] עושה שמים וארץ
   
  הללויה לדויד בן ישי קטן הייתי מ{ן}-אחי וצעיר מבני אבי וישימני
 5 רועה לצונו ומושל בגדיותיו ידי עשו עוגב ואצבעותי כנור
  ואשימה ליהוה כבוד אמרתי אני בנפשי ההרים לוא יעידו
  לי והגבעות לוא יגידו עלי העצים את דברי והצואן את מעשי‏[32]
  כי מי יגיד ומי ידבר ומי יספר את מעשי אדון הכול ראה
  אלוה הכל הוא שמע והוא האזין שלח נביאו למושחני את שמואל
10 לגדלני יצאו אחי לקראתו יפי התור ויפי המראה הגבהים בקומתם
  היפים   בשערם לוא בחר יהוה אלוהים בם וישלח ויקחני
  מאחר הצואן וימשחני בשמן הקודש וישימני נגיד לעמו {ומושל} בבני
  בריתו
  תחלת‏[33] גב[ו]רה ל[דו]יד משמשחו נב[י]א אלוהים אזי רא[י]תי פלשתי
15 מחרף ממ[      ] אנוכי [ ‏[34] ]ת [       ]

לוח 606[עריכה]

http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/11Q7-1

[1][עריכה]

 1 מפני רשעים זה [ש]ד[וני אויבי בנפש יקיפו עלי חלבמו סגרו פימו]
  דבר[ו ב]גאות גרשוני עתה ס[בבוני עיניהם ישיתו לנטות בארץ]
  [דמינו כאריה יכ]סף לטרוף וככפי[ר] יושב [במסתרים קומה יהוה]
  [קדמה פניו פלטה ]נפשי מר[שע חר]בכה ממ[תים ידך יהוה ממתים]
 5 [מחלד חלקם בחיי]ם שחור[ה] וצ[פונכה] תמלא בטנם[ ישבעו בנים]
  [והניחו יתרם לעוללי]הם אנ[י ב]צד[ק] א[חזה פ]ניכה אש[בע]ה בהק[יץ]
  [תמונתכה] 
  [למנצח לעבד יהוה לדוד] אשר דבר ליהו[ה את ד]ברי השיר[ה הזאת]
  [ביום הציל יהוה אותו מכף] כל אויביו ומיד שאו[ל וי]אמר יה[וה
10 [ארחמך חזקי יהוה סלע]י ומצודתי ומפלטי אל[י] צורי אחס[ה בו]
  [מגני וקרן ישעי משגבי] ומה[ו]לל אקראה יהוה ומאויבי א[ושע אפפוני]
  [חבלי מות ונחלי בליעל יב]עתוני חבלי שאול סבבונ[י קדמוני]
  [מוקשי מות בצר לי אק]רא יהוה ואל אלוהי אש[וע ישמע מהיכלו קולי]
  [ושועתי לפניו תבוא בא]וזניו ותגעש ותרעש [הארץ ומוסדי]
15 [הרים ירגזו ויתגעש]ו כי חרה לו על[ה] עשן אש מפיו תאכל]
  [גחלים בערו ממנו] ויט שמים וירד וע[רפל תחת רגליו וירכב]
  [על כרוב ויעף וידא] על כנפי רוח
  ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חש]רות מים [עבי שחקים]

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים[עריכה]

 1. ^ באתר הקטעים מסומנים אחרת, וD נקרא Frag. 1.
 2. ^ כך נראה לפענח ע"פ: E. Ulrich, the Biblical Qumeran Scrolls עמ' 695.
 3. ^ המספור בקטע זה אינו ודאי, ויתכן שחסרה שורה בתחילת העמודה.
 4. ^ מילה זו הושלמה ע"פ קטע אחר, ראה כאן.
 5. ^ יש שהשלימו: [הללויה כי טוב] זמרה [אלוהינו כי נעים ת]הלה. אמנם בכל המגילה לא מתחיל מזמור ב"הללויה" כאשר הקודם סיים בזה, לכן מסתבר להשלים כנ"ל.
 6. ^ או אולי: י[הוה אלוהינו ובארץ].
 7. ^ כך נראה במגילה, וכן פענח E. Ulrich בספרו the Biblical Qumeran Scrolls (עמ' 699). ויש שפענחו: דם, ועפ"ז יש להשלים: [הפך את מימיהם ל]דם. אבל יש לדחות קריאה זו, שבמגילה מוכח שהאות לפני ר/ד אינה ל' [כיון שאין "דגל" בולט]. ואולי "שם" הוא תחילת הפסוק, ובשורה הבאה יש להשלים: [את מימיהם לדם].
 8. ^ P.W. Skehan השלים "ברא[ותו לכול בני האדם] גבורותיו" (A Liturgical Complex in 11Psa, CBQ 35 1973), ולא ברור למה.
 9. ^ רווח בגודל תיבה. ונראה שההסבר לכך, ששמות הויה לא נכתבו תוך כדי כתיבת המגילה, אלא נוספו אח"כ (ש' טלמון, תרביץ לז,א תשכ"ח). לכן השאירו מקום פנוי עבור השם (שבנוסח המסורה אכן מופיע כאן), ואח"כ הוחלט לא לכתבו.
 10. ^ רווח בגודל תיבה. יתכן שהיה כתוב בתחילת השורה: שבטי (ו"עלו" בסוף השורה הקודמת), והרווח הושאר עבור שם הויה, עי' בהערה הקודמת.
 11. ^ אולי: [שיר ל]דויד. או ש"דויד" הוא שיבוש וצ"ל "שיר".
 12. ^ יש מי שפענח: כהלומים, אבל במגילה נראה כמו ח'.
 13. ^ יש שהשלימו: [ד]עת.
 14. ^ E. Ulrich שיער שהיה כתוב: [צדק]ות צדקות (the Biblical Qumeran Scrolls עמ' 710), ולפ"ז הוא כנראה שיבוש. אמנם במגילה לא נראה שהאות לפני ו' היא ק'.
 15. ^ המחיקה נעשתה ע"י ניקוד מעל ומתחת למילה, כנראה משום שהקפיד לא למחוק את שם השם.
 16. ^ האות האחרונה קצת מטושטשת, ויש עליה נקודה. ויש שפענחו: שועתמו(י). אמנם החלק האחרון לא נראה כמו י' אלא יותר כמו ה'. גם לא מצינו במגילה מחיקה ע"י ניקוד, מלבד את שם השם.
 17. ^ ההשלמות של חנן ואסתר אשל (תרביץ סז,א תשנ"ח) ע"פ 4Q448 והפשיטתא (קנ"ד/II).
 18. ^ כך מופיע ב4Q448. ד' דימנט שיערה: זדים (DSS Handbook, 2015 עמ' 890).
 19. ^ כך פענח סנדרס (DJD כרך 4 עמ' 40). ויש מי שפענח: בעויה (F.G Martinez, E. Tigchelaar, DSS Study Edition, v. 2 p. 1180).
 20. ^ בנוסח המסורה: בזכרנו, אבל במגילה אין מספיק מקום לתיבה זו.
 21. ^ כך פענח סנדרס (DJD כרך 4 עמ' 42). ואולי צריך לפענח: הודו.
 22. ^ במשמעות "תרתי" (חילוף ט' ות', כמו "טמוט" בעמודה הבאה). וסנדרס (עמ' 82) הציע להגיה: טרדתי.
 23. ^ כך מוכח מהמגילה. וסנדרס (שם) פענח: פרשתי.
 24. ^ או: אלו[ה].
 25. ^ כנראה נקרא: דַיַּן, וכן תרגמו בפשיטתא (קנ"ה/III).
 26. ^ סנדרס (DJD כרך 4 עמ' 45) פענח ע"פ פשיטתא: ע[ל]יו בי. אמנם בעיון בהגדלה מוכח שהפענוח הנכון הוא "ענפי".
 27. ^ הושלם ע"פ הפשיטתא. סנדרס (עמ' ?) השלים: את שבר, אבל האות לפני הש' נראית כמו ל'.
 28. ^ יש שהוסיפו: הוכה לבי, אבל אין מקום לכך במגילה.
 29. ^ לפי סנדרס (שם) ההמשך הוא: כי הצילני עתה אראה בושתם חסיתי בכה ולוא אבוש. ולפ"ז יש להשלים: [כי הצי]ל[ני]. אבל יש יותר מדי מקום בתחילת השורה. ואולי נשלים: [על אשר הצי]ל[ני].
 30. ^ ע"פ נוסח המסורה יש להשלים: [בכה בטחתי הודיעני בדרך זו אלך כי]. אבל אין מספיק מקום לכך, גם המילה לפני "אליכה" אינה "כי", אלא נראית כמו "רוחי" או משהו כזה.
 31. ^ יתכן שכתוב: ומאיש.
 32. ^ סנדרס (DJD כרך 4 עמ' 49) פענח: לו והגבעות לוא יגידו עלו העצים את דברי והצואן את מעשי. ולפי הפענוח שלו בתחילת השורה יש מי שפענח גם בהמשך: את דברו והצואן את מעשו, אמנם לא מסתבר לפענח כן.
 33. ^ יש שקראו: תהלת, ואינו נכון.
 34. ^ אולי יש להשלים ע"פ תרגום השבעים (קנ"א): [שלפתי א]ת.