רש"י על מלכים א טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על מלכים א · טז · >>

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגם ביד יהוא בן חנני הנביא דבר ה' היה אל בעשא" - כלומר הרי שמלך אלה בן בעשא ואף גם זאת דבר ה' היה ביד יהוא שלא תתקיים מלכותו "ועל אשר הכה אותו" - הואיל וגם הוא הלך בחטאתיו נמצא שלא היה לו להורגו לכך נענש על הריגתו וכן מצינו (בהושע א ד) ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא הואיל ולא סרו מדרכי אחאב נענשו על הריגתם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שר מחצית הרכב" - הוא ואחר היו שרים על הרכב

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגואליו ורעהו" - (תרגום) וקריבוהי ורחמוהי

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימת תבני" - כשנשא אסא בתו של עמרי ליהושפט בנו הרגו את תבני כשראו חשיבותו של עמרי בסדר עולם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשנת שלשים ואחת שנה לאסא וגו' מלך עמרי" - מלכות שלימה וחמש שנים היתה מחלוקתו של תבני מעשרים ושבע לאסא עד שלושים ואחת

"שתים עשרה שנה" - סך הכל חמש במחלוקת ושבע במלכות שלימה ואי אפשר לומר שתים עשרה במלכות שלימה שהרי אחאב בנו מלך בשנת שלשים ושמנה לאסא

"בתרצה מלך שש שנים" - עד שלא בנה את שמרון

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעבוד את הבעל" - מוסיף על עגלים של ירבעם

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשרה" - אילן הנעבד

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חיאל בית האלי" - חיאל אשר מבית אל כמו (שמואל א טז א) ישי בית הלחמי ולא נאמר הבית לחמי וכן יהושוע בית השמשי בספר שמואל (א ו יד) ולא הבית שמשי וכן בעפרת אבי העזרי (שופטים ו יא) ולא נאמר האבי עזרי ויש פותרין בית האלי על שקבל עליו קללות יהושוע (יהושע ו כו) ארור האיש אשר יקום ובנה וגו' אמרו רבותינו (ירושלמי סנהדרין י ב) חיאל משל (בנימין) ויריחו משל יהושפט (בנימין) ומפני מה תלאו באחאב שתולין את הקללה במקולקל ספרים אחרים במקולל

"באבירם בכרו יסדה" - כשיסדה מת בנו בכורו וקבר והלך וקבר כל בניו עד שמת האחרון בהצבת דלתות וכן הוא קללות של יהושוע (שם) בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה