רש"י על ירמיהו א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


רש"י על ירמיהו · א · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דברי ירמיהוו בן חלקיהו וגו'" - ליתי בר קלקלתא דתקנן עובדוהי ירמיהו בא מרחב הזונה ולוכח בר מתקנתא דמקלקלן עובדוהי אלו ישראל שקלקלו מעשיהן שבאו מזרע כשר

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר היה דבר ה' אליו וגו'" - אשר התחילה שכינה לשרות עליו באותו הזמן

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי בימי יהויקים" - ויהי נביא כל ימי יאשיהו הנותרים וימי יהויקים בנו וימי צדקיהו בנו עד תום עשתי עשרה שנה היא השנה עד גלות ירושלים בחדש החמישי

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בטרם אצרך בבטן וגו'" - מימי אדם הראשון הראהו הקב"ה לאדם דור ודור ונביאיו

"אצרך" - לשון צורה

"ידעתיך" - (קנייושטו"י בלע"ז) כמו לא נודעתי להם (שמות ו)

"הקדשתיך" - זמנתיך לכך

"נביא לגוים" - לישראל שהיו נוהגים עצמם כגוים כך נדרש בספרי נביא מקרבך וגו' (דברים יח) יקים לך ולא למכחישי תורה הא מה אני מקיים נביא לגוים נתתיך בבני ישראל שנוהגים מנהגי גוים ועוד יש לפתור נביא לגוים כמו על הגוים להשקותם כוס התרעלה להנבא עליכם פורעניות כמו שנאמר קח את כוס היין החימה הזאת מידי והשקיתה אותו את כל הגוים (לקמן כה) ד"א בטרם תצא מרחם הקדשתיך עליך אמרתי למשה נביא אקים להם כמוך (דברים יח) זה הוכיחם וזה הוכיחם זה נתנבא ארבעים שנה וזה נתנבא ארבעים שנה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אהה" - ל' יילל (קונפליינ"ט בלע"ז)

"כי נער אנכי" - איני כדאי להוכיחן משה הוכיחן סמוך למיתתו כבר נחשב בעיניהם בכמה נסים שעשה להם הוציאם ממצרים וקרע להם את הים הוריד את המן הגיז את השליו נתן להם את התורה העלה את הבאר אני בתחלת שליחותי אני בא להוכיחם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על כל אשר אשלחך" - אל העכו"ם

"את כל אשר אצוך" - לישראל תדבר

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישלח ה' את ידו" - כל שליחות שהוא אצל יד לשון הושטה ל"א כתרגום ושלח ה' ית פתגמי נביאותיה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הפקדתיך" - מניתך על העכו"ם

"לנתוש ולנתוץ" - (דיספצי"ר בלע"ז) ועל ישראל לבנות ולנטוע אם ישמעו כך תירגם יונתן

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מקל שקד" - (מנדולי"ר בלע"ז) ויונתן תרגם מקל שקד מלך דמוחי לאבאשא

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היטבת לראות" - השקד הזה הוא ממהר להוציא פרח קודם לכל האילנות אף אני ממהר לעשות דברי ומדרש אגדה השקד הזה הוא משעת חניטתו עד גמר בישולו עשרים ואחד יום כמנין ימים שבין שבעה עשר בתמוז שבו הובקעה העיר לתשעה באב שבו נשרף הבית

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"סיר נפוח" - רותח (בויילנ"ק בלע"ז)

"ופניו" - רתיחותיו (אשישאונדי"ש בלע"ז)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מצפון תפתח הרעה" - בבל לצפונה של ארץ ישראל היא

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ודברתי משפטי אותם" - אתווכח עמם עם יהודה וירושלים

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תאזור מתניך" - ל' זירוז כאיש חיל

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למלכי יהודה" - כנגד מלכי יהודה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונלחמו אליך" - ויהון דינין ומגיחין לקבלך למסתר ית פתגמי נבואתך