ביאור:שמואל א יד מז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

צבא שאול - צבא הגנה לישראל[עריכה]

מלחמותיו של שאול, מלך ישראל הראשון, מסוכמות במילים:

(שמואל א יד מז): "ושאול לכד המלוכה על ישראל, וילחם סביב בכל איביו: במואב, ובבני עמון, ובאדום, ובמלכי צובה, ובפלשתים; ובכל אשר יפנה - ירשיע . ויעש חיל ויך את עמלק, ויצל את ישראל מיד שוסהו."

לכאורה נראה ששאול פתח במיתקפה כללית יזומה נגד כל אויבי ישראל. נלחם והצליח להושיע את ישראל.

אולם הבטוי ירשיע תמוה הוא. וכי מלחמות ישראל הן רשעות?!

1. יש שפירשו " "ירשיע =  יחריב ויבלבל" " (רד"ק) ;

2. יש שפירשו " "ירשיע = מחייב ומכלה" " (מהר"י קרא) ;

3. ויש שפירשו שהמילה ירשיע אינה מתארת את מעשה שאול באויבים, אלא מתארת את מעשה האויבים בישראל. שאול היה נלחם בכל אויב שפנה והרשיע לישראל: " "רצונו לומר, שהוא היה נלחם בכל אשר יפנה, שיעשה לו חמס (שירשיע נגד ישראל), וזהו אומרו בסוף: "ויצל את ישראל מיד שוסהו". כי לא היה נלחם בהם, אם לא מפני היותם שוסים את ישראל ומרשיעים כנגדם" " (רלב"ג) .

לפי זה, מלחמותיו של שאול היו מלחמות הגנה בלבד - שאול אינו יוזם מלחמה, אלא רק מתגונן ומציל את ישראל מאויביו. במלחמה נגד הפלישתים במכמש, היוזם הוא יונתן. יונתן מכה את נציב פלישתים, ורק אחר-כך שאול מצטרף: (שמואל א יג ג): "ויך יונתן את נציב פלשתים אשר בגבע, וישמעו פלשתים; ושאול תקע בשופר בכל הארץ לאמר ישמעו העברים". יונתן הוא שפותח במיתקפת יחיד נגד כל מחנה פלישתים: (שמואל א יד ו): "ויאמר יהונתן אל הנער נשא כליו: 'לכה ונעברה אל מצב הערלים האלה, אולי יעשה ה' לנו, כי אין לה' מעצור להושיע ברב או במעט'."

גם מלחמת עמלק איננה נפתחת ביזמת שאול. שמואל בא אל שאול ואומר (שמואל א טו א-ג): "אתי שלח ה' למשחך למלך על עמו על ישראל ועתה שמע לקול דברי ה'. כה אמר ה' צבאות פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל אשר שם לו בדרך בעלתו ממצרים: עתה לך והכיתה את עמלק והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמל עליו והמתה מאיש עד אשה מעלל ועד יונק משור ועד שה מגמל ועד חמור".

שאול אינו יוזם מהלך לשחרור הארץ מעול פלשתים, והוא גם אינו מתעורר מעצמו למחות את עמלק, למרות ששתי מלחמות אלו הן מצות עשה בתורה: " "אין המלך נלחם תחלה אלא מלחמת מצוה, ואי זו היא מלחמת מצוה זו מלחמת שבעה עממים [= מלחמה לכיבוש ארץ ישראל] ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם" " (רמב"ם הלכות מלכים ה א) .

שאול פועל מתוך דחף ביטחוני קיומי ולא מתוך רצון להגשים יעוד וחזון נבואי. שאול בונה את יסודות מלכות ישראל, אך איננו שואף להשלים את תפקידה ויעודה.

מיסדי מדינת ישראל, קראו לצבא ישראל בשם: "צבא הגנה לישראל". עובדה זו מעוררת באופן אסוציאטיבי השואה בין מלכות שאול שהיא מלכות המכינה לקראת מלכות דוד, לבין המלכות שהתחדשה בזמננו, שאף היא הכנה למלכות הנצח של משיח בן דוד.

מקורות[עריכה]

על-פי הרב אליהו מאלי, "אורות מציון" על נביאים ראשונים, מלכות שאול ודוד, סעיף טז יזמה בבית שאול .

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2008-10-22.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:צבא שאול - צבא הגנה לישראל

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/jmuela/ja-14-47