שולחן ערוך אורח חיים כד ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · כד · ה · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · מגן אברהם · באר היטב · משנה ברורה · ביאור הלכה · כף החיים · באר הגולה

שולחן ערוך

חכשמסתכל בציצית מסתכל בשני ציציות שלפניו שיש בהם עשרה קשרים רמז גבחלהויות טוגם יש בהם ט"ז חוטים ועשרה קשרים עולה כ"ו כשם הוי"ה:

מפרשים

באר הגולה

(ח) כשמסתכל בציצית — הר"מ מריקאנט סוף פרשת שלח לך.

(ט) וגם יש בהם — כן שמע הבית יוסף.מגן אברהם

(ב) להויות:    פי' לספירות (רקנ"ט):

באר היטב

(ג) להויות:    פי' לספירות. רקנ"ט.

שערי תשובה

משנה ברורה

(ח) להויות — פירוש לספירות שהם קשורים ואחודים זה בזה.


כף החיים

(ך) סעיף ה׳: כשמסתכל בציצית מסתכל בב׳ ציציות שלפניו וכו׳ — עיין לעיל אות ח׳, שכתבנו בשם האר״י ז״ל, שבפרשת ציצית יסתכל בכל הד׳ ציציות, יעו״ש. וכן בשעת הברכה והעטיפה, יסתכל בכל הד' הציציות, כמו שכתבנו לעיל סוף אות יו״ד, ובסימן ח סוף אות ז, יעויין שם. מיהו בשאר זמנים, אם רוצה להסתכל, די בב׳ ציציות שלפניו:

(כא) שם: שיש בהם עשרה קשרים רמז להויות — פירוש לספירות. רקנ״ט. מגן אברהם ס״ק ב. וזה שקרא אותם הויות, מפני שכל ספירה נרמזת בהויה אחת, כגון כתר נרמז בהויה בניקוד קמץ, חכמה בהויה ניקוד פתח וכו׳. וזה שקרא אותם ספירות, מלשון "ספיר", וכמו שאמר הכתוב (שמות כד, י): "ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר". וכן כתוב בנביאים (יחזקאל א, כו): "כמראה אבן ספיר דמות כסא":

{{משע|כהח|כב|שם: וגם יש בהם ט״ז חוטין ועשרה קשרים, עולה כ״ו כשם הוי״ה, ואחד מהציציות יש בם ה׳ קשרים וח׳ חוטין כמניין אח״ד, יהיה רמז ה׳ אחד:


פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן