רמב"ם על מדות ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · רמב"ם · על מדות · ה

ראו גם משנה ח בנוסח המשנה מדות ד רמבם

מדות פרק ה[עריכה]

משנה א[עריכה]

*הערה 1:

משנה ב[עריכה]

*הערה 1:

משנה ג[עריכה]

כבר הקדמנו בתחילת מסכתא זו, שהשער השלישי משערי העזרה שהיה בדרום נקרא שער המים.

ונתבאר בגמרא דיומא שעל השער הזה היה מקווה המים שטובל בו כהן גדול ביום הכפורים טבילה ראשונה, והיו המים באים שמה ממעין שהיה שם ששמו "עין עיטם", ועל טבילה זו אמר ביומא שהיתה בחול כמו שפירשנו שם.

ונתבאר שהיתה לו לכהן גדול לשכה אצל מקווה זו על שער העזרה, וכפי הנראה להם בתלמוד שזו לשכת העץ שבצפון, שהיתה לשכת כהן גדול גם כן, היא לשכת פלהדרין הנזכרת בתחילת כפורים. ושלשכה זו שבדרום על שער המים היא לשכת בית אבטינס שמשביעים אותו שם ערב יום הכפורים כמו שבארנו שם.

וכן נתבאר בגמר יומא שלשכת הגזית חצייה קדש וחצייה חול, ויש לה שני פתחים אחד פתוח לקדש ואחד פתוח לחול, ושחציה של חול הוא לצד מערב, ובאותה המחיצה יכולין לשבת, לפי שכבר בארנו שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד.

פרוה - שם איש אמגושי שחתר בקיר העזרה בלשכה זו כדי לראות העבודה ונהרג, על כן נקראת הלשכה על שמו.

והואיל וזכרנו כבר ציור המזבח וצמצום מידותיו וכן צמצום מדת ההיכל, אני רוצה לצייר עכשיו צורת העזרה כולה ושיעורה ומידותיה לאורכה ולרוחבה, וכל מה שהיה בה מלשכות, ואסמוך אליה עזרת נשים ובית המוקד, ולא אתעסק במידת ההיכל והמזבח רק אזכיר אותם כפי שמותם שהקדמנו בלי זכירת מידת כל חלק מהם, הואיל והקדמנו אותו. וזו היא הצורה הכללית שייעדנו אותה והבטחנו עליה במקומות רבים מן המשנה:
משנה ד[עריכה]

*הערה 1:

הערות[עריכה]

  • הערה 1: ראה פירוש הרמבם למשנה ג


משנה מדות, פרק ה':
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב