ליקוטי הלכות/אורח חיים/הלכות ברכות השחר/הלכה ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סעיף מ[עריכה]

...וזה בחינת שבעת הנרות, כי הנשמה כלולה מכל הז' מידות כידוע, ויש שיבעה מידות בקדושה שהם כלל הכל ואת זה לעומת זה יש ז' מידות רעות שזה בחינת שבע פרות הטובות ושבע פרות הרעות, בחינת שבע ימי טוב וז' ימי רע. והאדם בא לעולם בשביל להתנסות בזה, שיעבור עליו כמה מיני חושך הכלולים בשבעה שבעה בחינות, שבע מדורי גיהנום שהאדם נענש בהם חס ושלום כשלא עמד בנסיון ונכשל בהם שזה בחינת "ושבעה עידנין יחלפון עלוהי" ובפרט מי שרוצה להתחיל לכנוס בעבודת השם ולהתקרב באיזה התקרבות להשם יתברך, שכל מי שחותר ועוסק לנתק עצמו מהרע ולהתקרב אל הטוב כמו כן מתגרים ומתגברים בו יותר ויותר.

אות נז[עריכה]

"שמע וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד הם מ"ט אותיות. כ"ה וכ"ד, בחינת מ"ט ימי הספירה. והעיקר הוא למשוך את כ"ד אתוון (אותיות) דיחודא עילאה שהוא שמע וכו', לבחינת כ"ד אתוון של בשכמל"ו, דאיתמר עלייהו בגלותא "על ישוב דך נכלם", שזהו בחינת פידיון העליון שעיקרו על ידי הנקודה הנ"ל, בחינת: קוצה דאות "ד" שהוא כלליות כל הכ"ה אתוון דיחודא להמתיק כל הכ"ד בית דין, לבטל העניות והגלות בחינת ד"ך הנ"ל. וזה בחינת "עומר שעורים" בחינת דינים שממשיכין עליהם ההמתקה משם על ידי ההנפה לו' קצוות בד' דאחד שמכוונין לזה וכו'. ואז סופרין המ"ט ימים הנ"ל וכנ"ל. ועל כן מתו כ"ד תלמידי רבי עקיבא בימי העומר (יבמות ס"ב). כ"ד דייקא, כי לא המתיקו הכ"ד בית דינים. והעיקר מחמת שלא היה בהם אהבה שהוא בגימטרייה אחד. כי אי אפשר להיכלל שם כי אם על ידי אהבה ואחדות שבישראל. כי אחדות שבישראל הוא אחדותו יתברך, בחינת "אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ וכו'" שאומרים בשבת במנחה, שאז התגלות מצח הרצון. ועל כן אמר רבי עקיבא "ואהבתה לרעך כמוך זהו כלל גדול בתורה (ב"ר פ' כ"ד). גם רבי עקיבא היה בן גרים וכו' כמו שאמרו רבותינו ז"ל (ברכות כ"ז עיין בר"נ גאון)".

סעיף סב[עריכה]

..."ואל שדי יתן לכם רחמים ושלח את אחיכם" אחר וכו' שמרמז על קץ הגאולה הזאת שעליו נאמר מה שנתחנן יעקב אבינו עליו האומר לעולמו די יאמר לצרותינו די. וזה בכלל ובפרט, בכלליות ישראל שיאמר די לצרותינו, כי כבר משך עלינו השעבוד וארך עלינו הגלות מאד מאד ובודאי סוף יאמר די לצרותינו וימהר לגאלינו גאולת עולם כמו שכתוב (איכה ד') "לא יוסיף להגלותך" וכו', וכן בפרטיות אצל כל אחד, ובפרט אותן שהתחילו קצת וכבר העלה אותם הצדיק האמת ממקום שהעלה אותם כאשר יודע כל אחד בנפשו ואף על פי כן עובר עליהם בכל פעם ובכל יום וכו' מה שעובר עליהם, וצריכים לבטוח בכחם של זקנים דקדושה הנ"ל שעוסקים לחזק את הרצון וממשיכים עלינו בחינת דוד משיח שיאמר די לצרות הנפש וכו' של כל אחד בפרטיות.