רש"י על דברי הימים א כד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על דברי הימים א · כד · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולבני אהרן" - פתרון אלה בני אהרן וגו' על מחלקותם

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימת נדב ואביהוא ובנים לא היו להם" - לפי שלא היו להם בנים כיהנו אלעזר ואיתמר במקומם אבל אם היו לנדב ואביהו בנים היו קודמים לאלעזר ואיתמר בכהונה גדולה שכן מצינו (בעזרא ג') שהרי יהוצדק אביו של יהושוע היה ויהוצדק ועזרא בני שריה היו דכתיב (לעיל ח') ושריה הוליד את יהוצדק ובעזרא (עזרא ה) כתיב עזרא בן שריה ויהוצדק הלך בגולה לבבל וכשעלו מבבל עלה יהושוע ושימש ולא שימש עזרא לפי שהיה יהוצדק הבכור וקדמו בין אחיו הבכור כדכתיב בנבואת חגיי (חגי ז) יהושוע בן יהוצדק הכהן הגדול

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואחימלך מן בני איתמר" - זה אחימלך בן אביתר כדמוכח בסמוך (פסוק ו) ויכתבם שמעיה וגו' עד ואחימלך בן אביתר

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות ששה עשר" - מתחלה במשכן שילה לא היו כי אם ט"ז משמרות ח' מאלעזר וח' מאיתמר כמפורש במסכת תענית וכשראה דוד שהיו ראשי הגבורים לאלעזר רבים חלקם לכל משמר ומשמר של אלעזר לשנים והעמידם על ט"ז משמרות ומשמרת בני איתמר העמיד על מעמד משמר כבראשונה על שמנה משמרות וכן מוכיח בסמוך בית אב אחז לאלעזר ואחד אחז לאיתמר כלומר כאחוז למעמד למשמרת שבמשכן כמו כן העמידן דוד עתה בבית המקדש

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויחלקום בגורלות אלה עם אלה" - למי יפול הגורל להיות ראשון או שני או שלישי או רביעי וכן כולם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויכתבם שמעיה" - להיות להם לזכרון מי ראשון ומי שני וכן כולם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלה פקדתם לעבדתם" - אלו שכתובין כאן ראשי משמרות פקודתם על משמרות היו