חבל נחלתו ה הסכמות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

חבל נחלתו · ה · הסכמות · >>

מכתב הרב אברהם שפירא[עריכה]

ברכת ראש ישיבת מרכז הרב – הגרא"א שפירא שליט"א


הרב אברהם שפירא [הרב הראשי לישראל] ראש ישיבת מרכז הרב

בס"ד כ' חשון תשס"ו מכתב ברכה

כבוד ידידי הרה"ג רבי יעקב אפשטיין שליט"א, מבוגרי ישיבתנו הק' "מרכז הרב", וכיום מגולי גוש קטיף, הראני גליונות מהחלק החמישי של ספריו הנקובים בשם "חבל נחלתו", והם חיבורים בשאלות ותשובות בד' חלקי השולחן ערוך, בשאלות המצויות בזמנינו. וכבר איתמחי גברא במאמריו ובספריו הקודמים, שמקיף הנושאים הנדונים בהרחבה ומברר השיטות השונות בטוב טעם. והנה הרב המחבר ידוע לי שלן בעומקה של הלכה כבר שנים רבות, ודן באריכות בסוגיות רבות, דבר דבור על אופניו בשפה ברורה ונעימה, וביראה הקודמת לחכמה, ולא באתי אלא לברכו שיזכה לברך על המוגמר ולהוציא לאור עולם את חיבורו החשוב, להגדיל תורה ולהאדירה. ובעז"ה יזכה להוסיף כהנה וכהנה בבירורי הלכות וסוגיות כיד ד' הטובה עליו, וגליונות אלו שנכתבו בחבל נחלתנו שבחבל עזה – קודם הגירוש שאירע בעוה"ר, וחלקם נכתב בימי אף וחימה, בזמן גזירת הגירוש – יוסיפו כוח ואומץ לחיזוקה של ארץ ישראל. ויקויים בו בהרב המחבר "הרוצה להחכים ידרים" במקום המיועד לקימום מכון התורה והארץ. ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה בכפליים לתושיה.

הכו"ח לכבוד התורה

הרב אברהם שפירא

מכתב הרב יעקב אריאל[עריכה]

מכתב ברכה מאת הרה"ג יעקב אריאל הרב הראשי לרמת-גןמשרד הרבנות רמת – גן

בס"ד לשכת הרב הראשי

הרב יעקב אריאל


לחבל נחלתו של הרב יעקב אפשטיין נוספה נימה נוספת. אכן חבל זה משתזר עם קודמיו לחבל עבות של בירורי הלכה לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא מתוך ידע רחב והבנה ישרה. והנני מאחל למחבר הנכבד שיפוצו מעינותיו חוצה ויזכה לישב במנוחה על התורה ועל העבודה בחבל נחלתו להגדיל תורה ולהאדיר (כאן באות הערות הרב אשר צורפו בכל סימן במקומן).

יהיו חבלי משיח אלו שעברו על המחבר וחבריו ועל כולנו חבלי לידה של תקופה חדשה בתולדות עם ישראל בחבל נחלתו. והנני מאחל למחבר הנכבד ולחבריו שישובו בנים לגבולם לחבל נחלתם בעצמונה, בכפר דרום ויתר ישובי גוש קטיף ושם ימשיך לקלוע חבלים לתורה עד כי יבוא שילה במהרה בימינו אמן.

בברכת התורה והארץ

הרב יעקב אריאל


מכתב הרב דב ליאור[עריכה]

מכתב ברכה מהרב הגאון דוב ליאור רב העיר קרית ארבע – חברון


הרב דוב ליאור רב העיר קרית ארבע - חברון ת"ו

מרחשוון תשס"ו לכבוד הרב יעקב אפשטיין

השלום והברכה וכט"ס.

קבלתי לעיון את החלק הנוסף בסדרת ספריך "יעקב חבל נחלתו", ובעקבות העומס הרב המוטל עלי הספקתי לראות חלק מהתשובות, ובעיקר ראיתי שבתשובתך לענין האקטואלי שבזמננו, שלא לעבור על איסורי תורה אפילו אם זה חוק של ממשלה, קלעת למטרה ופסקת נכוחה וברור שאין בזה מרידה במלכות כי מתייחסים לפקודה הספציפית ולא שלילת הסמכות של הממשלה או הצבא. כמו כן מה שפסקת בעניין איסור טלטול בחיות מחמד פסקת נכון מאוד כמו הרא"ש, וראיתי גם סברה שמוקצה של בעלי חיים חמור ולא מועיל שום יחוד. ובעיקר שתמשיך לברר נושאים הקשורים לחיינו הציבוריים ולהאירם באור תורת חיים ויפוצו מעיינותיך חוצה לזכות את כלל הציבור.

החותם לכבוד התורה ולומדיה

הרב דוב ליאור

מכתב הרב אביגדור נבנצאל[עריכה]

מכתב ברכה מהרב הגאון אביגדר נבנצל רב הרובע היהודי העיר העתיקה ירושלים


בס"ד ב' פ' ישלח מלאכו לפניך תשס"ו ירושלים עה"ק תובב"א

שלו' וברכה לראש משביר ר' יעקב אפשטיין שליט"א!

אחד"ש כתר"ה ראיתי בשמחה את דברי תורתו אשר שלח לי. בהורמנא דמלכא רשמתי כמה הערות. ואני נהנה למצא ספר נפלא כזה, על נושאים מנושאים שונים, מלא וגדוש סברות הרב המחבר שליט"א, בנוי לתלפיות על דברי רבותינו הראשונים והאחרונים, את אשר ישנו פה ואת אשר בישיבה של מעלה. יזכה כתר"ה להוסיף ולגלות מעמקי תורתנו הקדושה, עד מלאה הארץ דעה בב"א, ויתברך מאת נותן התורה.


כעתירת צעיר הלוים

אביגדר נבנצל