קטע:מצודות על ירמיהו נא נז

From ויקיטקסט
Jump to navigation Jump to search

מצודת דוד

"ה' צבאות שמו" - המורה שהוא מושל בצבאות מעלה ומטה

"והשכרתי" - אשכר אותם עד כי ישנו עד עולם ולא יקיצו ר"ל אבלבל דעתם ויפלו ולא יקומו

מצודת ציון

"והשכרתי" - מלשון שכרות

"פחותיה וסגניה" - מיני שררה

"יקיצו" - ענין הערה מהשינה