תרגום יונתן/ירמיהו/לה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

א פתגם נבואה דהוה עם ירמיה מן קדם יי ביומי יהויקים בר יאשיהו מלך שבטא דבית יהודה למימר:

ב אזל לות בני בית רכב ותמלל עמהון ותעלינון לבית מקדשא דיי לחדא מן לשכתא ותשקי יתהון חמרא:

ג ודברית ית יאזניה בר ירמיה בר חבצניה וית אחוהי וית כל בנוהי וית כל בני בית רכב:

ד ואעלית יתהון לבית מקדשא דיי ללשכת בר חנן בר יגדליהו נביא דיי דבסטר לשכת רברביא דמיעיל לשכת מעשיה בר שלם אמרכלא:

ה ויהבית קדם בני בית רכב כלידין מלן חמרא וכסין ואמרית להון שתו חמרא:

ו ואמרו לא נשתי חמרא ארי יונדב בר רכב אבונא פקיד עלנא למימר לא תשתון חמרא אתון ובניכון עד עלמא:

ז וביתא לא תבנון וזרעא לא תזרעון וכרמיא לא תצבון ולא יהי לכון ארי במשכנין תיתבון כל יומיכון בדיל דתתקימון יומין סגיאין על אפי ארעא דאתון דירין תמן:

ח וקבילנא למימר יונדב בר רכב אבונא לכל דפקידנא בדיל דלא למשתי חמרא כל יומנא אנחנא נשנא בננא ובנתנא:

ט ובדיל דלא למבני בתין למתבנא וכרמין וחקלין וזרעין לא יהא לנא:

י ויתיבנא במשכנין וקבילנא ועבדנא ככל דפקידנא יונדב אבונא:

יא והוה כד סליק נבוכדראצר מלכא דבבל על ארעא ואמרנו אתו וניעול לירושלם מן קדם משרית כסדאי ומן קדם משרית ארם ויתיבנא בירושלם:

יב והוה פתגם נבואה מן קדם יי עם ירמיה למימר:

יג כדנן אמר יי צבאות אלהא דישראל אזיל ותימר לאנש יהודה וליתבי ירושלם הלא תקבלון אולפן לקבלא לפתגמי אמר יי:

יד אתקימו פתגמי יונדב בר רכב דפקיד ית בנוהי דלא למשתי חמרא ולא אשתיאו עד יומא הדין ארי קבילו ית תפקדתא דאבוהון ואנא שלחית לותכון ית עבדי נבייא מקדים וממליל ולא קבילתון למימרי:

טו ושלחית לותכון ית עבדי נבייא מקדים ומשלח למימר תובו כען גבר מאורחיה בישתא ואתקינו עובדיכון ולא תהכון בתר טעות פלחי כוכביא למפלחהון ותיבו על ארעא דיהבת לכון ולאבהתכון ולא ארכינתון ית אודניכון ולא קבילתון למימרי:

טז ארי אקימו בני יונדב בר רכב ית תפקדתא דאבוהון דפקדינון ועמא הדין לא קבילו למימרי:

יז בכן כדנו אמר יי צבאות אלהא דישראל הא אנא מיתי על אנש יהודה ועל כל יתבי ירושלם ית כל בישתא דגזרית עליהון חלף דשלחית לותהון ית כל עבדי נבייא ולא קבילו ואתנביאו להון ולא תבו:

יח ולבני בית רכב אמר ירמיה כדנן אמר יי צבאות אלהא דישראל חלף דקבילתון לתפקידת יהונדב אבוכון ונטרתון ית כל פקודוהי ועבדתון ככל דפקיד יתכון:

יט בכן כדנן אמר יי צבאות אלהא דישראל לא יפסוק גבר ליונדב בר רכב משמש קדמי כל יומיא: