ביאור:חורבן בית שני כתוצאה משנאת חינם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


יומא ט ב: בית ראשון חרב בעקבות עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. בית שני נחרב בגלל שנאת חינם.

מכאן למדה הגמרא ששנאת חינם מקבילה, ואולי אף יותר חמורה משלושת העבירות שעליהן נאמר "יהרג ובל יעבור". נשאלת השאלה: הרי לא שמענו שעל שנאת חינם יש בתורה יותר מאשר לאו ("לא תשנא את אחיך בלבבך")? המשך חכמה אומר על הפסוק "והמים להם חומה" ששלושת העבירות הנ"ל חמורות במישור הפרטי, אך אם נבחן ציבור - שנאת חינם שפשטה בו יכולה להורסו לגמרי.

"דורו של דוד למה הפסידו? כי היו שם דלטורין (מלשינים) לעומתם דורו של אחאב היו מנצחים כי היו מאוחדים" (מדרש בלשון חופשית)

על הגמרא ביומא שואל הנצי"ב ב"מרומי שדה", שהרי כל מי שלמד היסטוריה (ומתכוון לספר יוסיפון) יודע שבימי בית שני היו בארץ מעשי שפיכות דמים רבים? הוא מסביר שהרציחות בבית ראשון היו רגילות, אך בבית שני אלו היו רציחות בהיתר. דנו דיני מוסֶר, ודיני צדוקי. אך הסיבה שעמדה מאחורי דיני מיתה אלו היתה שנאת החינם.

בתקופת הנצי"ב היה מי שהציע שהחרדים יפרדו מהחילונים כמו שאברהם נפרד מלוט. הנצי"ב יצא נגד זה וטען שבימי בית שני הבעיה היתה שהפרושים נפרדו מהצדוקים ואז בתוך הפרושים עצמם, אחד העליל על השני שהוא צדוקי.

"בית שני שלא נודע חטאו - לא נודע קץ הגלות".

הרבי מסלובודקא הסביר שהם לא ידעו את חטאם, כי לשנאת חינם אפשר לא להיות מודעים (כשחושבים שמדובר בוויכוח עקרוני - אידיאולוגיה כנגד היריבים הפוליטיים). צריך לבחון בוויכוחים שלנו אם הם לשם שמיים או שיש סיבה ניסתרת לכך שהויכוח מתלהט.

מה היא שנאת חינם? כל שנאה שלא מותרת לפי ההלכה (כנגד אדם שעבר עבירה ולא חזר בו גם לאחר התראה). היום אין מי שיכול להוכיח (לפי החזון איש והחפץ חיים) ולכן בימינו כל שנאה היא שנאת חינם.

מקורות נוספים על פי הלל הלפרין: יש בגמרא הבבלית והירושלמית מקורות נוספים המצביעים על סיבת חורבן בית המקדש השני, הסיבות הם: החורבן כמו בבית ראשון נבע משום עבודה זרה שפיכות דמים וגילוי עריות (לישנא קמה בבלי מסכת יומא ט). סיבות נוספות: החורבן בגלל שנאת חינם הכוללת שנאות שונות: שנאת אחים, שנאת תככים(תלמוד בבלי גיטין דף נ"ו לא מנעו מאדם שעמד להלשין לרומאים לבצע את זממו), שנאת בית המקדש(בתלמוד הירושלמי תחילת מסכת תענית מוזכר שאנשי ביתר עשו מסיבה והדליקו נרות לכבוד חורבן בית המקדש )שנאת בית המדרש(בתלמוד הבבלי בבא מציעא דף ל: מסופר שירושלים חרבה על שהעמידו דבריהם על דין תורה , ולא פסקו לפנים משורת הדין. כפי שלומדים בבית המדרש) ,ושנאת הבחירה בעם ישראל כעם סגולה, ולכן יהודי שעלה לתורה לא ברך תחילה "ברוך אתה ה' אלוה-נו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו..." (תלמוד בבלי בבא מציעה פה.)

מקורות[עריכה]

  • שיחה מאת הרב רוזנברג, מעלה אדומים, אב תשנ"ט