רש"י על מלכים א טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על מלכים א · טז · >>

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וגם ביד יהוא בן חנני הנביא דבר ה' היה אל בעשא" - כלומר הרי שמלך אלה בן בעשא ואף גם זאת דבר ה' היה ביד יהוא שלא תתקיים מלכותו

"ועל אשר הכה אותו" - הואיל וגם הוא הלך בחטאתיו נמצא שלא היה לו להורגו לכך נענש על הריגתו וכן מצינו (בהושע א ד) ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא הואיל ולא סרו מדרכי אחאב נענשו על הריגתם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שר מחצית הרכב" - הוא ואחר היו שרים על הרכב

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וגואליו ורעהו" - (תרגום) וקריבוהי ורחמוהי

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימת תבני" - כשנשא אסא בתו של עמרי ליהושפט בנו הרגו את תבני כשראו חשיבותו של עמרי בסדר עולם

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשנת שלשים ואחת שנה לאסא וגו' מלך עמרי" - מלכות שלימה וחמש שנים היתה מחלוקתו של תבני מעשרים ושבע לאסא עד שלושים ואחת

"שתים עשרה שנה" - סך הכל חמש במחלוקת ושבע במלכות שלימה ואי אפשר לומר שתים עשרה במלכות שלימה שהרי אחאב בנו מלך בשנת שלשים ושמנה לאסא

"בתרצה מלך שש שנים" - עד שלא בנה את שמרון

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעבוד את הבעל" - מוסיף על עגלים של ירבעם

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשרה" - אילן הנעבד

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חיאל בית האלי" - חיאל אשר מבית אל כמו (שמואל א טז א) ישי בית הלחמי ולא נאמר הבית לחמי וכן יהושוע בית השמשי בספר שמואל (א ו יד) ולא הבית שמשי וכן בעפרת אבי העזרי (שופטים ו יא) ולא נאמר האבי עזרי ויש פותרין בית האלי על שקבל עליו קללות יהושוע (יהושע ו כו) ארור האיש אשר יקום ובנה וגו' אמרו רבותינו (ירושלמי סנהדרין י ב) חיאל משל (בנימין) ויריחו משל יהושפט (בנימין) ומפני מה תלאו באחאב שתולין את הקללה במקולקל ספרים אחרים במקולל

"באבירם בכרו יסדה" - כשיסדה מת בנו בכורו וקבר והלך וקבר כל בניו עד שמת האחרון בהצבת דלתות וכן הוא קללות של יהושוע (שם) בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה