קיצור שולחן ערוך קנא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | קיצור שולחן ערוך · סימן קנא | במהדורה המנוקדת | >>

איסור הוצאת זרע לבטלה ותיקונים למי שנכשל בו
ובו ז' סעיפים:

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז


סעיף א[עריכה]

אסור להוציא שכבת זרע לבטלה, ועוון זה חמור מכל עבירות שבתורה. ואלו שמנאפים ביד ומוציאין זרע לבטלה, לא די להם שאיסור גדול הוא, אלא שהעושה זאת הוא בנידוי, ועליהם נאמר: "ידיכם דמים מלאו", וכאלו הורג את הנפש. וראה מה שכתב רש"י בפרשת וישב בער ואונן שמתו בחטא זה. ולפעמים בעונש זה חס ושלום בנים מתים כשהם קטנים, או שיהיו רשעים, והוא בא לידי עניות.

סעיף ב[עריכה]

  • אסור לאדם שיקשה את עצמו לדעת, או שיביא את עצמו לידי הרהור אשה. ואם בא לו איזה הרהור, יסיע את לבו מדברי הבאי לדברי תורה, שהיא אילת אהבים ויעלת חן, ואין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה.
ויזהר מאד שלא יבוא לידי קישוי. לפיכך אסור לאדם לישן על ערפו ופניו למעלה, או לישן ופניו למטה, אלא לישן על הצדדין, שלא יבוא לידי קישוי. ולא יישנו שני רווקים יחד, ולא יסתכל בבהמה ועוף כשמזדקקין זכר לנקבה. ואסור לרכוב על בהמה בלא אוכף.

סעיף ג[עריכה]

כשמשתין, אסור לאחוז במילה להשתין. ואם הוא נשוי ואשתו עמו בעיר והיא טהורה, מצד הדין מותר לו, דכיון שיש לו פת בסלו, אינו בא לידי הרהור וחימום; אך מידת חסידות להחמיר. ושלא לצורך השתנה, גם מצד הדין אסור לו.

סעיף ד[עריכה]

בסעודת הלילה, לא ירבה באכילה ושתיה, ולא יאכל דברים המחממים את הגוף, כגון בשר שמן, וכל מאכלי חלב וגבינה, וביצים, ושום. גם לא ישתה משקה המחמם, כי דברים אלו גורמים לחטא זה.

סעיף ה[עריכה]

מי שראה חס ושלום קרי בלילה, כשניעור משנתו, יטול ידיו ויאמר בשברון לב: רבונו של עולם, עשיתי זאת שלא בכוונה, רק בהרהורים רעים ובמחשבות רעות. לכן יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי, מחוק ברחמיך הרבים עוון זה, ותצילני מהרהורים רעים וכיוצא בזה לעולם ועד, אמן כן יהי רצון.

סעיף ו[עריכה]

הרוצה לשמור את עצמו מחטא זה, ישמור את פיו מניבול פה, משקרים, מרכילות, מלשון הרע ומליצנות, וכן ישמור את אזנו משמוע דברים כאלו, גם יהא זהיר לקיים נדריו, ולא ירבה בדאגה. וגם יהא זהיר מהרהורים רעים. וקודם שהולך לישן, יעסוק בתורה, או יאמר ד' מזמורי תהלים הראשונים. ויזהר שלא לישן בחדר יחידי.

סעיף ז[עריכה]

תיקונים למי שנכשל בחטא זה כתובים בספר יסוד יוסף, אשר ליקט ואסף מספרים קדושים וקדמונים, ואכתוב פה קצת מהם בקיצור. להדר להיות סנדק, שימולו ילדים על ברכיו, ובפרט להיות סנדק אצל עניים. להרבות בצדקה לעניים. לשמור שבת כהלכתו ולענגו, ולהדליק נרות הרבה. לכבד ולאהוב לומדי תורה. להתפלל בכוונה ובבכי. לבחור במדת הענוה, וכאשר ישמע שמחרפין אותו, ישתוק וימחול. כאשר יעשה איזה מצוה, יעשה בכוח ובזריזות עד שיתחמם בה, ובפרט בעשיית המצות לפסח. לגדל בניו לתלמוד תורה, ולהדריכם ביראת שמים. לגדל יתום בתוך ביתו, ויתנהג עמו כמו עם בנו. לעסוק במצות הכנסת כלה. לעלות לתורה לכל הפחות פעם אחת בכל חודש, ויברך את הברכות בקול, גם יסתכל בתורה, ויקרא בלחש עם הקורא. להיות מן העשרה הראשונים בבית הכנסת. לעמוד בחצות לילה, לעשות תיקון חצות בבכי. ואם אי אפשר לו לקום בחצות לילה, יעשה אחר כך תיקון חצות. לאהוב שלום ולרדוף שלום.