תוספתא פסחים פרק א הלכה א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תוספתא פסחים · פרק א · הלכה א · >>

המשנה המקבילה


  אור לארבעה עשר  
בודקין את החמץ   לאור הנר.
אין בודקין לא לאור החמה ולא לאור הלבנה, אלא לאור הנר;
   לפי שאור הנר
יפה לבדיקה.    
אף־על־פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר:

 (צפניה א יב): "והיה בעת ההיא אחפש את ירושלם בנרות"
ואומר: (משלי כ כז): "נר אלהים נשמת אדם חופש כל חדרי בטן".


מקבילות[עריכה]

משנה, מסכת פסחים, פרק א משנה א[עריכה]

אור לארבעה עשר, בודקין את החמץ לאור הנר.

תלמוד ירושלמי - מסכת פסחים פרק א[עריכה]

אין בודקין: לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור הככבים, אלא- לאור הנר.

תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף ז, עמוד ב[עריכה]

תנא, דבי רבי ישמעאל:
לילי י"ד בודקים את החמץ לאור הנר.
אף-על-פי שאין ראיה לדבר- זכר לדבר,
שנאמר: שבעת ימים שאור לא ימצא (שמות יב יט)
ואומר: ויחפש בגדול החל ובקטן כלה (בראשית מד יב)
ואומר: "בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות(צפניה א, יב)
ואומר: "נר (אלהים) [ ה' ] נשמת אדם(משלי כ, כז).

תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף ז, עמוד ב, והמשכו בדף ח, עמוד א[עריכה]

תנו רבנן:
אין בודקין לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה, אלא- לאור הנר.
מפני שאור הנר יפה לבדיקה.
ואף-על-פי שאין ראיה לדבר- זכר לדבר,
שנאמר: שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם (שמות יב יט)
ואומר: ויחפש בגדול החל (בראשית מד יב)
ואומר: (צפניה א, יב) בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות
ואומר: (משלי כ, כז) נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן.