ברטנורא על התורה/בראשית/טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

א[עריכה]

ולה שפחה מצרית בת פרעה היתה וכו'. קשה מנא ליה. י"ל מדכתיב הכא ושרי אשת אברם קמ"ל שהיתה שפחה זו לה ממקום אחר שכתוב בו אשת אברם והיינו כשנלקחה לבית פרעה שנאמר על דבר שרי אשת אברם:

ב[עריכה]

לקול שרי לרוח הקדש שבה. קשה מנא לו. י"ל דנפקא ליה מדכתיב לקול שהוא לשון רוח הקדש כד"א משה ידבר והאלהים יעננו בקול:

ו[עריכה]

ותענה שרי משעבדת בה בקושי. קשה היאך היתה שרה הצדקת עושה דבר זה. וי"ל משום דהגר הונתה אותה מתחלה ולעגה עליה כדכתי' ותקל גברתה בעיניה ולכך היתה מענה אותה בהתר שכן כתוב במצות לא תונו שאם הונה אותך אדם אתה רשאי להונותו שאינו קרוי עמיתך: