רש"י על ירמיהו ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ירמיהו · ג · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לאמר הן ישלח וגו'" - יש לי לומר שאין עוד את ראוי לי כי כן דרך המשלח את אשתו והלכה לה וגו'

"ואת זנית רעים רבים" - עם אוהבים רבים ואעפ"כ שובי אלי

"ושוב אלי" - כמו עשות ולשוב אלי אני עוסק בך

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שפים" - יבלי מים

"לא שוגלת" - ל' פלגש

"ישבת להם" - להיות נכונה לקראתם

"כערבי" - יושב אוהלים שהוא תמיד מצוי בחוץ במדברות ועל שם כך הוא קרוי ערבי ששוכן בערבה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ומלקוש" - כמטר היורד בניסן על המלילות ועל הקשין ומלקוש (טרדיי"א בלע"ז)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הלוא מעתה" - הלואי שבת מרעתך וקראת לי אבי ואם תעשי כך הינטור לך אדוניך לעולם את אשר חטאת לו אם ישמור לנצח לא ישמור

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הנה דברת" - בפיך לא נבוא עוד אליך ואותה הרעה תעשי ולא תתני לב לשוב

"ותוכל" - ונצחת למרוד

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"משובה" - נצחת ומוכחת בימי יאשיה המלך כשצוני להחזיר עשרת השבטים הראית אשר עשתה משובה ישראל השובבה (אנבוזייא"ה בלע"ז)

"ישראל" - עשרת השבטים

"הולכה היא" - בעודה על אדמתה קודם שגלתה בימי חזקיה עם הושע בן אלה

"הולכה" - היתה הולכת על כל הר גבוה

"ותזני שם" - לעכו"ם ותזני כמו ותזן יו"ד יתירה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ואמר" - על ידי נביאי עמוס והושע בן בארי ושאר נביאים אלי תשוב

"ותרא בגודה אחותה יהודה" - כל זה בגודה קשה ממשובה ישראל שהם ראשונים לקילקול ולא ראו פורענות ללמוד ממנו ולשוב קרויין משובה יהודה שראו שגלו אלו ולא לקחו מוסר קרוין בגודה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"וארא כי על כל אודות וגו'" - נקודות טעמי מקרא זה מלמדין על פירושו ישראל נקוד זקף מובדל משלחתיה שלחתיה נקוד זקף גדול לעצמו וזה פירושו וארא נסתכלתי בה ליפרע ממנה ולמה כי על כל אודות אשר נאפה משובה ישראל ומה היתה נקמתי שלחתיה מעל פני ולא יראה בגדה יהודה שראתה בפורענות של שומרון לתת לבה לשוב

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ותנאף את האבן" - וטעת עם פלחי אבניא ואעיא וי"ת מקל זנותה ל' קלות מדקלילא בעינהא טעוותהא

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"וגם בכל זאת" - שראו בקלקלת פורענות חבריהם

"כי אם בשקר" - דורו של יאשיה מראין עצמם שהם צדיקים והם רשעים היו צרים צורות של עכו"ם על דלתותיהם מבפנים חציה על זו וחציה על זו וכשהיו מבערי עכו"ם בודקים היה הדלת פתוח ולא היו מכירין בה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"צדקה נפשי משובה ישראל" - נקתה ופטרה עצמה מן הדין שלא היה לה ממי ללמוד

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הלוך וקראת וגו'" - הלוך כתרגומו אזיל ל' צווי כאן ציווהו לילך ולחזור עשרת השבטים בימי יאשיהו כמו שאמר למעלה שבימי יאשיהו נאמרה לו נבואה זו וחזרו מקצת מהן בשמונה עשרה ליאשיהו

"צפונה" - אל המקומות שגלו שם לאשור

"פני" - רוגזי כן ת"י

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"פשעת" - מרדת

"ותפזרי את דרכיך" - ל' זנות פיסוק רגלים למשכבי אשה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שובבים" - (אנווישיי"ר בלע"ז) ששובבתם דרככם מרוב כל שהייתם בשלוה ועונג כמו שהוא אומר הפורטים על פי הנבל (עמוס ז) השותים במזרקי יין (שם)

"כי אנכי בעלתי בכם" - ונקראתם בשמי שאני אדון לכם ואין כבודי להניח אתכם ביד אויבי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לא יאמרו עוד ארון" - כי כל כניסתכם תהא קדושה ואשכון בה כאלו הוא ארון

"יפקדו" - כמו יזכרו

"ולא יעשה עוד" - מה שנעשה בו כבר בשילה שהביאוהו במלחמה עם פלשתים בימי עלי (שמואל א' ד)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ונקוו" - ונקבצו לשון מקוה מים

"שרירות" - ל' ראיה כמו אשורנו (במדבר כד)

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ילכו בית יהודה על בית ישראל" - עמם יתחברו ויתוספו עליהם להיות ממלכה אחת

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ואנכי אמרתי" - בלבי ולכן הנחלתים לאבותיכם

"איך אשיתך בבנים" - את עדתי ואומתי בתוך שאר בנים לפיכך ביררתי מנה יפה ואתן לך ארץ חמדה

"צבי צבאות גוים" - צביון כל צבאות גוים

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אכן" - אבל אתם לא עשיתם מחשבתי כ"א כמו אשה שבוגדה מריעה על שאינו יכול להספיק מזונותיה כן בגדתם בי המספיק לכם כל טוב כך מדרש אגדה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"על שפיים נשמע" - קרוב הוא להשמע

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הננו אתנו לך" - הנביא מלמדם להתוודות ולומר כן הננו אתנו לך אכן לשקר וגו' והבשת אכלה וגו' נשכבה בבשתנו כל זה לשון תפלה שהנביא מלמדם לומר

"אתנו" - באנו

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אכן לשקר" - שמרנו מגבעות והמון הרים שעבדנו עכו"ם שם

"אכן" - באמת

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"והבושת" - עכו"ם שעסקנו בה כד"א וינזרו לבשת

"אכלה את יגיע אבותינו" - בעון עבודתה היה יגיענו לבז

<< · רש"י על ירמיהו · ג · >>