ויקיטקסט:ארגז חול

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ברוכים הבאים לארגז החול של ויקיטקסט. מטרתו של עמוד זה לאפשר לכם לנסות את כלי העריכה של ויקיטקסט. על מנת לערוך עמוד זה לחצו על הלשונית עליה כתוב עריכה בראש העמוד.

התוכן של עמוד זה לא יישמר והוא ינוקה מעת לעת ללא אזהרה מראש. לפיכך לא מומלץ להשתמש בארגז הציבורי לכתיבת ערכים אלא לניסויי עריכה בלבד.

נא לא לכתוב בדף זה חומר המפר זכויות יוצרים או בעל אופי פוגע או דברים המהווים הוצאת דיבה.


הלכות אפוטרופוס[עריכה]

סימן רצ - דין אפוטרופוס מי ימנו וכיצד יתנהג וכל משפטיו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


סימן רצא - דין שומר חנם מאימתי מתחייב בשמירה וכיצד הוא השמירה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רצב - שלא לשלוח יד בפקדון ואם שלח בו יד טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן רצג - מתי ניתן הפקדון ליתבע ואם יכול להחזירו בכל מקום טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן רצד - הכופר בפקדון או שטוען נגנב טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן רצה - שילם הנפקד כיצד משביעין אותו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן רצו - המפקיד בעדים וטוען הנפקד נגנב או להד"מ טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן רצז - הכופר בפקדון אפי' נותן המפקיד סימן טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן רצח - נפקד אומר איני יודע כמה אני חייב והמפקיד טוען ברי טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן רצט - שנים שהפקידו ביד אחד וא' מהם בא לתבוע טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן ש - שנים שהפקידו אחד ק' ואחד ר' וכל אחד תובע ר' טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שא - דין השומרים בעבדים וקרקעות ובהקדשות ובשל עניים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שב - דיני שומרים א' האיש וא' האשה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שג - שומר שכר באיזה דבר חייב או פטור ומאימתי מתחייב טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שד - המעביר חבית ממקום למקום ונשבר מתי חייב טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שה - שומר שכופר או שטוען נאנס או נגנב טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שו - האומנים שומרי שכר ואם קלקלו וטבח שנבל טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שז - דיני השוכר וחיובו ופטורו ואם השאיל או השכיר טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שח - השוכר בהמה לרכוב עליה כמה יטעון עליה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שט - השוכר את הבהמה לילך למקום ידוע והוליכה למקום אחר טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שי - השוכר את החמור ונסתמא או מת או נשבר טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שיא - השוכר את הספינה ופרקה בחצי הדרך או טבעה בחצי הדרך טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שיב - ??שיב טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שיג - ??שיג טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שיד - ??שיד טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שטו - ??שטו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שטז - ??שטז טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שיז - ??שיז טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שיח - ??שיח טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שיט - ??שיט טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שכ - ??שכ טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שכא - ??שכא טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שכב - ??שכב טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שכג - ??שכג טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שכד - ??שכד טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שכה - ??שכה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שכו - ??שכו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שכז - ??שכז טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שכח - ??שכח טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שכט - ??שכט טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן של - ??של טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שלא - ??שלא טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שלב - ??שלב טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שלג - ??שלג טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שלד - ??שלד טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שלה - ??שלה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שלו - ??שלו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שלז - ??שלז טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שלח - ??שלח טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שלט - ??שלט טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שמ - ??שמ טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שמא - ??שמא טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שמב - ??שמב טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שמג - ??שמג טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שדמ - ??שדמ טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שמה - ??שמה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שמו - ??שמו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שמז - ??שמז טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שמח - ??שמח טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שמט - ??שמט טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שנ - ??שנ טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שנא - ??שנא טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שנב - ??שנב טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שנג - ??שנג טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שנד - ??שנד טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שנה - ??שנה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שנו - ??שנו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שנז - ??שנז טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שנח - ??שנח טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שנט - ??שנט טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שס - ??שס טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שסא - ??שסא טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שסב - ??שסב טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שסג - ??שסג טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שסד - ??שסד טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שסה - ??שסה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שסו - ??שסו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שסז - ??שסז טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שסח - ??שסח טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שסט - ??שסט טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שע - ??שע טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שעא - ??שעא טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שעב - ??שעב טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שעג - ??שעג טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שעד - ??שעד טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שעה - ??שעה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שעו - ??שעו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


*

סימן שעז - ??שעז טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש