רש"י על שמואל ב א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


רש"י על שמואל ב · א · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והנה איש בא מן המחנה" - יש בפסיקתא שזה דואג ואינו מיושב על לבי

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחזני השבץ" - (תרגום) אחדני רתיתא ומדרש אגדה (ראה ילקוט שמעוני רמז קמא) משום עון הכהנים שהרג וכתוב בהן (שמות כח ד) כתנת תשבץ

"כי כל עוד נפשי בי" - מהר ומותתני טוב לי שתמותתני אתה ואל יהרגוני אלה ויתעללו בי

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואצעדה אשר על זרועו" - (תרגום) וטוטפתא דעל דרעיה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דמך על ראשך" - (תרגום) חובת קטולך תהי ברישך אין עונש במיתתך אלא לעצמך

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר ללמד בני יהודה קשת" - ויאמר דוד מעתה שנפלו גבורי ישראל צריכין בני יהודה ללמדם מלחמה ולמשוך בקשת

"הנה כתובה על ספר הישר" - הלא היא כתובה על ספר בראשית שהיא ספר ישרים אברהם יצחק ויעקב והיכן רמיזא (בראשית מט ח) ידך בעורף אויביך איזו היא מלחמה שמכוין בה ידו כנגד פדחתו שהוא מול ערפו הוי אומר זה קשת

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הצבי ישראל על במותיך חלל" - מצבן של ישראל על תוקף מעוזכם נפלתם חללים כן תרגם יונתן

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הרי בגלבוע" - ההרים שבגלבוע

"ושדי תרומות" - (תרגום) לא תהי בכון עללא כמיסת דיעבדון מניה חלתא

"כי שם נגעל מגן גבורים" - מיגני עור היו להם וכשיוצאים למלחמה מושחין אותן בשמן כדי שיהא כלי זיין המכה עליו מחליק כמה דאת אמר (ישעיהו כא ה) קומו השרים משחו מגן וכאן כך היה מקונן הקינה שם נגעל מגן גבורים פלט שומנו ולא נדבק בו ונעשה כאלו לא נמשח בשמן כל הגעלה לשון דבר הפולט מה שנותנין בו כמו (איוב כא י) שורו עבר ולא יגעיל

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא נשוג אחור" - לא היה רגיל להיות נסוג אחור

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מנשרים קלו" - לעשות רצון בוראם

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המלבישכם שני עם עדנים" - (תרגום) דהוה מלביש לכון לבושי צבעונין ומוביל לכון תפנוקין (לשון תרגום יונתן)

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על במותיך חלל" - (תרגום) על בית תוקפך איתקטלתא

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כלי מלחמה" - שאול ויהונתן שהיו כלי זיין של ישראל