לדלג לתוכן

רשב"ם על שמות י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

(א). כי אני הכבדתי וגו': בכל מכות לא מצינו שהודיע הק' למשה שחיזק את לבו, אך בזאת שהודה פרעה שהוא הצדיק ואמר ואני ועמי הרשעים, ובזאת כתב ויוסף לחטוא, לכך הוזקק לומר כי אני הכבדתי וגו' ואת לב עבדיו, שכך כתיב למעלה ויכבד לבו:

(ב). התעללתי: פעולת עלילות:

(ג). לענות: מן ענה לענות, מן ראה לראות, והוא לשון עוני ועינוי, להיכנע ולהיות עני מלפני:

(ה). ולא יוכל הרואה לראות את הארץ:
העץ הצומח: כי הברד שיבר את כל עץ השדה, ומה שיצמח אחרי כן יאכל הארבה:
הטרם תדע: וכי עדיין לא ידעת כי אבדה מצרים בדבר ובברד ובשאר מכות:

(י). כי רעה נגד פניכם: אתם חושבים רעה בלבבכם, וזה מוכיח והוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים:

(יא). ועבדו את ה' כי אותה אתם מבקשים: לעבוד את ה' אתם מבקשים פני, וא"כ טף ונשים למה? ולכן אמר להם יהי כן ה' עמכם:
ויגרש אותם: המגרש:

(יט). ויהפוך ה' רוח ים: כי רוח הקדים הביאם מן הים ורוח מערבי החזירם לים:

(כא). וימש חשך: ויאמש חשך, כמו ולא יהל שם ערבי כמו לא יאהל, כלומר החשך של לילה יאמש ויאפיל זמן מרובה, שלא האירה הלילה עד שלשת ימים:

(כב). חשך אפלה: חושך ואפילה, חשך גדול:

(כג). מתחתיו: מביתו לפי פשוטו, שלא ידעו היכן ילכו:
היה אור במושבותם: אפילו שהוא יושב אצל בית המצרי: