שרי האלף השלם/מכילתא דרבי ישמעאל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מהדורות מודפסות של המכילתא[עריכה]

 • קושטא רע"ה.
 • ועם הגהות מר' יוחנן טריויש, ויניציאה, ש"ה-ו. ספר אלקטרוני: ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks.
 • ועם פירוש זה ינחמנו, מר' משה בר' שמעון פראנקפורט, אמסטרדם, תע"ב. ספר אלקטרוני: ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks.
 • ועם פירוש שבות יהודה, מר' יהודה נג'אר, ליוורנו, תקס"א.
 • ועם הגהות הגר"א מווילנא בשם איפת צדק ופירוש ברורי המדות, מצוי המדות, מר' יצחק אליהו לאנדא, ווילנא, תר"ה.
 • ועם פירוש מדות סופרים, מרא"ה וייס, וינה, תרכ"ה. ספר אלקטרוני: ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks.
 • ועם פירוש מאיר עין, מר"מ איש-שלום [פרידמן], שם, תר"ל/1870. ספר אלקטרוני: ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks.
 • ועם פירוש המלבי"ם, בחומש שמות, ווארשא, תרל"ז, ועוד [בתוכו הגהות הגר"א בשינויים מהנ"ל].
 • ועם פירוש מרכבת המשנה לר' משה דוד אברהם טרויש, לבוב תרנ"ה; ירושלים תשכ"ה.
 • ועם פירוש זה ינחמנו הנ"ל, בהוספת פירוש באר אברהם, מר' אברהם וויינברג מסלונים, ווארשא, תרפ"ז-ח.
 • ועם חלופי-גירסאות והערות מר' חיים שאול האראוויטץ ור' ישראל אברהם רבין, פפא"מ, תרצ"א. ספר אלקטרוני: ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks
 • ועם שינויי-נוסחאות עפ"י כ"י ותרגום אנגלי ע"י רי"ב לויטרבאך, פילדלפיא, תרצ"ד.
 • ועם הגהות הגר"א מווילנא ופירוש קו המדה וחידושי הר אפרים, מר' אפרים גארבוז, ירושלים תשי"ד.
 • ועם הגהות הגר"א וחידושים וביאורים ברכת הנצי"ב, מר' נפתלי צבי יהודה ברלין מוולאזין, ירושלים, תש"ל.
 • ביאורים והגהות להנ"ל נדפסו:
  • בס' אות אמת, מר' מאיר בנבנשתי, שאלוניקי, שכ"ה; פראג, שפ"ד.
  • בס' זית רענן, מר' אברהם אבלי גומבינר, דעסויא, תס"ד; ויניציאה, תק"ג.
  • בס' משמרות כהונה, מר' אברהם בר' יצחק הכהן יצחקי, ליוורנו, תרכ"ב.
  • בס' מי החסד, מר' חיים פאלאגי, אזמיר, תרל"ה.
  • בתשעת הכרכים של חומש תורה שלמה, לס' שמות, ניו יורק, תש"ד-כז; ירושלים תשכ"ט.
  • המכילתא לפרשיות שמות וארא, שנדפס ראשונה במהדורת רי"א לאנדא הנ"ל, פרסם רש"א וורטהיימר מכ"י, בספרו אוצר מדרשים כתבי-יד, ח"א, ירושלים, תרע"ג, עמ' נ"ח-ס"ד [= בתי מדרשות, מהדורה חדשה, כ"ב, שם, תשי"ג, עמ' ק"א-ק"ז]. ובמכילתא "מאיר עין" בסוף הספר נדפסו תחת שם "מכילתא דרשב"י" וכ"ה במכילתא דרשב"י הוצ' הופמאן ואפשטיין (א.ה.).

מחקרים[עריכה]

 • ע"צ מלמד, תרביץ, שנה ו, תרצ"ה, עמ' 112-123.
  • ומאמרו, מכילתא דפוס קושטא ודפוס וויניציא, שם, עמ' 498-509.
 • שאול ליברמן, קרית ספר, שנה יב, תרצ"ה-תרצ"ו, עמ' 54-65.
 • יחזקאל קוטשר, לשוננו, כרך לב, תשכ"ח, עמ' 103-116.

קישורים חיצוניים[עריכה]