תולדות תנאים ואמוראים/א/ר' אנינייא (אינייני, אנייני) בר סיסי (סיסיי, סוסיי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושר' אנינייא (אינייני, אנייני) בר סיסי (סיסיי, סוסיי)[עריכה]

נזכר אך בירושלמי, ברכות פ"ז ה"ב א"ר נסא כמה זמנין אכלית (כשהיתי קטן) עם ר' תחליפא אבא (ותיבת אבא מיותר כי ר' נסא לא הכיר את אביו כירושלמי סוף תרומות) ועם אנינייא בר סיסי חביבי ולא זמנין עלי עד שהבאתי שתי שערות. (ובב"ר פצ"א-ג נשתבש הגרסא).

ובשבת פ"ו סה"א מצינו ר' איניינו בר סיסיי אומר משום ר' ליעזר.

ובפסחים פ"י סה"א ר' סימון בשם אינייני בר רבי סיסיי, וביומא פ"ג סה"ה ר' סימון בשם ר' אנייני בן סוסיי.

וביומא פ"ג סה"ז מצינו ר' איניוני בר סוסיי סקל גבי ר' חנינא לציפורין א"ל איתא ואנא מסר יתיה לך (שם המפורש) עאל ליה בריה תחיתי ערסא, עטש ושמע קליה אמר מה אתון נהיגין גביכון ברמיה? ונראה יותר גרסת קה"ר פ"ג-יא שגרס ענני בר נחשון יען כי ר' אניניי היה בדור השני והשלישי שר' סימון אמר בשמו, וא"כ איך הוא שייך לר' חנינא דציפורן לא ר"ח הראשון ולא ר' חנינא האחרון שהיה מאוחר הרבה.

וכן מה שמצינו מע"ש פ"ד סה"ג ר' אינייא בר ססיי סלק לגבי ר' יונא הוא אמורא אחר כי שם משמע שהיה קטן מר' יונה. ומצינו ר' שמואל בר איניא עירובין סג:.