קטגוריה:מנין המצוות/מאגר נתונים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

##### לפרות ולרבות {{דף מצוה |ספר=בראשית |פרק=א |פסוק=28 |עד פסוק=28 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לפרות ולרבות |בספר החינוך=1 |בספר המצוות=212 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=אישות |ביד חזקה פרק=טו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פריה ורביה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=פעם בחיים |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פריה ורביה</categorytree> ENDOFFILE ##### למול את הילדים {{דף מצוה |ספר=בראשית |פרק=יז |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=למול את הילדים |בספר החינוך=2 |בספר המצוות=215 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מילה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ברית מילה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=פעם בחיים |עצם או אדם=איברי הרביה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ברית מילה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול את גיד הנשה {{דף מצוה |ספר=בראשית |פרק=לב |פסוק=33 |עד פסוק=33 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול את גיד הנשה |בספר החינוך=3 |בספר המצוות=183 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=גיד הנשה |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>גיד הנשה</categorytree> ENDOFFILE ##### לקדש חודשים ולעבר שנים {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יב |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לקדש חודשים ולעבר שנים |בספר החינוך=4 |בספר המצוות=153 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קידוש החודש |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קביעת התאריך |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=ראש חודש |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קביעת התאריך</categorytree> ENDOFFILE ##### לשחוט את קרבן הפסח {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יב |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשחוט את קרבן הפסח |בספר החינוך=5 |בספר המצוות=55 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שחיטת קרבן הפסח |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שחיטת קרבן הפסח</categorytree> ENDOFFILE ##### לאכול את בשר הפסח בליל פסח {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יב |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לאכול את בשר הפסח בליל פסח |בספר החינוך=6 |בספר המצוות=999 |ברמבן=12 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת=פסחים |בתלמוד פרק=ב |קבוצה=אכילת בשר הפסח |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>אכילת בשר הפסח</categorytree> ENDOFFILE ##### לאכול את בשר הפסח על מצות ומרורים {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יב |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לאכול את בשר הפסח על מצות ומרורים |בספר החינוך=6 |בספר המצוות=56 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת בשר הפסח |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת בשר הפסח</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול הפסח נא או מבושל, אלא צלוי באש בלבד {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יב |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול הפסח נא או מבושל, אלא צלוי באש בלבד |בספר החינוך=7 |בספר המצוות=125 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת בשר הפסח |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת בשר הפסח</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להותיר מבשר הפסח {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יב |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להותיר מבשר הפסח |בספר החינוך=8 |בספר המצוות=117 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת בשר הפסח |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת בשר הפסח</categorytree> ENDOFFILE ##### להשבית חמץ ושאור מבתינו בערב פסח {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יב |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להשבית חמץ ושאור מבתינו בערב פסח |בספר החינוך=9 |בספר המצוות=156 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=חמץ ומצה |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ראיית חמץ |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=פרי האדמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ראיית חמץ</categorytree> ENDOFFILE ##### לאכול מצה בליל פסח {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יב |פסוק=18 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לאכול מצה בליל פסח |בספר החינוך=10 |בספר המצוות=158 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=חמץ ומצה |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת מצה |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=פרי האדמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת מצה</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יימצא חמץ ברשותנו בפסח {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יב |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יימצא חמץ ברשותנו בפסח |בספר החינוך=11 |בספר המצוות=201 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=חמץ ומצה |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ראיית חמץ |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=פרי האדמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ראיית חמץ</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ בפסח {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יב |פסוק=20 |עד פסוק=20 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ בפסח |בספר החינוך=12 |בספר המצוות=198 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=חמץ ומצה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת חמץ |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=פרי האדמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת חמץ</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להאכיל מן הפסח לעובד אלילים, גם אם הוא מישראל {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יב |פסוק=43 |עד פסוק=43 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להאכיל מן הפסח לעובד אלילים, גם אם הוא מישראל |בספר החינוך=13 |בספר המצוות=128 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת בשר הפסח לנכרי |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת בשר הפסח לנכרי</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להאכיל מן הפסח לתושב או לשכיר {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יב |פסוק=45 |עד פסוק=45 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להאכיל מן הפסח לתושב או לשכיר |בספר החינוך=14 |בספר המצוות=126 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת בשר הפסח לתושב |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת בשר הפסח לתושב</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להוציא בשר הפסח מחוץ לחבורתו {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יב |פסוק=46 |עד פסוק=46 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להוציא בשר הפסח מחוץ לחבורתו |בספר החינוך=15 |בספר המצוות=123 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת בשר הפסח |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת בשר הפסח</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשבור עצם מן הפסח {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יב |פסוק=46 |עד פסוק=46 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשבור עצם מן הפסח |בספר החינוך=16 |בספר המצוות=121 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת בשר הפסח |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת בשר הפסח</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יאכל ערל מן הפסח {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יב |פסוק=48 |עד פסוק=48 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יאכל ערל מן הפסח |בספר החינוך=17 |בספר המצוות=127 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת בשר הפסח לערל |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת בשר הפסח לערל</categorytree> ENDOFFILE ##### לקדש בכור בהמה טהורה וחמור {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יג |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לקדש בכור בהמה טהורה וחמור |בספר החינוך=18 |בספר המצוות=79 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=בכורות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בכור בהמה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=לידת בכור |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>בכור בהמה</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא לאכול חמץ בפסח {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יג |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול חמץ בפסח |בספר החינוך=19 |בספר המצוות=197 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=חמץ ומצה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת חמץ |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=פרי האדמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>אכילת חמץ</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ייראה לנו חמץ בפסח {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טז |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ייראה לנו חמץ בפסח |בספר החינוך=20 |בספר המצוות=200 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=חמץ ומצה |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ראיית חמץ |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=פרי האדמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ראיית חמץ</categorytree> ENDOFFILE ##### לספר ביציאת מצרים בליל פסח {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יג |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לספר ביציאת מצרים בליל פסח |בספר החינוך=21 |בספר המצוות=157 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=חמץ ומצה |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=סיפור יציאת מצרים |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>סיפור יציאת מצרים</categorytree> ENDOFFILE ##### לפדות פטר חמור בשה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יג |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לפדות פטר חמור בשה |בספר החינוך=22 |בספר המצוות=81 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביכורים |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בכור חמור |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=לידת בכור |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>בכור חמור</categorytree> ENDOFFILE ##### לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יג |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו |בספר החינוך=23 |בספר המצוות=82 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביכורים |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בכור חמור |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=לידת בכור |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>בכור חמור</categorytree> ENDOFFILE ##### לא ללכת בשבת חוץ לתחום {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=טז |פסוק=29 |עד פסוק=29 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא ללכת בשבת חוץ לתחום |בספר החינוך=24 |בספר המצוות=321 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שבת |ביד חזקה פרק=כז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=תחום שבת |תדירות=זמן |רצון=תנועה |זמן או ארוע=יום שבת |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=מכת מרדות }} <categorytree mode='pages'>תחום שבת</categorytree> ENDOFFILE ##### להכיר במציאות ה' {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כ |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להכיר במציאות ה' |בספר החינוך=25 |בספר המצוות=1 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יסודי התורה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מציאות ה' |תדירות=רגע |רצון=מחשבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מציאות ה'</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשכוח את מציאות ה' {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ו |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשכוח את מציאות ה' |בספר החינוך=25 |בספר המצוות=999 |ברמבן=1 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=יסודי התורה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מציאות ה' |תדירות=רגע |רצון=מחשבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>מציאות ה'</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להאמין באלוה בלתי ה' לבדו {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כ |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להאמין באלוה בלתי ה' לבדו |בספר החינוך=26 |בספר המצוות=1 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יסודי התורה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פניה אחר אלילים |תדירות=רגע |רצון=מחשבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלילים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>פניה אחר אלילים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות אלילים עבור עצמו, אפילו ביד אחרים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כז |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות אלילים עבור עצמו, אפילו ביד אחרים |בספר החינוך=27 |בספר המצוות=2 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עשיית אליל |תדירות=רצון |רצון=יצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלילים |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עשיית אליל</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להשתחוות לעבודה זרה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כ |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להשתחוות לעבודה זרה |בספר החינוך=28 |בספר המצוות=5 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=השתחויה לאלילים |תדירות=רצון |רצון=השתחויה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלילים |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>השתחויה לאלילים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעבוד עבודה זרה בדרך שנהוג לעבדה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כ |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעבוד עבודה זרה בדרך שנהוג לעבדה |בספר החינוך=29 |בספר המצוות=6 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עבודת אלילים |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלילים |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>עבודת אלילים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להישבע לשווא {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כ |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להישבע לשווא |בספר החינוך=30 |בספר המצוות=62 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שבועות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שבועת אמת |תדירות=רצון |רצון=שבועה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שבועת אמת</categorytree> ENDOFFILE ##### לקדש את השבת בדברים {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כ |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לקדש את השבת בדברים |בספר החינוך=31 |בספר המצוות=155 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שבת |ביד חזקה פרק=כט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קידוש השבת |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=יום שבת |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קידוש השבת</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות מלאכה בשבת {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כ |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות מלאכה בשבת |בספר החינוך=32 |בספר המצוות=320 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שבת |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתה בשבת |תדירות=זמן |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=יום שבת |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>שביתה בשבת</categorytree> ENDOFFILE ##### לכבד אב ואם {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כז |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לכבד אב ואם |בספר החינוך=33 |בספר המצוות=210 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ממרים |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כיבוד הורים כללי |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=ההורים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>כיבוד הורים כללי</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להרוג נקי {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כז |פסוק=24 |עד פסוק=24 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להרוג נקי |בספר החינוך=34 |בספר המצוות=289 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=רציחה |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדם מישראל |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=הרג בסיף |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>רציחה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות אשת איש {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=20 |עד פסוק=20 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות אשת איש |בספר החינוך=35 |בספר המצוות=347 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ניאוף |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=חנק |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ניאוף</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגנוב נפש מישראל {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כ |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגנוב נפש מישראל |בספר החינוך=36 |בספר המצוות=243 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=גניבה |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=גניבת נפש |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדם מישראל |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=חנק |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>גניבת נפש</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להעיד עדות שקר {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כ |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להעיד עדות שקר |בספר החינוך=37 |בספר המצוות=285 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עדות |ביד חזקה פרק=יז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עדות אמת |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עדות אמת</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא להעיד לפי שמועה מפי אחרים {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כ |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להעיד לפי שמועה מפי אחרים |בספר החינוך=37 |בספר המצוות=999 |ברמבן=0 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=עדות |ביד חזקה פרק=יז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עדות אמת |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>עדות אמת</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לחמוד {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ז |פסוק=25 |עד פסוק=25 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לחמוד |בספר החינוך=38 |בספר המצוות=265 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=גזילה ואבדה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=חמדה |תדירות=עצם |רצון=מחשבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>חמדה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות צורת אדם אפילו לנוי {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כ |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות צורת אדם אפילו לנוי |בספר החינוך=39 |בספר המצוות=4 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עשיית פסל |תדירות=רצון |רצון=יצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=פסלים |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עשיית פסל</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לבנות אבני מזבח גזית {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כ |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לבנות אבני מזבח גזית |בספר החינוך=40 |בספר המצוות=79 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=בית הבחירה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בניית המזבח |תדירות=רצון |רצון=יצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מזבח |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>בניית המזבח</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לפסוע על המזבח {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כ |פסוק=22 |עד פסוק=22 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לפסוע על המזבח |בספר החינוך=41 |בספר המצוות=80 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=בית הבחירה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פסיעה על המזבח |תדירות=עצם |רצון=תנועה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מזבח |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פסיעה על המזבח</categorytree> ENDOFFILE ##### לנהוג בעבד עברי על-פי דיני התורה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כא |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לנהוג בעבד עברי על-פי דיני התורה |בספר החינוך=42 |בספר המצוות=232 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבדים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=זכויות העבד העברי |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עבד עברי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>זכויות העבד העברי</categorytree> ENDOFFILE ##### לייעד אמה עבריה לאדוניה או לבנו {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כא |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לייעד אמה עבריה לאדוניה או לבנו |בספר החינוך=43 |בספר המצוות=233 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבדים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יעוד אמה עבריה |תדירות=אדם |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אמה עבריה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>יעוד אמה עבריה</categorytree> ENDOFFILE ##### לפדות אמה עבריה אם אדוניה אינו מייעדה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כא |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לפדות אמה עבריה אם אדוניה אינו מייעדה |בספר החינוך=44 |בספר המצוות=234 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבדים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פדיון אמה עבריה |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אמה עבריה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פדיון אמה עבריה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא למכור אמה עבריה לאדון אחר {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כא |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא למכור אמה עבריה לאדון אחר |בספר החינוך=45 |בספר המצוות=261 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבדים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מכירת אמה עבריה |תדירות=אדם |רצון=מכירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אמה עבריה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מכירת אמה עבריה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגרוע שאר כסות ועונה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כא |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגרוע שאר כסות ועונה |בספר החינוך=46 |בספר המצוות=262 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=אישות |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=חובות הגבר לאשתו |תדירות=אדם |רצון=חיי נישואין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>חובות הגבר לאשתו</categorytree> ENDOFFILE ##### להרוג בחנק את מי שנתחייב חנק בבית דין {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כא |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להרוג בחנק את מי שנתחייב חנק בבית דין |בספר החינוך=47 |בספר המצוות=227 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עונשי מוות |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עונשי מוות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להכות אב ואם {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כא |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להכות אב ואם |בספר החינוך=48 |בספר המצוות=319 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ממרים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כיבוד הורים במעשה |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=ההורים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=חנק |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>כיבוד הורים במעשה</categorytree> ENDOFFILE ##### לקנוס את החובל בחבירו כמו שכתוב בתורה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כד |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לקנוס את החובל בחבירו כמו שכתוב בתורה |בספר החינוך=49 |בספר המצוות=236 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=חובל ומזיק |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נזקי אדם |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=נזיקין |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נזקי אדם</categorytree> ENDOFFILE ##### להרוג בסייף את מי שנתחייב סייף בבית דין {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כא |פסוק=20 |עד פסוק=20 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להרוג בסייף את מי שנתחייב סייף בבית דין |בספר החינוך=50 |בספר המצוות=226 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עונשי מוות |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עונשי מוות</categorytree> ENDOFFILE ##### לדון בנזקי בהמה שהזיקה לאדם על-פי דין תורה (דין שור תם ושור נגח) {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כא |פסוק=28 |עד פסוק=28 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לדון בנזקי בהמה שהזיקה לאדם על-פי דין תורה (דין שור תם ושור נגח) |בספר החינוך=51 |בספר המצוות=237 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נזקי ממון |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נזקי בהמה לגוף |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=נזיקין |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נזקי בהמה לגוף</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול שור הנסקל שנשחט {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כא |פסוק=28 |עד פסוק=28 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול שור הנסקל שנשחט |בספר החינוך=52 |בספר המצוות=188 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שור הנסקל |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שור הנסקל</categorytree> ENDOFFILE ##### לדון בנזקי הבור על-פי דין תורה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כא |פסוק=33 |עד פסוק=34 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לדון בנזקי הבור על-פי דין תורה |בספר החינוך=53 |בספר המצוות=238 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נזקי ממון |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נזקי בור |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=נזיקין |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נזקי בור</categorytree> ENDOFFILE ##### לדון גנב בתשלומין או במיתה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כא |פסוק=37 |עד פסוק=37 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לדון גנב בתשלומין או במיתה |בספר החינוך=54 |בספר המצוות=239 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=גניבה |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין גנב |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין גנב</categorytree> ENDOFFILE ##### לדון בבהמה שהזיקה לרכוש על-פי דין תורה (דין שן ורגל) {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לדון בבהמה שהזיקה לרכוש על-פי דין תורה (דין שן ורגל) |בספר החינוך=55 |בספר המצוות=240 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נזקי ממון |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נזקי בהמה לרכוש |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=נזיקין |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נזקי בהמה לרכוש</categorytree> ENDOFFILE ##### לדון בנזקי אש על-פי דין תורה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לדון בנזקי אש על-פי דין תורה |בספר החינוך=56 |בספר המצוות=241 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נזקי ממון |ביד חזקה פרק=יד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נזקי אש |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=נזיקין |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נזקי אש</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לדון שומר חינם על-פי דין תורה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=6 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לדון שומר חינם על-פי דין תורה |בספר החינוך=57 |בספר המצוות=242 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שאלה ופקדון |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שמירת חינם |תדירות=רצון |רצון=עסקים כשרים |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שמירת חינם</categorytree> ENDOFFILE ##### לדון טוען ונטען על-פי דין תורה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לדון טוען ונטען על-פי דין תורה |בספר החינוך=58 |בספר המצוות=246 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=טוען ונטען |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טענות כספיות |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>טענות כספיות</categorytree> ENDOFFILE ##### לדון שכיר ושוכר על-פי דין תורה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לדון שכיר ושוכר על-פי דין תורה |בספר החינוך=59 |בספר המצוות=243 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שכירות |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין שכירות |תדירות=רצון |רצון=שכירות |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין שכירות</categorytree> ENDOFFILE ##### לדון משאיל ושואל על-פי דין תורה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לדון משאיל ושואל על-פי דין תורה |בספר החינוך=60 |בספר המצוות=244 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שאלה ופקדון |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=השאלה |תדירות=רצון |רצון=עסקים כשרים |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>השאלה</categorytree> ENDOFFILE ##### לקנוס את המפתה אם לא רצה לשאת את המפותה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=15 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לקנוס את המפתה אם לא רצה לשאת את המפותה |בספר החינוך=61 |בספר המצוות=220 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נערה בתולה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין מפתה |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין מפתה</categorytree> ENDOFFILE ##### שישא המפתה את המפותה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=15 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שישא המפתה את המפותה |בספר החינוך=61 |בספר המצוות=220 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נערה בתולה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פיתוי |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=אחרי חטא |עצם או אדם=בתולה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פיתוי</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להחיות מכשפה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להחיות מכשפה |בספר החינוך=62 |בספר המצוות=310 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=יד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עונש מוות למכשפה |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>עונש מוות למכשפה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להונות (לצער) את הגר בדברים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=33 |עד פסוק=33 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להונות (לצער) את הגר בדברים |בספר החינוך=63 |בספר המצוות=252 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מכירה |ביד חזקה פרק=יד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ציעור גר |תדירות=אדם |רצון=הונאת דברים |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=גר |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ציעור גר</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להונות הגר בממון {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=20 |עד פסוק=20 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להונות הגר בממון |בספר החינוך=64 |בספר המצוות=253 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מכירה |ביד חזקה פרק=יד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הטעיית גר |תדירות=רצון |רצון=עסקים כשרים |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=גר |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הטעיית גר</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לענות יתום {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לענות יתום |בספר החינוך=65 |בספר המצוות=256 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=דעות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עינוי יתום |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=יתום |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עינוי יתום</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לענות אלמנה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לענות אלמנה |בספר החינוך=65 |בספר המצוות=256 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=דעות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עינוי אלמנה |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלמנה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עינוי אלמנה</categorytree> ENDOFFILE ##### להלוות לעני {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טו |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להלוות לעני |בספר החינוך=66 |בספר המצוות=197 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלוה ולוה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הלוואת כסף לעניים |תדירות=אדם |רצון=הלוואות |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עני |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הלוואת כסף לעניים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לתבוע חוב מעני בעת שנודע שאינו יכול לפרוע {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=24 |עד פסוק=24 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לתבוע חוב מעני בעת שנודע שאינו יכול לפרוע |בספר החינוך=67 |בספר המצוות=234 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלוה ולוה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הלוואת כסף לעניים |תדירות=אדם |רצון=הלוואות |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עני |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הלוואת כסף לעניים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לתת יד בין לווה למלווה בריבית {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=24 |עד פסוק=24 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לתת יד בין לווה למלווה בריבית |בספר החינוך=68 |בספר המצוות=237 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלוה ולוה |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=איסור ריבית |תדירות=רצון |רצון=הלוואות |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>איסור ריבית</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לקלל את הדיין {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=27 |עד פסוק=27 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקלל את הדיין |בספר החינוך=69 |בספר המצוות=315 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קללת שופט |תדירות=אדם |רצון=קללה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=שופט |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קללת שופט</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לבזות את שם ה' בדיבור {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=27 |עד פסוק=27 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לבזות את שם ה' בדיבור |בספר החינוך=70 |בספר המצוות=60 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ברכת שם ה' |תדירות=רצון |רצון=קללה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>ברכת שם ה'</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לקלל את הנשיא {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=27 |עד פסוק=27 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקלל את הנשיא |בספר החינוך=71 |בספר המצוות=316 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קללת נשיא |תדירות=אדם |רצון=קללה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=נשיא |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קללת נשיא</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להקדים תרומות ומעשרות זה לזה (אלא להפריש לפי הסדר) {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=28 |עד פסוק=28 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להקדים תרומות ומעשרות זה לזה (אלא להפריש לפי הסדר) |בספר החינוך=72 |בספר המצוות=154 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תרומות |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=סדר הפרשת תרומות ומעשרות |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=כל שנה |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>סדר הפרשת תרומות ומעשרות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול טריפה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כב |פסוק=30 |עד פסוק=30 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול טריפה |בספר החינוך=73 |בספר המצוות=181 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת בשר |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת בשר</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשמוע טענת בעל דין שלא בפני יריבו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=א |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשמוע טענת בעל דין שלא בפני יריבו |בספר החינוך=74 |בספר המצוות=281 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין צדק |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין צדק</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא להאמין לדברי רכילות {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להאמין לדברי רכילות |בספר החינוך=74 |בספר המצוות=281 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=דעות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=רכילות |תדירות=אדם |רצון=דיבור |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדם מישראל |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>רכילות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לתת לעבריין להעיד {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לתת לעבריין להעיד |בספר החינוך=75 |בספר המצוות=286 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עדות |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עד רשע |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=חוטא קבוע |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עד רשע</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להיות אחרי רבים לרעות במשפט {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להיות אחרי רבים לרעות במשפט |בספר החינוך=76 |בספר המצוות=282 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הכרעה במשפט |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הכרעה במשפט</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לפסוק בדיני נפשות לפי דעה של מישהו אחר, ושלא ילמד חובה מי שלמד זכות תחילה בדיני נפשות {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לפסוק בדיני נפשות לפי דעה של מישהו אחר, ושלא ילמד חובה מי שלמד זכות תחילה בדיני נפשות |בספר החינוך=77 |בספר המצוות=283 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הכרעה במשפט |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הכרעה במשפט</categorytree> ENDOFFILE ##### לפסוק את הדין על-פי דעת רוב השופטים {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לפסוק את הדין על-פי דעת רוב השופטים |בספר החינוך=78 |בספר המצוות=175 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הכרעה במשפט |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הכרעה במשפט</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לרחם על עני בדין {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לרחם על עני בדין |בספר החינוך=79 |בספר המצוות=277 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כ |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין עני |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=עני |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין עני</categorytree> ENDOFFILE ##### לפרוק המשא מבהמתו של חברו שנפלה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לפרוק המשא מבהמתו של חברו שנפלה |בספר החינוך=80 |בספר המצוות=202 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=יג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עזרה באמצע הדרך |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=תאונה |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עזרה באמצע הדרך</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להטות משפט רשע {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להטות משפט רשע |בספר החינוך=81 |בספר המצוות=278 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כ |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין רשע |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=חוטא קבוע |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין רשע</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לפסוק דין מוות באומד הדעת, אלא רק בעדים {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לפסוק דין מוות באומד הדעת, אלא רק בעדים |בספר החינוך=82 |בספר המצוות=290 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כ |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ראיות במשפט |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דין נפשות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ראיות במשפט</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לקחת שוחד {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טז |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקחת שוחד |בספר החינוך=83 |בספר המצוות=274 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שוחד |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שוחד</categorytree> ENDOFFILE ##### לשמוט את הקרקעות ולהפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה השביעית {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשמוט את הקרקעות ולהפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה השביעית |בספר החינוך=84 |בספר המצוות=134 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שמיטת היבול בשביעית |תדירות=זמן |רצון=קצירה |זמן או ארוע=שנה שביעית |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שמיטת היבול בשביעית</categorytree> ENDOFFILE ##### לשבות ביום השביעי {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשבות ביום השביעי |בספר החינוך=85 |בספר המצוות=154 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שבת |ביד חזקה פרק=כא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתה בשבת |תדירות=זמן |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=יום שבת |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתה בשבת</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להישבע בעבודת אלילים {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להישבע בעבודת אלילים |בספר החינוך=86 |בספר המצוות=14 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שבועה באלילים |תדירות=רצון |רצון=שבועה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלילים |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שבועה באלילים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להדיח בני ישראל לעבוד עבודה זרה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להדיח בני ישראל לעבוד עבודה זרה |בספר החינוך=87 |בספר המצוות=15 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הסתה |תדירות=רצון |רצון=דיבור |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלילים |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>הסתה</categorytree> ENDOFFILE ##### לחגוג ברגלים {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לחגוג ברגלים |בספר החינוך=88 |בספר המצוות=52 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=חגיגה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=חגיגת חג |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=שלוש רגלים |עצם או אדם=- |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>חגיגת חג</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשחוט שה הפסח בארבעה עשר בניסן בעוד שיהיה חמץ ברשותנו עד שנוציאו {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=18 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשחוט שה הפסח בארבעה עשר בניסן בעוד שיהיה חמץ ברשותנו עד שנוציאו |בספר החינוך=89 |בספר המצוות=115 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קרבן פסח על חמץ |תדירות=זמן |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=פרי האדמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קרבן פסח על חמץ</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להניח אמורי הפסח להיפסל בלינה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=18 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להניח אמורי הפסח להיפסל בלינה |בספר החינוך=90 |בספר המצוות=116 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקרבת קרבן הפסח |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=- |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הקרבת קרבן הפסח</categorytree> ENDOFFILE ##### להביא ביכורים למקדש {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להביא ביכורים למקדש |בספר החינוך=91 |בספר המצוות=125 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביכורים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הבאת ביכורים |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=כל שנה |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הבאת ביכורים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לבשל בשר בחלב {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יד |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לבשל בשר בחלב |בספר החינוך=92 |בספר המצוות=186 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בשר וחלב |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>בשר וחלב</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לכרות ברית לשבעה עממין וכן לכל עובדי עבודה זרה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=32 |עד פסוק=32 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לכרות ברית לשבעה עממין וכן לכל עובדי עבודה זרה |בספר החינוך=93 |בספר המצוות=48 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מלחמה בעובדי אלילים |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עובד אלילים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מלחמה בעובדי אלילים</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא לשכון עובד אלילים בארצנו {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=33 |עד פסוק=33 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשכון עובד אלילים בארצנו |בספר החינוך=94 |בספר המצוות=51 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מלחמה בעובדי אלילים |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עובד אלילים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מלחמה בעובדי אלילים</categorytree> ENDOFFILE ##### לבנות את בית הבחירה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כה |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לבנות את בית הבחירה |בספר החינוך=95 |בספר המצוות=20 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=בית הבחירה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בניית המקדש |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=כניסה לארץ |עצם או אדם=מקדש |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>בניית המקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להוציא בדי הארון ממנו {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כה |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להוציא בדי הארון ממנו |בספר החינוך=96 |בספר המצוות=86 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ארון הקודש |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=כלי קודש |חייב במצוה=לוי |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ארון הקודש</categorytree> ENDOFFILE ##### לסדר את לחם הפנים והלבונה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כה |פסוק=30 |עד פסוק=30 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לסדר את לחם הפנים והלבונה |בספר החינוך=97 |בספר המצוות=27 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=לחם הפנים |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=יום שבת |עצם או אדם=לחם קודש |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>לחם הפנים</categorytree> ENDOFFILE ##### לערוך את נרות המקדש {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כז |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לערוך את נרות המקדש |בספר החינוך=98 |בספר המצוות=25 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נרות המקדש |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=כל יום |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נרות המקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### שילבשו הכהנים את בגדי הכוהנים {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כח |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שילבשו הכהנים את בגדי הכוהנים |בספר החינוך=99 |בספר המצוות=33 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=לבישת בגדי כהונה |תדירות=רצון |רצון=עבודה במקדש |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=כלי קודש |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מיתה בידי שמים |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>לבישת בגדי כהונה</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יזח (יוסר) החושן מעל האפוד {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כח |פסוק=28 |עד פסוק=28 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יזח (יוסר) החושן מעל האפוד |בספר החינוך=100 |בספר המצוות=87 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קדושת בגדי כהונה |תדירות=עצם |רצון=לבישה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=כלי קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>קדושת בגדי כהונה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לקרוע את המעיל של הכהן הגדול {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כח |פסוק=32 |עד פסוק=32 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקרוע את המעיל של הכהן הגדול |בספר החינוך=101 |בספר המצוות=88 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קדושת בגדי כהונה |תדירות=עצם |רצון=לבישה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=כלי קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>קדושת בגדי כהונה</categorytree> ENDOFFILE ##### לאכול בשר חטאת ואשם {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כט |פסוק=33 |עד פסוק=33 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לאכול בשר חטאת ואשם |בספר החינוך=102 |בספר המצוות=89 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת חטאת ואשם |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חטאת |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת חטאת ואשם</categorytree> ENDOFFILE ##### להקטיר קטורת {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=ל |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקטיר קטורת |בספר החינוך=103 |בספר המצוות=28 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקטרת הקטורת |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=כל יום |עצם או אדם=קטורת |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הקטרת הקטורת</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להקטיר ולהקריב במזבח הזהב שבהיכל כי אם קטורת שבכל יום {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=ל |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להקטיר ולהקריב במזבח הזהב שבהיכל כי אם קטורת שבכל יום |בספר החינוך=104 |בספר המצוות=82 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מזבח הקטורת |תדירות=עצם |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מזבח |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>מזבח הקטורת</categorytree> ENDOFFILE ##### לתת מחצית השקל בשנה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=ל |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לתת מחצית השקל בשנה |בספר החינוך=105 |בספר המצוות=171 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שקלים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מחצית השקל |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=כל שנה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מחצית השקל</categorytree> ENDOFFILE ##### לקדש ידים ורגלים בשעת העבודה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=ל |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לקדש ידים ורגלים בשעת העבודה |בספר החינוך=106 |בספר המצוות=24 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביאת המקדש |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נקיון הגוף במקדש |תדירות=רצון |רצון=עבודה במקדש |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=גוף האדם |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מיתה בידי שמים |עונש שוגג=מיתה בידי שמים }} <categorytree mode='pages'>נקיון הגוף במקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### למשוח כהן גדול ומלכי בית דוד בשמן המשחה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כא |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=למשוח כהן גדול ומלכי בית דוד בשמן המשחה |בספר החינוך=107 |בספר המצוות=35 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=משיחה |תדירות=רצון |רצון=מינוי בעלי-תפקידים |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=שמן המשחה |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>משיחה</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יסוך זר בשמן המשחה שעשה משה אלא כהנים בלבד {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=ל |פסוק=32 |עד פסוק=32 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יסוך זר בשמן המשחה שעשה משה אלא כהנים בלבד |בספר החינוך=108 |בספר המצוות=84 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=משיחת זרים |תדירות=עצם |רצון=שימוש בחפץ |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=שמן המשחה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>משיחת זרים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות במתכונת שמן המשחה {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=ל |פסוק=32 |עד פסוק=32 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות במתכונת שמן המשחה |בספר החינוך=109 |בספר המצוות=83 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מתכונת שמן המשחה |תדירות=רצון |רצון=יצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=שמן המשחה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>מתכונת שמן המשחה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות במתכונת הקטורת {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=ל |פסוק=37 |עד פסוק=37 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות במתכונת הקטורת |בספר החינוך=110 |בספר המצוות=85 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מתכונת הקטורת |תדירות=רצון |רצון=יצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=קטורת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>מתכונת הקטורת</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול ולשתות תקרובת עבודה זרה, ובכלל זה יין נסך {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=לד |פסוק=12 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול ולשתות תקרובת עבודה זרה, ובכלל זה יין נסך |בספר החינוך=111 |בספר המצוות=194 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת תקרובת אלילים |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלילים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>אכילת תקרובת אלילים</categorytree> ENDOFFILE ##### להשבית ולבטל עבודת הארץ בשנה השביעית {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להשבית ולבטל עבודת הארץ בשנה השביעית |בספר החינוך=112 |בספר המצוות=135 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתת אדמות בשביעית |תדירות=זמן |רצון=זריעה |זמן או ארוע=שנה שביעית |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתת אדמות בשביעית</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול בשר בחלב {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=לד |פסוק=26 |עד פסוק=26 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול בשר בחלב |בספר החינוך=113 |בספר המצוות=187 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בשר וחלב |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>בשר וחלב</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא לבער אש בשבת {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=לה |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לבער אש בשבת |בספר החינוך=114 |בספר המצוות=322 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שבת |ביד חזקה פרק=כד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אש בשבת |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=יום שבת |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אש בשבת</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות משפט מוות בשבת {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=לה |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות משפט מוות בשבת |בספר החינוך=114 |בספר המצוות=322 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שבת |ביד חזקה פרק=כד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=משפט בשבת |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=יום שבת |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>משפט בשבת</categorytree> ENDOFFILE ##### לעשות את העולה לפי התורה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=א |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לעשות את העולה לפי התורה |בספר החינוך=115 |בספר המצוות=63 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקרבת עולה |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הקרבת עולה</categorytree> ENDOFFILE ##### לעשות את המנחה לפי התורה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ב |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לעשות את המנחה לפי התורה |בספר החינוך=116 |בספר המצוות=67 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקרבת מנחה |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=לחם קודש |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הקרבת מנחה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להקריב שאור או דבש {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ב |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להקריב שאור או דבש |בספר החינוך=117 |בספר המצוות=98 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי המזבח |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקרבת שאור ודבש |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>הקרבת שאור ודבש</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להקריב קורבן בלא מלח {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ב |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להקריב קורבן בלא מלח |בספר החינוך=118 |בספר המצוות=99 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי המזבח |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מלח על הזבח |תדירות=עצם |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>מלח על הזבח</categorytree> ENDOFFILE ##### למלוח כל קרבן {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ב |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=למלוח כל קרבן |בספר החינוך=119 |בספר המצוות=62 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי המזבח |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מלח על הזבח |תדירות=עצם |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מלח על הזבח</categorytree> ENDOFFILE ##### שיקריבו בית דין חטאת אם טעו והורו שלא כהלכה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ד |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיקריבו בית דין חטאת אם טעו והורו שלא כהלכה |בספר החינוך=120 |בספר המצוות=68 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שגגות |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שגגת בית-דין |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=אחרי חטא |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שגגת בית-דין</categorytree> ENDOFFILE ##### שיקריב היחיד חטאת אם שגג במצוות לא תעשה שחייבים עליה כרת {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ד |פסוק=27 |עד פסוק=27 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיקריב היחיד חטאת אם שגג במצוות לא תעשה שחייבים עליה כרת |בספר החינוך=121 |בספר המצוות=69 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שגגות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שגגת יחיד |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=אחרי חטא |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שגגת יחיד</categorytree> ENDOFFILE ##### להעיד עדות אמת {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ה |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להעיד עדות אמת |בספר החינוך=122 |בספר המצוות=178 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עדות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עדות אמת |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עדות אמת</categorytree> ENDOFFILE ##### להקריב קרבן עולה ויורד {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ה |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקריב קרבן עולה ויורד |בספר החינוך=123 |בספר המצוות=72 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שגגות |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אשם יחיד |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=אחרי חטא |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אשם יחיד</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להבדיל בחטאת העוף {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ה |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להבדיל בחטאת העוף |בספר החינוך=124 |בספר המצוות=112 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=חטאת העוף |תדירות=עצם |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חטאת |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>חטאת העוף</categorytree> ENDOFFILE ##### לא ליתן שמן זית במנחת חוטא {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ה |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא ליתן שמן זית במנחת חוטא |בספר החינוך=125 |בספר המצוות=102 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מנחת חוטא |תדירות=עצם |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חטאת |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>מנחת חוטא</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לתת לבונה במנחת חוטא {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ה |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לתת לבונה במנחת חוטא |בספר החינוך=126 |בספר המצוות=103 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מנחת חוטא |תדירות=עצם |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חטאת |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>מנחת חוטא</categorytree> ENDOFFILE ##### שיביא האדם חומש וקרבן אשם אם מעל בקודש או אכל ממנו {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ה |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיביא האדם חומש וקרבן אשם אם מעל בקודש או אכל ממנו |בספר החינוך=127 |בספר המצוות=118 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעילה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הוספת חומש |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=אחרי חטא |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>הוספת חומש</categorytree> ENDOFFILE ##### שיביא האדם קורבן אשם תלוי אם נסתפק אם חטא {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ה |פסוק=17 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיביא האדם קורבן אשם תלוי אם נסתפק אם חטא |בספר החינוך=128 |בספר המצוות=70 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שגגות |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שגגת יחיד |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=אחרי חטא |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שגגת יחיד</categorytree> ENDOFFILE ##### להביא קרבן אשם וודאי {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ה |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להביא קרבן אשם וודאי |בספר החינוך=129 |בספר המצוות=71 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שגגות |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אשם יחיד |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=אחרי חטא |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אשם יחיד</categorytree> ENDOFFILE ##### להשיב את הגזל {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ה |פסוק=23 |עד פסוק=23 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להשיב את הגזל |בספר החינוך=130 |בספר המצוות=194 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=גזילה ואבדה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=השבת גזל |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=אחרי חטא |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>השבת גזל</categorytree> ENDOFFILE ##### להרים את הדשן {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ו |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להרים את הדשן |בספר החינוך=131 |בספר המצוות=30 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אש על המזבח |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מזבח |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אש על המזבח</categorytree> ENDOFFILE ##### להדליק אש על המזבח {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ו |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להדליק אש על המזבח |בספר החינוך=132 |בספר המצוות=29 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אש על המזבח |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מזבח |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אש על המזבח</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא לכבות אש מעל המזבח {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ו |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לכבות אש מעל המזבח |בספר החינוך=133 |בספר המצוות=81 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אש על המזבח |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מזבח |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>אש על המזבח</categorytree> ENDOFFILE ##### לאכול את שיירי המנחות {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ו |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לאכול את שיירי המנחות |בספר החינוך=134 |בספר המצוות=88 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת שיירי מנחות |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=לחם קודש |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת שיירי מנחות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות שיירי מנחות חמץ {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ו |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות שיירי מנחות חמץ |בספר החינוך=135 |בספר המצוות=124 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת שיירי מנחות |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=לחם קודש |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>אכילת שיירי מנחות</categorytree> ENDOFFILE ##### שיקריב כל כהן שנכנס לעבודה מנחה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ו |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיקריב כל כהן שנכנס לעבודה מנחה |בספר החינוך=136 |בספר המצוות=40 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מנחת חינוך |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=פעם בחיים |עצם או אדם=- |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>מנחת חינוך</categorytree> ENDOFFILE ##### שיקריב הכהן הגדול מנחה בכל יום {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ו |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיקריב הכהן הגדול מנחה בכל יום |בספר החינוך=136 |בספר המצוות=40 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מנחת חביתין |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=כל יום |עצם או אדם=- |חייב במצוה=כוהן גדול |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מנחת חביתין</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול מנחת כהן {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ו |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול מנחת כהן |בספר החינוך=137 |בספר המצוות=138 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת מנחת כוהן |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=לחם קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>אכילת מנחת כוהן</categorytree> ENDOFFILE ##### לעשות את החטאת לפי התורה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ו |פסוק=18 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לעשות את החטאת לפי התורה |בספר החינוך=138 |בספר המצוות=64 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=חטאת חיצונית |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חטאת |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>חטאת חיצונית</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול מבשר חטאות הנעשין בפנים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ו |פסוק=23 |עד פסוק=23 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול מבשר חטאות הנעשין בפנים |בספר החינוך=139 |בספר המצוות=139 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=חטאת פנימית |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חטאת |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>חטאת פנימית</categorytree> ENDOFFILE ##### לעשות את האשם על-פי התורה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ז |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לעשות את האשם על-פי התורה |בספר החינוך=140 |בספר המצוות=65 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקרבת אשם |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חטאת |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הקרבת אשם</categorytree> ENDOFFILE ##### לעשות את השלמים על-פי התורה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ג |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לעשות את השלמים על-פי התורה |בספר החינוך=141 |בספר המצוות=66 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקרבת שלמים |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הקרבת שלמים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להותיר מבשר קורבן התודה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ז |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להותיר מבשר קורבן התודה |בספר החינוך=142 |בספר המצוות=120 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=פסולי המקודשים |ביד חזקה פרק=יח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=זבח תודה |תדירות=ארוע |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=סכנה |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>זבח תודה</categorytree> ENDOFFILE ##### לשרוף בשר קודש שנפסל בנותר או פיגול {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ז |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשרוף בשר קודש שנפסל בנותר או פיגול |בספר החינוך=143 |בספר המצוות=91 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=פסולי המקודשים |ביד חזקה פרק=יט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שריפת נותר |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=נותר |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שריפת נותר</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול קרבן שמי ששחט אותו חשב לאכלו מחוץ לזמן שבו מותר לאכלו (פיגול במחשבת חוץ לזמנו) {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ז |פסוק=18 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול קרבן שמי ששחט אותו חשב לאכלו מחוץ לזמן שבו מותר לאכלו (פיגול במחשבת חוץ לזמנו) |בספר החינוך=144 |בספר המצוות=132 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=פסולי המקודשים |ביד חזקה פרק=יח |בתלמוד מסכת=זבחים |בתלמוד פרק=ב |קבוצה=אכילת פיגול |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=פסילת הקרבן |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>אכילת פיגול</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול קרבן שמי ששחט אותו חשב לאכלו מחוץ למקום שבו מותר לאכלו (פיגול במחשבת חוץ למקומו) {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ז |פסוק=18 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול קרבן שמי ששחט אותו חשב לאכלו מחוץ למקום שבו מותר לאכלו (פיגול במחשבת חוץ למקומו) |בספר החינוך=144 |בספר המצוות=999 |ברמבן=5 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=פסולי המקודשים |ביד חזקה פרק=יט |בתלמוד מסכת=זבחים |בתלמוד פרק=ב |קבוצה=אכילת פיגול |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=פסילת הקרבן |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>אכילת פיגול</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול בשר קדשים שנטמאו {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ז |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול בשר קדשים שנטמאו |בספר החינוך=145 |בספר המצוות=130 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=פסולי המקודשים |ביד חזקה פרק=יח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת בשר קודש שנטמא |תדירות=ארוע |רצון=אכילה |זמן או ארוע=טומאת חפץ |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>אכילת בשר קודש שנטמא</categorytree> ENDOFFILE ##### לשרוף בשר קודש שנטמא {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ז |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשרוף בשר קודש שנטמא |בספר החינוך=146 |בספר המצוות=90 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=פסולי המקודשים |ביד חזקה פרק=יט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שריפת בשר קודש שנטמא |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=טומאת חפץ |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שריפת בשר קודש שנטמא</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול שומן בהמה (חלב) {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ז |פסוק=23 |עד פסוק=23 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול שומן בהמה (חלב) |בספר החינוך=147 |בספר המצוות=185 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת שומן בהמה |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>אכילת שומן בהמה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול דם בהמה חיה ועוף {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ז |פסוק=26 |עד פסוק=26 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול דם בהמה חיה ועוף |בספר החינוך=148 |בספר המצוות=184 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת דם |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>אכילת דם</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יכנסו הכוהנים למקדש פרועי ראש (מגודלי שיער) {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=י |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יכנסו הכוהנים למקדש פרועי ראש (מגודלי שיער) |בספר החינוך=149 |בספר המצוות=163 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביאת המקדש |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כניסה למקדש פרוע שער |תדירות=רצון |רצון=כניסה למקדש |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=השיער |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מיתה בידי שמים |עונש שוגג=מלקות }} <categorytree mode='pages'>כניסה למקדש פרוע שער</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יכנסו הכוהנים למקדש קרועי בגדים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=י |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יכנסו הכוהנים למקדש קרועי בגדים |בספר החינוך=150 |בספר המצוות=164 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביאת המקדש |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כניסה למקדש בקרעים |תדירות=רצון |רצון=כניסה למקדש |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=לבוש |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מיתה בידי שמים |עונש שוגג=מלקות }} <categorytree mode='pages'>כניסה למקדש בקרעים</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### שלא יצאו הכוהנים מן המקדש בשעות העבודה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=י |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יצאו הכוהנים מן המקדש בשעות העבודה |בספר החינוך=151 |בספר המצוות=165 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביאת המקדש |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נוכחות הכהנים במקדש |תדירות=זמן |רצון=תנועה |זמן או ארוע=כל יום |עצם או אדם=מקדש |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נוכחות הכהנים במקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להיכנס שתוי יין למקדש וכן שלא יורה שתוי {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=י |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להיכנס שתוי יין למקדש וכן שלא יורה שתוי |בספר החינוך=152 |בספר המצוות=73 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביאת המקדש |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כניסת שתויים למקדש |תדירות=רצון |רצון=כניסה למקדש |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=פרי הגפן |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>כניסת שתויים למקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### לבדוק סימני בהמה וחיה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יא |פסוק=2 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לבדוק סימני בהמה וחיה |בספר החינוך=153 |בספר המצוות=149 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת בהמה |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת בהמה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול בהמה וחיה טמאה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יד |פסוק=4 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול בהמה וחיה טמאה |בספר החינוך=154 |בספר המצוות=172 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת בהמה |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת בהמה</categorytree> ENDOFFILE ##### לבדוק סימני דגים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יא |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לבדוק סימני דגים |בספר החינוך=155 |בספר המצוות=152 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת דג |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת דג</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול דג טמא {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יא |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול דג טמא |בספר החינוך=156 |בספר המצוות=173 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת דג |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת דג</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול עוף טמא {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יא |פסוק=13 |עד פסוק=20 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול עוף טמא |בספר החינוך=157 |בספר המצוות=174 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת עוף |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת עוף</categorytree> ENDOFFILE ##### לבדוק סימני חגבים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יא |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לבדוק סימני חגבים |בספר החינוך=158 |בספר המצוות=151 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת שרצים |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת שרצים</categorytree> ENDOFFILE ##### לנהוג על-פי דיני טומאת שמונה שרצים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יא |פסוק=29 |עד פסוק=29 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לנהוג על-פי דיני טומאת שמונה שרצים |בספר החינוך=159 |בספר המצוות=97 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=אבות הטומאות |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טומאת בהמה מתה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מוות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>טומאת בהמה מתה</categorytree> ENDOFFILE ##### לנהוג על-פי דיני טומאת אוכלים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יא |פסוק=34 |עד פסוק=34 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לנהוג על-פי דיני טומאת אוכלים |בספר החינוך=160 |בספר המצוות=98 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=טומאת אוכלין |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טומאת אוכלים |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=טומאת חפץ |עצם או אדם=מזון |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>טומאת אוכלים</categorytree> ENDOFFILE ##### לנהוג על-פי דיני טומאת נבלה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יא |פסוק=39 |עד פסוק=39 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לנהוג על-פי דיני טומאת נבלה |בספר החינוך=161 |בספר המצוות=96 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=אבות הטומאות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טומאת בהמה מתה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מוות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>טומאת בהמה מתה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול שרץ הארץ (זוחלים, עקרבים, חיפושיות וכו') {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יא |פסוק=41 |עד פסוק=41 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול שרץ הארץ (זוחלים, עקרבים, חיפושיות וכו') |בספר החינוך=162 |בספר המצוות=176 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת שרצים |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת שרצים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול רמשים שיוצאים מן הפירות גם אם חזרו {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יא |פסוק=42 |עד פסוק=42 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול רמשים שיוצאים מן הפירות גם אם חזרו |בספר החינוך=163 |בספר המצוות=178 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת שרצים |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת שרצים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול משרץ המים (עלוקות, מדוזות, צפרדעים, כרישים, לוויתנים...) {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יא |פסוק=43 |עד פסוק=43 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול משרץ המים (עלוקות, מדוזות, צפרדעים, כרישים, לוויתנים...) |בספר החינוך=164 |בספר המצוות=179 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת שרצים |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת שרצים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול רמשים שיוצאים מן הפירות (תולעים וכו') {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יא |פסוק=44 |עד פסוק=44 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול רמשים שיוצאים מן הפירות (תולעים וכו') |בספר החינוך=165 |בספר המצוות=177 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת שרצים |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת שרצים</categorytree> ENDOFFILE ##### לנהוג על-פי דיני טומאת יולדת {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יב |פסוק=2 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לנהוג על-פי דיני טומאת יולדת |בספר החינוך=166 |בספר המצוות=100 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טומאת יולדת |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=לידת ילד |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אישה מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>טומאת יולדת</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יאכל טמא מן הקודשים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יב |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יאכל טמא מן הקודשים |בספר החינוך=167 |בספר המצוות=129 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=פסולי המקודשים |ביד חזקה פרק=יח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת זבח בטומאה |תדירות=ארוע |רצון=אכילה |זמן או ארוע=טומאת אדם |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=קרבן עולה ויורד }} <categorytree mode='pages'>אכילת זבח בטומאה</categorytree> ENDOFFILE ##### שתקריב היולדת קרבן {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יב |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שתקריב היולדת קרבן |בספר החינוך=168 |בספר המצוות=76 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מחוסרי כפרה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קרבן יולדת |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=לידת ילד |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אישה מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קרבן יולדת</categorytree> ENDOFFILE ##### לנהוג על-פי דיני טומאת מצורע {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יג |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לנהוג על-פי דיני טומאת מצורע |בספר החינוך=169 |בספר המצוות=101 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=טומאת צרעת |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=צרעת הגוף |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=צרעת |עצם או אדם=גוף האדם |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>צרעת הגוף</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלח שיער הנתק {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יג |פסוק=33 |עד פסוק=33 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלח שיער הנתק |בספר החינוך=170 |בספר המצוות=307 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=טומאת צרעת |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שער וצרעת |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=צרעת |עצם או אדם=השיער |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שער וצרעת</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### שינהגו המצורע וכל טמאי אדם בפריעת הראש {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יג |פסוק=45 |עד פסוק=45 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שינהגו המצורע וכל טמאי אדם בפריעת הראש |בספר החינוך=171 |בספר המצוות=112 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=טומאת צרעת |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שיער הטמאים |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=טומאת אדם |עצם או אדם=השיער |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שיער הטמאים</categorytree> ENDOFFILE ##### שינהגו המצורע וכל טמאי אדם בפרימת הבגדים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יג |פסוק=45 |עד פסוק=45 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שינהגו המצורע וכל טמאי אדם בפרימת הבגדים |בספר החינוך=171 |בספר המצוות=112 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=טומאת צרעת |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בגדי הטמאים |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=טומאת אדם |עצם או אדם=לבוש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>בגדי הטמאים</categorytree> ENDOFFILE ##### לנהוג על-פי דיני נגעי בגדים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יג |פסוק=47 |עד פסוק=47 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לנהוג על-פי דיני נגעי בגדים |בספר החינוך=172 |בספר המצוות=102 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=טומאת צרעת |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=צרעת הבגד |תדירות=ארוע |רצון=שימוש בחפץ |זמן או ארוע=צרעת |עצם או אדם=לבוש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>צרעת הבגד</categorytree> ENDOFFILE ##### להימנע מלהשתמש בבגדים שנצטרעו {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יג |פסוק=51 |עד פסוק=51 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להימנע מלהשתמש בבגדים שנצטרעו |בספר החינוך=172 |בספר המצוות=999 |ברמבן=14 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=טומאת צרעת |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=צרעת הבגד |תדירות=ארוע |רצון=שימוש בחפץ |זמן או ארוע=צרעת |עצם או אדם=לבוש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>צרעת הבגד</categorytree> ENDOFFILE ##### להיטהר מן הצרעת בטקס המתואר בתורה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יד |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להיטהר מן הצרעת בטקס המתואר בתורה |בספר החינוך=173 |בספר המצוות=110 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=טומאת צרעת |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קרבן מצורע |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=צרעת |עצם או אדם=גוף האדם |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קרבן מצורע</categorytree> ENDOFFILE ##### שיתגלח המצורע ביום השביעי לטהרתו {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יד |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיתגלח המצורע ביום השביעי לטהרתו |בספר החינוך=174 |בספר המצוות=111 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=טומאת צרעת |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שער וצרעת |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=צרעת |עצם או אדם=השיער |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שער וצרעת</categorytree> ENDOFFILE ##### שיטבלו הטמאים ויטהרו {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יד |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיטבלו הטמאים ויטהרו |בספר החינוך=175 |בספר המצוות=109 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מקואות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טבילה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=טומאת אדם |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>טבילה</categorytree> ENDOFFILE ##### שיקריב המצורע קורבן כשיתרפא מצרעתו {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יד |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיקריב המצורע קורבן כשיתרפא מצרעתו |בספר החינוך=176 |בספר המצוות=77 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מחוסרי כפרה |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קרבן מצורע |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=צרעת |עצם או אדם=גוף האדם |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קרבן מצורע</categorytree> ENDOFFILE ##### לנהוג על-פי דיני נגעי בתים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יד |פסוק=35 |עד פסוק=35 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לנהוג על-פי דיני נגעי בתים |בספר החינוך=177 |בספר המצוות=103 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=טומאת צרעת |ביד חזקה פרק=יד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=צרעת הבית |תדירות=ארוע |רצון=שימוש בחפץ |זמן או ארוע=צרעת |עצם או אדם=הבית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>צרעת הבית</categorytree> ENDOFFILE ##### להימנע מלהשתמש בבתים שנצטרעו {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יד |פסוק=44 |עד פסוק=44 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להימנע מלהשתמש בבתים שנצטרעו |בספר החינוך=177 |בספר המצוות=999 |ברמבן=14 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=טומאת צרעת |ביד חזקה פרק=יד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=צרעת הבית |תדירות=ארוע |רצון=שימוש בחפץ |זמן או ארוע=צרעת |עצם או אדם=הבית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>צרעת הבית</categorytree> ENDOFFILE ##### לנהוג על-פי דיני טומאת זב {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=טו |פסוק=2 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לנהוג על-פי דיני טומאת זב |בספר החינוך=178 |בספר המצוות=104 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מחוסרי כפרה |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טומאת זב |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=זיבת איש |עצם או אדם=- |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>טומאת זב</categorytree> ENDOFFILE ##### שיקריב הזב קרבן כשיתרפא מזובו {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=טו |פסוק=13 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיקריב הזב קרבן כשיתרפא מזובו |בספר החינוך=179 |בספר המצוות=74 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מחוסרי כפרה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קרבן זב |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=זיבת איש |עצם או אדם=- |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קרבן זב</categorytree> ENDOFFILE ##### לנהוג על-פי דיני טומאת שכבת זרע {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=טו |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לנהוג על-פי דיני טומאת שכבת זרע |בספר החינוך=180 |בספר המצוות=105 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=אבות הטומאות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טומאת שכבת זרע |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=טומאת אדם |עצם או אדם=- |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>טומאת שכבת זרע</categorytree> ENDOFFILE ##### לנהוג על-פי דיני טומאת נידה שמטמאת אחרים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=טו |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לנהוג על-פי דיני טומאת נידה שמטמאת אחרים |בספר החינוך=181 |בספר המצוות=99 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=משכב ומושב |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טומאת נידה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=טומאת אדם |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>טומאת נידה</categorytree> ENDOFFILE ##### לנהוג על-פי דיני טומאת זבה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=טו |פסוק=25 |עד פסוק=25 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לנהוג על-פי דיני טומאת זבה |בספר החינוך=182 |בספר המצוות=106 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=משכב ומושב |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טומאת זבה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=זיבת אישה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אישה מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>טומאת זבה</categorytree> ENDOFFILE ##### שתקריב הזבה קורבן כשתתרפא מזובה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=טו |פסוק=28 |עד פסוק=29 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שתקריב הזבה קורבן כשתתרפא מזובה |בספר החינוך=183 |בספר המצוות=75 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מחוסרי כפרה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קרבן זבה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=זיבת אישה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אישה מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קרבן זבה</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ייכנסו הכוהנים בכל עת במקדש, וכל שכן זרים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=טז |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ייכנסו הכוהנים בכל עת במקדש, וכל שכן זרים |בספר החינוך=184 |בספר המצוות=68 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביאת המקדש |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כניסה למקדש בכל עת |תדירות=רצון |רצון=כניסה למקדש |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=מלקות }} <categorytree mode='pages'>כניסה למקדש בכל עת</categorytree> ENDOFFILE ##### שיעשה הכהן הגדול את עבודת יום הכיפורים על-פי התורה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=טז |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיעשה הכהן הגדול את עבודת יום הכיפורים על-פי התורה |בספר החינוך=185 |בספר המצוות=49 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת יום הכיפורים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עבודת יום הכיפורים |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=יום כיפור |עצם או אדם=- |חייב במצוה=כוהן גדול |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עבודת יום הכיפורים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשחוט קדשים חוץ לעזרה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יז |פסוק=3 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשחוט קדשים חוץ לעזרה |בספר החינוך=186 |בספר המצוות=90 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקרבה במקום אחד |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה שהוקדשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>הקרבה במקום אחד</categorytree> ENDOFFILE ##### לכסות את דמם של חיות שנצודו {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יז |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לכסות את דמם של חיות שנצודו |בספר החינוך=187 |בספר המצוות=147 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שחיטה |ביד חזקה פרק=יד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שחיטה |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שחיטה</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא להתעדן באחת מכל העריות, והן - קרובות, אשת איש ונידה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להתעדן באחת מכל העריות, והן - קרובות, אשת איש ונידה |בספר החינוך=188 |בספר המצוות=353 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=כא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קריבה לעריות |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=מכת מרדות }} <categorytree mode='pages'>קריבה לעריות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות אב {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות אב |בספר החינוך=189 |בספר המצוות=351 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין בין קרובים א |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=ההורים |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=שתי חטאות }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין בין קרובים א</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות אם {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות אם |בספר החינוך=190 |בספר המצוות=330 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין בין קרובים א |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=ההורים |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין בין קרובים א</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות אשת אב ואע"פ שאינה אימו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות אשת אב ואע"פ שאינה אימו |בספר החינוך=191 |בספר המצוות=331 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין בין קרובים א |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=ההורים |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין בין קרובים א</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות אחותו, בכל צד שהיא אחותו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כז |פסוק=22 |עד פסוק=22 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות אחותו, בכל צד שהיא אחותו |בספר החינוך=192 |בספר המצוות=332 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין בין קרובים א |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=ההורים |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין בין קרובים א</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות בת הבן {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות בת הבן |בספר החינוך=193 |בספר המצוות=334 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין בין קרובים ב |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=משפחה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין בין קרובים ב</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות בת הבת {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות בת הבת |בספר החינוך=194 |בספר המצוות=335 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין בין קרובים ב |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=משפחה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין בין קרובים ב</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות הבת {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות הבת |בספר החינוך=195 |בספר המצוות=336 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין בין קרובים א |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=ההורים |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין בין קרובים א</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות אחותו מן האב והיא בת אשת האב {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות אחותו מן האב והיא בת אשת האב |בספר החינוך=196 |בספר המצוות=333 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין בין קרובים ב |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=משפחה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=שתי חטאות }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין בין קרובים ב</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות אחות האב {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות אחות האב |בספר החינוך=197 |בספר המצוות=340 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין בין קרובים ב |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=משפחה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין בין קרובים ב</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות אחות האם {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות אחות האם |בספר החינוך=198 |בספר המצוות=341 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין בין קרובים ב |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=משפחה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין בין קרובים ב</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות אחי האב {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות אחי האב |בספר החינוך=199 |בספר המצוות=352 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין בין קרובים ב |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=משפחה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=שתי חטאות }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין בין קרובים ב</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות אשת אחי האב {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות אשת אחי האב |בספר החינוך=200 |בספר המצוות=342 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין בין קרובים ב |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=משפחה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=חנק |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין בין קרובים ב</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות אשת הבן {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות אשת הבן |בספר החינוך=201 |בספר המצוות=343 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין בין קרובים ב |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=משפחה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין בין קרובים ב</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות הגיסה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות הגיסה |בספר החינוך=202 |בספר המצוות=344 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין בין קרובים ב |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=משפחה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=חנק |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין בין קרובים ב</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות אישה ובתה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כז |פסוק=23 |עד פסוק=23 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות אישה ובתה |בספר החינוך=203 |בספר המצוות=337 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין עם קרובות |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=שריפה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין עם קרובות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות אישה ובת בנה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות אישה ובת בנה |בספר החינוך=204 |בספר המצוות=338 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין עם קרובות |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=שריפה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין עם קרובות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות אישה ובת בתה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות אישה ובת בתה |בספר החינוך=205 |בספר המצוות=339 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין עם קרובות |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=שריפה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין עם קרובות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגלות ערוות אישה ואחותה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=18 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגלות ערוות אישה ואחותה |בספר החינוך=206 |בספר המצוות=345 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין עם קרובות |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין עם קרובות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לבוא על אישה טמאה בטומאת נידה, זיבה או לידה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לבוא על אישה טמאה בטומאת נידה, זיבה או לידה |בספר החינוך=207 |בספר המצוות=346 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין עם נידה |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=טומאת אדם |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חנק }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין עם נידה</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא ליתן זרע מזרעו למולך (העברה באש) {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא ליתן זרע מזרעו למולך (העברה באש) |בספר החינוך=208 |בספר המצוות=7 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=העברה למולך |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=הילדים |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>העברה למולך</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לבוא על הזכרים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=22 |עד פסוק=22 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לבוא על הזכרים |בספר החינוך=209 |בספר המצוות=350 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=משכב זכר |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>משכב זכר</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשכב עם בהמה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כז |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשכב עם בהמה |בספר החינוך=210 |בספר המצוות=348 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין עם חיות |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין עם חיות</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא תשכבנה הנשים עם בהמות {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=23 |עד פסוק=23 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא תשכבנה הנשים עם בהמות |בספר החינוך=211 |בספר המצוות=349 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יחסי מין עם חיות |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>יחסי מין עם חיות</categorytree> ENDOFFILE ##### לירוא מפני אב ואם {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לירוא מפני אב ואם |בספר החינוך=212 |בספר המצוות=211 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ממרים |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יראת הורים |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=ההורים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>יראת הורים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לפנות אחר עבודת אלילים לא במחשבה ולא בדיבור ולא אפילו בהבטה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לפנות אחר עבודת אלילים לא במחשבה ולא בדיבור ולא אפילו בהבטה |בספר החינוך=213 |בספר המצוות=10 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פניה אחר אלילים |תדירות=רגע |רצון=מחשבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלילים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פניה אחר אלילים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות אלילים בידו, אפילו עבור אחרים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות אלילים בידו, אפילו עבור אחרים |בספר החינוך=214 |בספר המצוות=3 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עשיית אליל |תדירות=רצון |רצון=יצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלילים |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עשיית אליל</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול נותר {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=6 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול נותר |בספר החינוך=215 |בספר המצוות=131 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=פסולי המקודשים |ביד חזקה פרק=יח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת נותר |תדירות=ארוע |רצון=אכילה |זמן או ארוע=נותר |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>אכילת נותר</categorytree> ENDOFFILE ##### להניח פאה בשדה מן התבואה לעני ולגר {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להניח פאה בשדה מן התבואה לעני ולגר |בספר החינוך=216 |בספר המצוות=120 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מתנות עניים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פאת השדה |תדירות=עצם |רצון=קצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פאת השדה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לכלות הפאה בשדה התבואה או האילנות {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לכלות הפאה בשדה התבואה או האילנות |בספר החינוך=217 |בספר המצוות=210 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מתנות עניים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פאת השדה |תדירות=עצם |רצון=קצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פאת השדה</categorytree> ENDOFFILE ##### לעזוב הלקט בשדה לעניים והוא מה שנופל מתוך המגל בשעת קצירה או מתוך היד בשעת תלישה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לעזוב הלקט בשדה לעניים והוא מה שנופל מתוך המגל בשעת קצירה או מתוך היד בשעת תלישה |בספר החינוך=218 |בספר המצוות=121 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מתנות עניים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=לקט בשדה |תדירות=עצם |רצון=קצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>לקט בשדה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לקחת שיבלים הנופלים בשעת הקציר אלא נעזוב השבלים לעניים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקחת שיבלים הנופלים בשעת הקציר אלא נעזוב השבלים לעניים |בספר החינוך=219 |בספר המצוות=211 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מתנות עניים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=לקט בשדה |תדירות=עצם |רצון=קצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>לקט בשדה</categorytree> ENDOFFILE ##### להניח העוללות שבכרם לפאה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להניח העוללות שבכרם לפאה |בספר החינוך=220 |בספר המצוות=123 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מתנות עניים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פאת הכרם |תדירות=עצם |רצון=קצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פאת הכרם</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לכלות כל פירות הכרם בעת הבציר אלא יניח מהם פאה לעניים - את העוללות {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לכלות כל פירות הכרם בעת הבציר אלא יניח מהם פאה לעניים - את העוללות |בספר החינוך=221 |בספר המצוות=212 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מתנות עניים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פאת הכרם |תדירות=עצם |רצון=קצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פאת הכרם</categorytree> ENDOFFILE ##### להניח פרט הכרם לעזוב פרט הכרם לעניים והוא מה שיתפרד ויפול מן הענבים בשעת הבצירה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להניח פרט הכרם לעזוב פרט הכרם לעניים והוא מה שיתפרד ויפול מן הענבים בשעת הבצירה |בספר החינוך=222 |בספר המצוות=124 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מתנות עניים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פרט הכרם |תדירות=עצם |רצון=קצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פרט הכרם</categorytree> ENDOFFILE ##### לא ללקוט פרט הכרם אלא נעזוב אותו לעניים והוא גרגיר אחד או שני גרגרים הנפטרין מן האשכול {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא ללקוט פרט הכרם אלא נעזוב אותו לעניים והוא גרגיר אחד או שני גרגרים הנפטרין מן האשכול |בספר החינוך=223 |בספר המצוות=213 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מתנות עניים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פרט הכרם |תדירות=עצם |רצון=קצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פרט הכרם</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגנוב שום ממון {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגנוב שום ממון |בספר החינוך=224 |בספר המצוות=244 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=גניבה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=גניבת ממון |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=תשלומים |עונש שוגג=תשלומים }} <categorytree mode='pages'>גניבת ממון</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להכחיש על ממון שיש מאחר בידינו {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להכחיש על ממון שיש מאחר בידינו |בספר החינוך=225 |בספר המצוות=248 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שבועות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הכחשה |תדירות=עצם |רצון=דיבור |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הכחשה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להישבע על כפירת ממון {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להישבע על כפירת ממון |בספר החינוך=226 |בספר המצוות=249 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שבועות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שבועת הכחשה |תדירות=עצם |רצון=שבועה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שבועת הכחשה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להישבע לשקר {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להישבע לשקר |בספר החינוך=227 |בספר המצוות=61 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שבועות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שבועת אמת |תדירות=רצון |רצון=שבועה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=קרבן עולה ויורד }} <categorytree mode='pages'>שבועת אמת</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא לעשוק {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשוק |בספר החינוך=228 |בספר המצוות=247 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=גזילה ואבדה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עושק |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=תשלומים |עונש שוגג=תשלומים }} <categorytree mode='pages'>עושק</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגזול {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגזול |בספר החינוך=229 |בספר המצוות=245 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=גזילה ואבדה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=גזילה |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=תשלומים |עונש שוגג=תשלומים }} <categorytree mode='pages'>גזילה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאחר שכר שכיר {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאחר שכר שכיר |בספר החינוך=230 |בספר המצוות=238 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שכירות |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שכר שכיר |תדירות=רצון |רצון=שכירות |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=תשלומים |עונש שוגג=תשלומים }} <categorytree mode='pages'>שכר שכיר</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לקלל אחד מישראל בין איש ובין אישה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקלל אחד מישראל בין איש ובין אישה |בספר החינוך=231 |בספר המצוות=317 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קללת אדם |תדירות=אדם |רצון=קללה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדם מישראל |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קללת אדם</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להכשיל תם או עיוור בדרך {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כז |פסוק=18 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להכשיל תם או עיוור בדרך |בספר החינוך=232 |בספר המצוות=299 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הכשלת עיוור |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=החוליות החלשות |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הכשלת עיוור</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות עוול במשפט {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות עוול במשפט |בספר החינוך=233 |בספר המצוות=273 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כ |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין צדק |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין צדק</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לכבד גדול בדין {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לכבד גדול בדין |בספר החינוך=234 |בספר המצוות=275 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כ |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=משוא פנים בדין |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=בעלי תפקידים |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>משוא פנים בדין</categorytree> ENDOFFILE ##### לשפוט בצדק {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשפוט בצדק |בספר החינוך=235 |בספר המצוות=177 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין צדק |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין צדק</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לרגל (לא לרכל) {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לרגל (לא לרכל) |בספר החינוך=236 |בספר המצוות=301 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=דעות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=רכילות |תדירות=אדם |רצון=דיבור |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדם מישראל |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>רכילות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להתעכב ולהתעצל מהצלת חיים או רכוש הזולת {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להתעכב ולהתעצל מהצלת חיים או רכוש הזולת |בספר החינוך=237 |בספר המצוות=297 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הצלת חיים |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=סכנה |עצם או אדם=אדם מישראל |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הצלת חיים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשנוא אדם מישראל {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשנוא אדם מישראל |בספר החינוך=238 |בספר המצוות=302 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=דעות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אהבת הבריות |תדירות=אדם |רצון=מחשבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדם מישראל |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אהבת הבריות</categorytree> ENDOFFILE ##### להוכיח כל אדם מישראל שאינו מתנהג כשורה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להוכיח כל אדם מישראל שאינו מתנהג כשורה |בספר החינוך=239 |בספר המצוות=205 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=דעות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ביקורת ותוכחה |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ביקורת ותוכחה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להלבין פני אדם מישראל {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להלבין פני אדם מישראל |בספר החינוך=240 |בספר המצוות=303 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=דעות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ביוש |תדירות=אדם |רצון=דיבור |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדם מישראל |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ביוש</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לנקום {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=18 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לנקום |בספר החינוך=241 |בספר המצוות=304 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=דעות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נקמה |תדירות=אדם |רצון=מחשבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדם מישראל |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נקמה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לנטור (בדיבור), ולהימנע אפילו מזכירת חטאו בלב בלבד {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=18 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לנטור (בדיבור), ולהימנע אפילו מזכירת חטאו בלב בלבד |בספר החינוך=242 |בספר המצוות=305 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=דעות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נקמה |תדירות=אדם |רצון=מחשבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדם מישראל |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נקמה</categorytree> ENDOFFILE ##### לאהוב כל אדם מישראל {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=18 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לאהוב כל אדם מישראל |בספר החינוך=243 |בספר המצוות=206 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=דעות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אהבת הבריות |תדירות=אדם |רצון=מחשבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדם מישראל |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אהבת הבריות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להרביע בהמה מין עם שאינו מינו {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להרביע בהמה מין עם שאינו מינו |בספר החינוך=244 |בספר המצוות=217 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלאיים |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הרבעת כלאי בהמה |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הרבעת כלאי בהמה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לזרוע כלאי זרעים ולא ירכיב אילן בשום מקום בארץ {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לזרוע כלאי זרעים ולא ירכיב אילן בשום מקום בארץ |בספר החינוך=245 |בספר המצוות=215 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלאיים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כלאי זרעים |תדירות=עצם |רצון=זריעה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>כלאי זרעים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול ערלה, והם פירות העץ בשלוש השנים הראשונות לנטיעתו {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=23 |עד פסוק=23 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול ערלה, והם פירות העץ בשלוש השנים הראשונות לנטיעתו |בספר החינוך=246 |בספר המצוות=192 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ערלת הפרי |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=פרי העץ |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ערלת הפרי</categorytree> ENDOFFILE ##### לאכול נטע רבעי (פרי העץ בשנה הרביעית לנטיעתו) בקדושה לפני ה' {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=23 |עד פסוק=24 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לאכול נטע רבעי (פרי העץ בשנה הרביעית לנטיעתו) בקדושה לפני ה' |בספר החינוך=247 |בספר המצוות=119 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשר שני ונטע רבעי |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נטע רבעי |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=פרי העץ |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נטע רבעי</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא לאכול על הדם - לא לאכול ולשתות כדרך זולל וסובא {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=26 |עד פסוק=26 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול על הדם - לא לאכול ולשתות כדרך זולל וסובא |בספר החינוך=248 |בספר המצוות=195 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ממרים |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=זלילה וסביאה |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מזון |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>זלילה וסביאה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לנחש {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לנחש |בספר החינוך=249 |בספר המצוות=33 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ניחוש |תדירות=רצון |רצון=מאגיה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ניחוש</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעונן: שעה פלונית טובה לעשות בה מעשה פלוני {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעונן: שעה פלונית טובה לעשות בה מעשה פלוני |בספר החינוך=250 |בספר המצוות=32 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עונן |תדירות=רצון |רצון=מאגיה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עונן</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להקיף פאת הראש {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=27 |עד פסוק=27 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להקיף פאת הראש |בספר החינוך=251 |בספר המצוות=43 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פאת הראש |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=השיער |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פאת הראש</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להשחית פאת זקן בגילוח של תער {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=27 |עד פסוק=27 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להשחית פאת זקן בגילוח של תער |בספר החינוך=252 |בספר המצוות=44 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פאת הזקן |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=השיער |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פאת הזקן</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לכתוב בבשרנו כתובת קעקע {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=28 |עד פסוק=28 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לכתוב בבשרנו כתובת קעקע |בספר החינוך=253 |בספר המצוות=41 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כתובת קעקע |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=גוף האדם |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>כתובת קעקע</categorytree> ENDOFFILE ##### לירוא מן המקדש {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=30 |עד פסוק=30 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לירוא מן המקדש |בספר החינוך=254 |בספר המצוות=21 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=בית הבחירה |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יראת המקדש |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מקדש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>יראת המקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות מעשה אוב {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=31 |עד פסוק=31 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות מעשה אוב |בספר החינוך=255 |בספר המצוות=8 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כשפי מוות |תדירות=רצון |רצון=מאגיה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדם מת |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>כשפי מוות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות מעשה ידעוני {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=31 |עד פסוק=31 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות מעשה ידעוני |בספר החינוך=256 |בספר המצוות=9 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ידעוני |תדירות=רצון |רצון=מאגיה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>ידעוני</categorytree> ENDOFFILE ##### לכבד זקנים וחכמים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=32 |עד פסוק=32 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לכבד זקנים וחכמים |בספר החינוך=257 |בספר המצוות=209 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תלמוד תורה |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כיבוד זקנים |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בעלי תפקידים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>כיבוד זקנים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להונות במידות {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=35 |עד פסוק=35 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להונות במידות |בספר החינוך=258 |בספר המצוות=271 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=גניבה |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הונאה במידות |תדירות=רצון |רצון=מכירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=כלי מידה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הונאה במידות</categorytree> ENDOFFILE ##### לשמור על איזון המאזניים והמשקלים והמידות {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יט |פסוק=36 |עד פסוק=36 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשמור על איזון המאזניים והמשקלים והמידות |בספר החינוך=259 |בספר המצוות=208 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=גניבה |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כלי מידה כשרים |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=כלי מידה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>כלי מידה כשרים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לקלל אב ואם {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כ |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקלל אב ואם |בספר החינוך=260 |בספר המצוות=318 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ממרים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כיבוד הורים בדיבור |תדירות=אדם |רצון=קללה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=ההורים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>כיבוד הורים בדיבור</categorytree> ENDOFFILE ##### לשרוף את מי שנתחייב שריפה בבית דין {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כ |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשרוף את מי שנתחייב שריפה בבית דין |בספר החינוך=261 |בספר המצוות=228 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עונשי מוות |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עונשי מוות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא ללכת בחוקות הגויים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=30 |עד פסוק=30 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא ללכת בחוקות הגויים |בספר החינוך=262 |בספר המצוות=30 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=חוקות הגויים |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=נכרי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>חוקות הגויים</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יטמא כוהן הדיוט במת, זולת בקרובים המבוארים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כא |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יטמא כוהן הדיוט במת, זולת בקרובים המבוארים |בספר החינוך=263 |בספר המצוות=166 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=אבל |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טהרת הכוהן הפשוט |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=אדם מת |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>טהרת הכוהן הפשוט</categorytree> ENDOFFILE ##### שייטמאו הכוהנים לקרוביהם {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כא |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שייטמאו הכוהנים לקרוביהם |בספר החינוך=264 |בספר המצוות=37 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=אבל |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טהרת הכוהן הפשוט |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=אדם מת |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>טהרת הכוהן הפשוט</categorytree> ENDOFFILE ##### להתאבל על הקרובים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כא |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להתאבל על הקרובים |בספר החינוך=264 |בספר המצוות=37 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=אבל |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אבל על קרובים |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=אדם מת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אבל על קרובים</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ישמש כוהן טבול יום עד שיעריב שמשו {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יא |פסוק=32 |עד פסוק=32 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ישמש כוהן טבול יום עד שיעריב שמשו |בספר החינוך=265 |בספר המצוות=76 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביאת המקדש |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עבודת טמאים במקדש |תדירות=ארוע |רצון=עבודה במקדש |זמן או ארוע=טומאת אדם |עצם או אדם=- |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מיתה בידי שמים |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>עבודת טמאים במקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ישא כוהן אישה זונה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כא |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ישא כוהן אישה זונה |בספר החינוך=266 |בספר המצוות=158 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=יז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נישואי הכוהן |תדירות=רצון |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=כוהן |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>נישואי הכוהן</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### שלא ישא כוהן אישה חללה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כא |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ישא כוהן אישה חללה |בספר החינוך=267 |בספר המצוות=159 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=יז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נישואי הכוהן |תדירות=רצון |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=כוהן |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>נישואי הכוהן</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ישא כוהן גרושה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כא |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ישא כוהן גרושה |בספר החינוך=268 |בספר המצוות=160 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=יז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נישואי הכוהן |תדירות=רצון |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=כוהן |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>נישואי הכוהן</categorytree> ENDOFFILE ##### לקדש את זרע אהרון {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כא |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לקדש את זרע אהרון |בספר החינוך=269 |בספר המצוות=32 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קידוש כהנים |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=כוהן |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קידוש כהנים</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ייכנס כוהן גדול באוהל המת {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כא |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ייכנס כוהן גדול באוהל המת |בספר החינוך=270 |בספר המצוות=167 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=אבל |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טהרת הכוהן הגדול |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=אדם מת |חייב במצוה=כוהן גדול |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>טהרת הכוהן הגדול</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יטמא כוהן גדול בשום טומאה במת {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כא |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יטמא כוהן גדול בשום טומאה במת |בספר החינוך=271 |בספר המצוות=168 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=אבל |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טהרת הכוהן הגדול |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=אדם מת |חייב במצוה=כוהן גדול |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>טהרת הכוהן הגדול</categorytree> ENDOFFILE ##### שיישא הכהן הגדול נערה בתולה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כא |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיישא הכהן הגדול נערה בתולה |בספר החינוך=272 |בספר המצוות=38 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=יז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נישואי כוהן גדול לבתולה |תדירות=ארוע |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=פעם בחיים |עצם או אדם=בתולה |חייב במצוה=כוהן גדול |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נישואי כוהן גדול לבתולה</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ישא כוהן גדול אלמנה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כא |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ישא כוהן גדול אלמנה |בספר החינוך=273 |בספר המצוות=161 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=יז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נישואי כוהן גדול לאלמנה |תדירות=רצון |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלמנה |חייב במצוה=כוהן גדול |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נישואי כוהן גדול לאלמנה</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יבעול כוהן גדול אלמנה ואפילו בלא קידושין {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כא |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יבעול כוהן גדול אלמנה ואפילו בלא קידושין |בספר החינוך=274 |בספר המצוות=162 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=יז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ביאת כוהן גדול לאלמנה |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלמנה |חייב במצוה=כוהן גדול |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ביאת כוהן גדול לאלמנה</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יעבוד כוהן בעל מום במקדש {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כא |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יעבוד כוהן בעל מום במקדש |בספר החינוך=275 |בספר המצוות=70 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביאת המקדש |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עבודת בעלי-מום במקדש |תדירות=רצון |רצון=עבודה במקדש |זמן או ארוע=מום אדם |עצם או אדם=- |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עבודת בעלי-מום במקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יעבוד כוהן בעל מום עובר {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כא |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יעבוד כוהן בעל מום עובר |בספר החינוך=276 |בספר המצוות=71 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביאת המקדש |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עבודת בעלי-מום במקדש |תדירות=רצון |רצון=עבודה במקדש |זמן או ארוע=מום אדם |עצם או אדם=- |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עבודת בעלי-מום במקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ייכנס בעל מום בהיכל כולו {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כא |פסוק=23 |עד פסוק=23 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ייכנס בעל מום בהיכל כולו |בספר החינוך=277 |בספר המצוות=69 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביאת המקדש |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כניסת בעלי-מום למקדש |תדירות=ארוע |רצון=כניסה למקדש |זמן או ארוע=מום אדם |עצם או אדם=- |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>כניסת בעלי-מום למקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יעבוד כוהן טמא {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יעבוד כוהן טמא |בספר החינוך=278 |בספר המצוות=75 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביאת המקדש |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עבודת טמאים במקדש |תדירות=ארוע |רצון=עבודה במקדש |זמן או ארוע=טומאת אדם |עצם או אדם=- |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מיתה בידי שמים |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>עבודת טמאים במקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יאכל כוהן טמא תרומה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יאכל כוהן טמא תרומה |בספר החינוך=279 |בספר המצוות=136 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תרומות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת תרומה בטומאה |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=טומאת אדם |עצם או אדם=תרומה |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=מיתה בידי שמים |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>אכילת תרומה בטומאה</categorytree> ENDOFFILE ##### לאכול תרומה בטהרה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טו |פסוק=22 |עד פסוק=22 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לאכול תרומה בטהרה |בספר החינוך=279 |בספר המצוות=999 |ברמבן=2 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=תרומות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת תרומה בטומאה |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=טומאת אדם |עצם או אדם=תרומה |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת תרומה בטומאה</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יאכל שום זר תרומה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יאכל שום זר תרומה |בספר החינוך=280 |בספר המצוות=133 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תרומות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת תרומה לזר |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=תרומה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=מיתה בידי שמים |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>אכילת תרומה לזר</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יאכל תושב כהן ושכיר תרומה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יאכל תושב כהן ושכיר תרומה |בספר החינוך=281 |בספר המצוות=134 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תרומות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת תרומה לתושב |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=תרומה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=מיתה בידי שמים |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>אכילת תרומה לתושב</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יאכל ערל תרומה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יאכל ערל תרומה |בספר החינוך=282 |בספר המצוות=135 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תרומות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת תרומה לערל |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=תרומה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת תרומה לערל</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא תאכל חללה מן הקודש {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא תאכל חללה מן הקודש |בספר החינוך=283 |בספר המצוות=137 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תרומות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת תרומה לחללה |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=תרומה |חייב במצוה=אישה מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת תרומה לחללה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול טבל {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=יח |פסוק=32 |עד פסוק=32 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול טבל |בספר החינוך=284 |בספר המצוות=153 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת טבל |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מיתה בידי שמים |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>אכילת טבל</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להקדיש בעלי מומין למזבח {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=20 |עד פסוק=20 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להקדיש בעלי מומין למזבח |בספר החינוך=285 |בספר המצוות=91 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי המזבח |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקדשת בעלי מום |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=מום בהמה |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הקדשת בעלי מום</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### שיהיו כל הקרבנות שאנחנו מקריבים תמימים {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ו |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיהיו כל הקרבנות שאנחנו מקריבים תמימים |בספר החינוך=286 |בספר המצוות=61 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי המזבח |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקדשת בעלי מום |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=מום בהמה |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הקדשת בעלי מום</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להטיל מום בקדשים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להטיל מום בקדשים |בספר החינוך=287 |בספר המצוות=97 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי המזבח |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נתינת מום בקדשים |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה שהוקדשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נתינת מום בקדשים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לזרוק דם בעל מום על המזבח {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=22 |עד פסוק=22 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לזרוק דם בעל מום על המזבח |בספר החינוך=288 |בספר המצוות=93 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי המזבח |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקרבת בעלי מום |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=מום בהמה |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הקרבת בעלי מום</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשחוט בעל מום לשם קורבן {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=22 |עד פסוק=22 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשחוט בעל מום לשם קורבן |בספר החינוך=289 |בספר המצוות=92 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי המזבח |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שחיטת בעלי מום |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=מום בהמה |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שחיטת בעלי מום</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להקטיר מאימורי בעלי מומין {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=22 |עד פסוק=22 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להקטיר מאימורי בעלי מומין |בספר החינוך=290 |בספר המצוות=94 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי המזבח |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקרבת בעלי מום |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=מום בהמה |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הקרבת בעלי מום</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לסרס בהמה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=24 |עד פסוק=24 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לסרס בהמה |בספר החינוך=291 |בספר המצוות=361 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=טז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=סירוס בהמה |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>סירוס בהמה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לסרס אדם {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=24 |עד פסוק=24 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לסרס אדם |בספר החינוך=291 |בספר המצוות=361 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=טז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=סירוס אדם |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=איברי הרביה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>סירוס אדם</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להקריב בעל מום מיד הנוכרי {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=25 |עד פסוק=25 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להקריב בעל מום מיד הנוכרי |בספר החינוך=292 |בספר המצוות=96 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי המזבח |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקרבת בעלי מום |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=מום בהמה |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הקרבת בעלי מום</categorytree> ENDOFFILE ##### שיהיו כל הקרבנות שאנחנו מקריבים בני שמונה ימים ומעלה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=27 |עד פסוק=27 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיהיו כל הקרבנות שאנחנו מקריבים בני שמונה ימים ומעלה |בספר החינוך=293 |בספר המצוות=60 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי המזבח |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=גיל הקרבן |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>גיל הקרבן</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=28 |עד פסוק=28 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד |בספר החינוך=294 |בספר המצוות=101 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שחיטה |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שחיטת בהמה ובנה |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שחיטת בהמה ובנה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות דבר שיתחלל בו שם שמים בין בני אדם {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=יח |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות דבר שיתחלל בו שם שמים בין בני אדם |בספר החינוך=295 |בספר המצוות=63 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יסודי התורה |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קידוש השם |תדירות=רגע |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מיתה בידי שמים |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קידוש השם</categorytree> ENDOFFILE ##### לקדש את שם ה' {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=32 |עד פסוק=32 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לקדש את שם ה' |בספר החינוך=296 |בספר המצוות=9 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יסודי התורה |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קידוש השם |תדירות=רגע |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קידוש השם</categorytree> ENDOFFILE ##### לשבות ביום ראשון של פסח {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשבות ביום ראשון של פסח |בספר החינוך=297 |בספר המצוות=159 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יום טוב |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתה בפסח |תדירות=זמן |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתה בפסח</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח |בספר החינוך=298 |בספר המצוות=323 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יום טוב |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתה בפסח |תדירות=זמן |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתה בפסח</categorytree> ENDOFFILE ##### להקריב קורבן מוסף כל שבעת ימי הפסח {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=כח |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקריב קורבן מוסף כל שבעת ימי הפסח |בספר החינוך=299 |בספר המצוות=43 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מוסף פסח |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מוסף פסח</categorytree> ENDOFFILE ##### לשבות בשביעי של פסח {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשבות בשביעי של פסח |בספר החינוך=300 |בספר המצוות=160 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יום טוב |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתה בפסח |תדירות=זמן |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתה בפסח</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות מלאכה ביום שביעי של פסח {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות מלאכה ביום שביעי של פסח |בספר החינוך=301 |בספר המצוות=324 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יום טוב |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתה בפסח |תדירות=זמן |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתה בפסח</categorytree> ENDOFFILE ##### להקריב את מנחת העומר של שעורים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=10 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקריב את מנחת העומר של שעורים |בספר החינוך=302 |בספר המצוות=44 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קרבן עומר שעורים |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=תקופת הקציר |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קרבן עומר שעורים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר (ביום ט"ז בניסן) {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר (ביום ט"ז בניסן) |בספר החינוך=303 |בספר המצוות=189 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילה מתבואה חדשה |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=תקופת הקציר |עצם או אדם=פרי האדמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילה מתבואה חדשה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול קלי מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר (ביום ט"ז בניסן) {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול קלי מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר (ביום ט"ז בניסן) |בספר החינוך=304 |בספר המצוות=190 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילה מתבואה חדשה |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=תקופת הקציר |עצם או אדם=פרי האדמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילה מתבואה חדשה</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא לאכול כרמל מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר (ביום ט"ז בניסן) {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול כרמל מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר (ביום ט"ז בניסן) |בספר החינוך=305 |בספר המצוות=191 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילה מתבואה חדשה |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=תקופת הקציר |עצם או אדם=פרי האדמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילה מתבואה חדשה</categorytree> ENDOFFILE ##### לספור ספירת העומר {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טז |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לספור ספירת העומר |בספר החינוך=306 |בספר המצוות=161 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ספירת העומר |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=תקופת הקציר |עצם או אדם=- |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ספירת העומר</categorytree> ENDOFFILE ##### להקריב קורבן מנחה חדשה מן החיטים ביום עצרת {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקריב קורבן מנחה חדשה מן החיטים ביום עצרת |בספר החינוך=307 |בספר המצוות=46 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קרבן מנחת חטים |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=חג שבועות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קרבן מנחת חטים</categorytree> ENDOFFILE ##### לשבות ממלאכה ביום עצרת {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשבות ממלאכה ביום עצרת |בספר החינוך=308 |בספר המצוות=162 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יום טוב |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתה בשבועות |תדירות=זמן |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=חג שבועות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתה בשבועות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות מלאכה ביום חג השבועות {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=15 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות מלאכה ביום חג השבועות |בספר החינוך=309 |בספר המצוות=325 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יום טוב |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתה בשבועות |תדירות=זמן |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=חג שבועות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתה בשבועות</categorytree> ENDOFFILE ##### לשבות ביום ראש השנה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=24 |עד פסוק=24 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשבות ביום ראש השנה |בספר החינוך=310 |בספר המצוות=163 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יום טוב |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתה בראש השנה |תדירות=זמן |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=ראש השנה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתה בראש השנה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות מלאכה ביום ראשון בתשרי {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=24 |עד פסוק=25 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות מלאכה ביום ראשון בתשרי |בספר החינוך=311 |בספר המצוות=326 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יום טוב |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתה בראש השנה |תדירות=זמן |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=ראש השנה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתה בראש השנה</categorytree> ENDOFFILE ##### להקריב קורבן מוסף ביום ראש השנה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=24 |עד פסוק=25 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקריב קורבן מוסף ביום ראש השנה |בספר החינוך=312 |בספר המצוות=47 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מוסף ראש השנה |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=ראש השנה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מוסף ראש השנה</categorytree> ENDOFFILE ##### להתענות ביום עשירי בתשרי {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=27 |עד פסוק=27 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להתענות ביום עשירי בתשרי |בספר החינוך=313 |בספר המצוות=164 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שביתת עשור |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=תענית ביום כיפור |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=יום כיפור |עצם או אדם=מזון |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>תענית ביום כיפור</categorytree> ENDOFFILE ##### להקריב קורבן מוסף של יום הכיפורים {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=כט |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקריב קורבן מוסף של יום הכיפורים |בספר החינוך=314 |בספר המצוות=48 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מוסף יום כיפור |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=יום כיפור |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מוסף יום כיפור</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות מלאכה ביום הכיפורים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=27 |עד פסוק=27 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות מלאכה ביום הכיפורים |בספר החינוך=315 |בספר המצוות=329 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שביתת עשור |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתה ביום כיפור |תדירות=זמן |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=יום כיפור |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>שביתה ביום כיפור</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול ולשתות ביום הכיפורים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=29 |עד פסוק=29 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול ולשתות ביום הכיפורים |בספר החינוך=316 |בספר המצוות=196 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שביתת עשור |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=תענית ביום כיפור |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=יום כיפור |עצם או אדם=מזון |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>תענית ביום כיפור</categorytree> ENDOFFILE ##### לשבות ממלאכה ביום הכיפורים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=32 |עד פסוק=32 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשבות ממלאכה ביום הכיפורים |בספר החינוך=317 |בספר המצוות=165 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שביתת עשור |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתה ביום כיפור |תדירות=זמן |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=יום כיפור |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתה ביום כיפור</categorytree> ENDOFFILE ##### לשבות ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=35 |עד פסוק=35 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשבות ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות |בספר החינוך=318 |בספר המצוות=166 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יום טוב |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתה בסוכות |תדירות=זמן |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=חג סוכות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתה בסוכות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות מלאכה ביום ראשון של חג הסוכות {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=34 |עד פסוק=35 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות מלאכה ביום ראשון של חג הסוכות |בספר החינוך=319 |בספר המצוות=327 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יום טוב |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתה בסוכות |תדירות=זמן |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=חג סוכות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתה בסוכות</categorytree> ENDOFFILE ##### להקריב קורבן מוסף בכל יום משבעת ימי הסוכות {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=36 |עד פסוק=36 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקריב קורבן מוסף בכל יום משבעת ימי הסוכות |בספר החינוך=320 |בספר המצוות=50 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מוסף סוכות |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=חג סוכות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מוסף סוכות</categorytree> ENDOFFILE ##### לשבות ממלאכה ביום שמיני של סוכות {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=36 |עד פסוק=36 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשבות ממלאכה ביום שמיני של סוכות |בספר החינוך=321 |בספר המצוות=167 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יום טוב |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתה בסוכות |תדירות=זמן |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=חג סוכות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתה בסוכות</categorytree> ENDOFFILE ##### להקריב קורבן מוסף ביום שמיני של סוכות הנקרא שמיני עצרת {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=36 |עד פסוק=36 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקריב קורבן מוסף ביום שמיני של סוכות הנקרא שמיני עצרת |בספר החינוך=322 |בספר המצוות=51 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מוסף סוכות |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=חג סוכות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מוסף סוכות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות מלאכה ביום שמיני עצרת {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=36 |עד פסוק=36 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות מלאכה ביום שמיני עצרת |בספר החינוך=323 |בספר המצוות=328 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יום טוב |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתה בסוכות |תדירות=זמן |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=חג סוכות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתה בסוכות</categorytree> ENDOFFILE ##### לקחת ארבעה מינים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=40 |עד פסוק=40 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לקחת ארבעה מינים |בספר החינוך=324 |בספר המצוות=169 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=לולב |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ארבעת המינים |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=חג סוכות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ארבעת המינים</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לשבת בסוכה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כג |פסוק=42 |עד פסוק=42 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשבת בסוכה |בספר החינוך=325 |בספר המצוות=168 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סוכה |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ישיבה בסוכה |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=חג סוכות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ישיבה בסוכה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעבוד האדמה בשנה השביעית {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעבוד האדמה בשנה השביעית |בספר החינוך=326 |בספר המצוות=220 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתת אדמות בשביעית |תדירות=זמן |רצון=זריעה |זמן או ארוע=שנה שביעית |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתת אדמות בשביעית</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעשות עבודה בשנה השביעית גם באילנות {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות עבודה בשנה השביעית גם באילנות |בספר החינוך=327 |בספר המצוות=221 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתת אדמות בשביעית |תדירות=זמן |רצון=זריעה |זמן או ארוע=שנה שביעית |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתת אדמות בשביעית</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לקצור ספיחים בשנה השביעית כדרך כל שנה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כה |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקצור ספיחים בשנה השביעית כדרך כל שנה |בספר החינוך=328 |בספר המצוות=222 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שמיטת היבול בשביעית |תדירות=זמן |רצון=קצירה |זמן או ארוע=שנה שביעית |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שמיטת היבול בשביעית</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאסוף פירות האילן בשביעית כדרך כל שנה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאסוף פירות האילן בשביעית כדרך כל שנה |בספר החינוך=329 |בספר המצוות=223 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שמיטת היבול בשביעית |תדירות=זמן |רצון=קצירה |זמן או ארוע=שנה שביעית |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שמיטת היבול בשביעית</categorytree> ENDOFFILE ##### לספור שבע שבתות שנים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לספור שבע שבתות שנים |בספר החינוך=330 |בספר המצוות=140 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ספירת 7 שבתות שנים |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=כל שנה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ספירת 7 שבתות שנים</categorytree> ENDOFFILE ##### לתקוע בשופר ביום הכיפורים של יובל, לשחרור הקרקעות והעבדים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=9 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לתקוע בשופר ביום הכיפורים של יובל, לשחרור הקרקעות והעבדים |בספר החינוך=331 |בספר המצוות=137 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שופר ביובל |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=שנת היובל |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שופר ביובל</categorytree> ENDOFFILE ##### לקדש את שנת החמישים - שנת היובל {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לקדש את שנת החמישים - שנת היובל |בספר החינוך=332 |בספר המצוות=136 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קידוש היובל |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=שנת היובל |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קידוש היובל</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעבוד את הקרקע בשנת היובל {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעבוד את הקרקע בשנת היובל |בספר החינוך=333 |בספר המצוות=224 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שביתת אדמות ביובל |תדירות=זמן |רצון=זריעה |זמן או ארוע=שנת היובל |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שביתת אדמות ביובל</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לקצור ספיחי תבואות של שנת היובל {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקצור ספיחי תבואות של שנת היובל |בספר החינוך=334 |בספר המצוות=225 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שמיטת היבול ביובל |תדירות=זמן |רצון=קצירה |זמן או ארוע=שנת היובל |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שמיטת היבול ביובל</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאסוף פירות האילנות בשנת היובל כדרך שאוספים אותן בשאר השנים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאסוף פירות האילנות בשנת היובל כדרך שאוספים אותן בשאר השנים |בספר החינוך=335 |בספר המצוות=226 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שמיטת היבול ביובל |תדירות=זמן |רצון=קצירה |זמן או ארוע=שנת היובל |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שמיטת היבול ביובל</categorytree> ENDOFFILE ##### לדון קונה ומוכר על-פי דין תורה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לדון קונה ומוכר על-פי דין תורה |בספר החינוך=336 |בספר המצוות=245 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מכירה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין מכירה |תדירות=רצון |רצון=מכירה |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין מכירה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להונות ולהטעות במקח וממכר {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להונות ולהטעות במקח וממכר |בספר החינוך=337 |בספר המצוות=250 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מכירה |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הטעיית ישראל |תדירות=רצון |רצון=עסקים כשרים |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדם מישראל |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הטעיית ישראל</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להונות ולצער בדיבורים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להונות ולצער בדיבורים |בספר החינוך=338 |בספר המצוות=251 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מכירה |ביד חזקה פרק=יד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ציעור ישראל |תדירות=אדם |רצון=הונאת דברים |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדם מישראל |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ציעור ישראל</categorytree> ENDOFFILE ##### לא למכור שדה בארץ ישראל לצמיתות {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=23 |עד פסוק=23 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא למכור שדה בארץ ישראל לצמיתות |בספר החינוך=339 |בספר המצוות=227 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מכירת קרקע |תדירות=רצון |רצון=מכירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מקרקעין |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מכירת קרקע</categorytree> ENDOFFILE ##### להשיב את הקרקע לבעליה ביובל {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=24 |עד פסוק=24 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להשיב את הקרקע לבעליה ביובל |בספר החינוך=340 |בספר המצוות=138 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שחרור קרקעות ביובל |תדירות=זמן |רצון=מכירה |זמן או ארוע=שנת היובל |עצם או אדם=מקרקעין |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שחרור קרקעות ביובל</categorytree> ENDOFFILE ##### לאפשר לקונה לפדות את ביתו בעיר מוקפת חומה עד השלמת שנה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=29 |עד פסוק=29 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לאפשר לקונה לפדות את ביתו בעיר מוקפת חומה עד השלמת שנה |בספר החינוך=341 |בספר המצוות=139 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בתי ערי חומה |תדירות=רצון |רצון=מכירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=הבית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>בתי ערי חומה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשנות ממגרשי הלוויים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=34 |עד פסוק=34 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשנות ממגרשי הלוויים |בספר החינוך=342 |בספר המצוות=228 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=יג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מגרשי הלויים |תדירות=עצם |רצון=מכירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מקרקעין |חייב במצוה=לוי |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מגרשי הלויים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להלוות בריבית לישראל {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=37 |עד פסוק=37 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להלוות בריבית לישראל |בספר החינוך=343 |בספר המצוות=235 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלוה ולוה |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=איסור ריבית |תדירות=רצון |רצון=הלוואות |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>איסור ריבית</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעבוד בעבד עברי עבודת בזיון המיוחדת לעבדים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=39 |עד פסוק=39 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעבוד בעבד עברי עבודת בזיון המיוחדת לעבדים |בספר החינוך=344 |בספר המצוות=257 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבדים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=העבדת עבד עברי |תדירות=אדם |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עבד עברי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>העבדת עבד עברי</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא למכור עבד עברי על אבן המקח {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=42 |עד פסוק=42 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא למכור עבד עברי על אבן המקח |בספר החינוך=345 |בספר המצוות=258 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבדים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מכירת עבד עברי |תדירות=אדם |רצון=מכירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עבד עברי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מכירת עבד עברי</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעבוד בעבד עברי עבודת פרך {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=43 |עד פסוק=43 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעבוד בעבד עברי עבודת פרך |בספר החינוך=346 |בספר המצוות=259 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבדים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=העבדת עבד עברי |תדירות=אדם |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עבד עברי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>העבדת עבד עברי</categorytree> ENDOFFILE ##### לעבוד בעבד כנעני לעולם {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=46 |עד פסוק=46 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לעבוד בעבד כנעני לעולם |בספר החינוך=347 |בספר המצוות=235 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבדים |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=העבדת נכרים |תדירות=אדם |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עבד נכרי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>העבדת נכרים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להניח לגוי לעבוד עבודת פרך בעבד עברי הנמכר לו {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=53 |עד פסוק=53 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להניח לגוי לעבוד עבודת פרך בעבד עברי הנמכר לו |בספר החינוך=348 |בספר המצוות=260 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבדים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=העבדת עבד עברי |תדירות=אדם |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עבד עברי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>העבדת עבד עברי</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להשתחוות על אבן משכית אפילו לה' {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כו |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להשתחוות על אבן משכית אפילו לה' |בספר החינוך=349 |בספר המצוות=12 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=השתחויה על אבן |תדירות=רצון |רצון=השתחויה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=פסלים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>השתחויה על אבן</categorytree> ENDOFFILE ##### שייתן המעריך אדם את הדמים הקצובים בתורה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כז |פסוק=2 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שייתן המעריך אדם את הדמים הקצובים בתורה |בספר החינוך=350 |בספר המצוות=114 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ערכין |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הערכת אדם |תדירות=רצון |רצון=הערכה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדם מישראל |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הערכת אדם</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להמיר הקדשים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כז |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להמיר הקדשים |בספר החינוך=351 |בספר המצוות=106 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמורה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=תמורת קדשים |תדירות=רצון |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה שהוקדשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>תמורת קדשים</categorytree> ENDOFFILE ##### שכאשר ממירים בהמה בבהמה אחרת, תהיינה שתיהן קודש {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כז |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שכאשר ממירים בהמה בבהמה אחרת, תהיינה שתיהן קודש |בספר החינוך=352 |בספר המצוות=87 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמורה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=תמורת קדשים |תדירות=רצון |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה שהוקדשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>תמורת קדשים</categorytree> ENDOFFILE ##### שייתן המעריך בהמה כפי שיעריכנה הכוהן {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כז |פסוק=11 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שייתן המעריך בהמה כפי שיעריכנה הכוהן |בספר החינוך=353 |בספר המצוות=115 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ערכין |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הערכת בהמה |תדירות=רצון |רצון=הערכה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הערכת בהמה</categorytree> ENDOFFILE ##### שייתן המעריך בית בערך שיעריכנה הכוהן ותוספת חומש {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כז |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שייתן המעריך בית בערך שיעריכנה הכוהן ותוספת חומש |בספר החינוך=354 |בספר המצוות=116 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ערכין |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הערכת בית |תדירות=רצון |רצון=הערכה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=הבית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הערכת בית</categorytree> ENDOFFILE ##### שייתן המעריך שדה כערך הקצוב בתורה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כז |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שייתן המעריך שדה כערך הקצוב בתורה |בספר החינוך=355 |בספר המצוות=117 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ערכין |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הערכת שדה |תדירות=רצון |רצון=הערכה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מקרקעין |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הערכת שדה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשנות הקודשים מקורבן לקורבן {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כז |פסוק=26 |עד פסוק=26 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשנות הקודשים מקורבן לקורבן |בספר החינוך=356 |בספר המצוות=107 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמורה |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=תמורת קדשים |תדירות=רצון |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה שהוקדשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>תמורת קדשים</categorytree> ENDOFFILE ##### שיינתנו הנכסים שהוחרמו לכהנים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כז |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיינתנו הנכסים שהוחרמו לכהנים |בספר החינוך=357 |בספר המצוות=145 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ערכין |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=החרמת רכוש |תדירות=רצון |רצון=החרמה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש כללי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>החרמת רכוש</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא תימכר קרקע שהחרימו אותה בעלים אלא תינתן לכוהנים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כז |פסוק=28 |עד פסוק=28 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא תימכר קרקע שהחרימו אותה בעלים אלא תינתן לכוהנים |בספר החינוך=358 |בספר המצוות=110 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ערכין |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=החרמת קרקע |תדירות=רצון |רצון=החרמה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מקרקעין |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>החרמת קרקע</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יגאל שדה החרם {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כז |פסוק=28 |עד פסוק=28 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יגאל שדה החרם |בספר החינוך=359 |בספר המצוות=111 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ערכין |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=החרמת קרקע |תדירות=רצון |רצון=החרמה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מקרקעין |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>החרמת קרקע</categorytree> ENDOFFILE ##### לתת מעשר בהמה טהורה כל שנה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כז |פסוק=32 |עד פסוק=32 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לתת מעשר בהמה טהורה כל שנה |בספר החינוך=360 |בספר המצוות=78 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=בכורות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מעשר בהמה |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=כל שנה |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מעשר בהמה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא למכור מעשר בהמה אלא יאכל בירושלים {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כז |פסוק=33 |עד פסוק=33 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא למכור מעשר בהמה אלא יאכל בירושלים |בספר החינוך=361 |בספר המצוות=109 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=בכורות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מעשר בהמה |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=כל שנה |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מעשר בהמה</categorytree> ENDOFFILE ##### לשלח את הטמאים חוץ למחנה שכינה {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ה |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשלח את הטמאים חוץ למחנה שכינה |בספר החינוך=362 |בספר המצוות=31 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביאת המקדש |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כניסת טמאים למקדש |תדירות=ארוע |רצון=כניסה למקדש |זמן או ארוע=טומאת אדם |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>כניסת טמאים למקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ייכנס טמא לבית המקדש (למחנה שכינה) {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ה |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ייכנס טמא לבית המקדש (למחנה שכינה) |בספר החינוך=363 |בספר המצוות=77 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביאת המקדש |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כניסת טמאים למקדש |תדירות=ארוע |רצון=כניסה למקדש |זמן או ארוע=טומאת אדם |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>כניסת טמאים למקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### להתוודות על חטא {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ה |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להתוודות על חטא |בספר החינוך=364 |בספר המצוות=73 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תשובה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=תשובה אל ה' |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=אחרי חטא |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>תשובה אל ה'</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### שיביא הבעל את אשתו שנסתרה אל הכוהן שיעשה לה כמשפט הכתוב {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ה |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיביא הבעל את אשתו שנסתרה אל הכוהן שיעשה לה כמשפט הכתוב |בספר החינוך=365 |בספר המצוות=223 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סוטה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בדיקת סוטה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=קנאה |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>בדיקת סוטה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא ליתן שמן בקורבן סוטה {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ה |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא ליתן שמן בקורבן סוטה |בספר החינוך=366 |בספר המצוות=104 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סוטה |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קרבן סוטה |תדירות=עצם |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=קנאה |עצם או אדם=חטאת |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קרבן סוטה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשים לבונה בקורבן סוטה {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ה |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשים לבונה בקורבן סוטה |בספר החינוך=367 |בספר המצוות=105 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סוטה |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קרבן סוטה |תדירות=עצם |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=קנאה |עצם או אדם=חטאת |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קרבן סוטה</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ישתה הנזיר יין או כל מיני שיכר {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ו |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ישתה הנזיר יין או כל מיני שיכר |בספר החינוך=368 |בספר המצוות=202 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נזירות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=התנזרות מיין |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=פרי הגפן |חייב במצוה=נזיר |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>התנזרות מיין</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יאכל הנזיר ענבים לחים {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ו |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יאכל הנזיר ענבים לחים |בספר החינוך=369 |בספר המצוות=203 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נזירות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=התנזרות מיין |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=פרי הגפן |חייב במצוה=נזיר |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>התנזרות מיין</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יאכל הנזיר צימוקים {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ו |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יאכל הנזיר צימוקים |בספר החינוך=370 |בספר המצוות=204 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נזירות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=התנזרות מיין |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=פרי הגפן |חייב במצוה=נזיר |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>התנזרות מיין</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יאכל הנזיר גרעיני הענבים {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ו |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יאכל הנזיר גרעיני הענבים |בספר החינוך=371 |בספר המצוות=205 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נזירות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=התנזרות מיין |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=פרי הגפן |חייב במצוה=נזיר |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>התנזרות מיין</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יאכל הנזיר קליפת הענבים {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ו |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יאכל הנזיר קליפת הענבים |בספר החינוך=372 |בספר המצוות=206 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נזירות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=התנזרות מיין |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=פרי הגפן |חייב במצוה=נזיר |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>התנזרות מיין</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יגלח הנזיר שערו {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ו |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יגלח הנזיר שערו |בספר החינוך=373 |בספר המצוות=209 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נזירות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=התנזרות מגילוח |תדירות=רצון |רצון=נדרים |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=השיער |חייב במצוה=נזיר |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>התנזרות מגילוח</categorytree> ENDOFFILE ##### שיגדל הנזיר את שער ראשו {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ו |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיגדל הנזיר את שער ראשו |בספר החינוך=374 |בספר המצוות=92 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נזירות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=התנזרות מגילוח |תדירות=רצון |רצון=נדרים |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=השיער |חייב במצוה=נזיר |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>התנזרות מגילוח</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ייכנס הנזיר לאוהל המת {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ו |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ייכנס הנזיר לאוהל המת |בספר החינוך=375 |בספר המצוות=208 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נזירות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=התנזרות מטומאה |תדירות=רצון |רצון=נדרים |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=אדם מת |חייב במצוה=נזיר |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>התנזרות מטומאה</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יטמא הנזיר במת ובשאר טומאות {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ו |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יטמא הנזיר במת ובשאר טומאות |בספר החינוך=376 |בספר המצוות=207 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נזירות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=התנזרות מטומאה |תדירות=רצון |רצון=נדרים |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=אדם מת |חייב במצוה=נזיר |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>התנזרות מטומאה</categorytree> ENDOFFILE ##### שיתגלח הנזיר ויביא קרבנות בסוף ימי נזרו {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ו |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיתגלח הנזיר ויביא קרבנות בסוף ימי נזרו |בספר החינוך=377 |בספר המצוות=93 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נזירות |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קרבן הנזיר |תדירות=רצון |רצון=נדרים |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=השיער |חייב במצוה=נזיר |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קרבן הנזיר</categorytree> ENDOFFILE ##### שיברכו הכהנים את עם ישראל בכל יום {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ו |פסוק=23 |עד פסוק=23 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיברכו הכהנים את עם ישראל בכל יום |בספר החינוך=378 |בספר המצוות=26 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תפלה |ביד חזקה פרק=יד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ברכת כהנים |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=כל יום |עצם או אדם=- |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ברכת כהנים</categorytree> ENDOFFILE ##### לשאת את הארון בכתף {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ז |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשאת את הארון בכתף |בספר החינוך=379 |בספר המצוות=34 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ארון הקודש |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=כלי קודש |חייב במצוה=לוי |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ארון הקודש</categorytree> ENDOFFILE ##### לעשות פסח שני ב-י"ד באייר {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ט |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לעשות פסח שני ב-י"ד באייר |בספר החינוך=380 |בספר המצוות=57 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עשיית פסח שני |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=פסח שני |עצם או אדם=- |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=כרת }} <categorytree mode='pages'>עשיית פסח שני</categorytree> ENDOFFILE ##### לאכול את בשר הפסח השני על מצות ומרורים {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ט |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לאכול את בשר הפסח השני על מצות ומרורים |בספר החינוך=381 |בספר המצוות=58 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת הפסח השני |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=פסח שני |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת הפסח השני</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להותיר כלום מבשר הפסח השני למחרתו {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ט |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להותיר כלום מבשר הפסח השני למחרתו |בספר החינוך=382 |בספר המצוות=119 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בשר הפסח השני |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=פסח שני |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>בשר הפסח השני</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשבור עצם מעצמות פסח שני {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ט |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשבור עצם מעצמות פסח שני |בספר החינוך=383 |בספר המצוות=122 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בשר הפסח השני |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=פסח שני |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>בשר הפסח השני</categorytree> ENDOFFILE ##### לתקוע בחצוצרות במלחמה ובכל צרה {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=י |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לתקוע בחצוצרות במלחמה ובכל צרה |בספר החינוך=384 |בספר המצוות=59 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תעניות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=חצוצרות במלחמה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>חצוצרות במלחמה</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לתקוע בחצוצרות במקדש בזמן הקרבת הקרבנות {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=י |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לתקוע בחצוצרות במקדש בזמן הקרבת הקרבנות |בספר החינוך=384 |בספר המצוות=59 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=חצוצרות במקדש |תדירות=זמן |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>חצוצרות במקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### להפריש תרומה מן הבצק (חלה) {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=טו |פסוק=20 |עד פסוק=20 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להפריש תרומה מן הבצק (חלה) |בספר החינוך=385 |בספר המצוות=133 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביכורים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הפרשת חלה |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=פרי האדמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הפרשת חלה</categorytree> ENDOFFILE ##### לעשות ציצית {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=טו |פסוק=38 |עד פסוק=38 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לעשות ציצית |בספר החינוך=386 |בספר המצוות=14 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ציצית |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ציצית |תדירות=רצון |רצון=לבישה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=לבוש |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ציצית</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=טו |פסוק=39 |עד פסוק=39 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים |בספר החינוך=387 |בספר המצוות=47 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הלב והעיניים |תדירות=רגע |רצון=מחשבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=גוף האדם |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הלב והעיניים</categorytree> ENDOFFILE ##### להציב שמירה על המקדש {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=יח |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להציב שמירה על המקדש |בספר החינוך=388 |בספר המצוות=22 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=בית הבחירה |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שמירת המקדש |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מקדש |חייב במצוה=לוי |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שמירת המקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יתעסקו הכוהנים בעבודת הלוויים {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ד |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יתעסקו הכוהנים בעבודת הלוויים |בספר החינוך=389 |בספר המצוות=72 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כהנים בעבודת הלויים |תדירות=רצון |רצון=עבודה במקדש |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מיתה בידי שמים |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>כהנים בעבודת הלויים</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יתעסקו הלויים בעבודת הכוהנים {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ד |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יתעסקו הלויים בעבודת הכוהנים |בספר החינוך=389 |בספר המצוות=72 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=לויים בעבודת הכהנים |תדירות=רצון |רצון=עבודה במקדש |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=לוי |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מיתה בידי שמים |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>לויים בעבודת הכהנים</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יעבוד זר במקדש {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=יח |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יעבוד זר במקדש |בספר החינוך=390 |בספר המצוות=74 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביאת המקדש |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עבודת זרים במקדש |תדירות=רצון |רצון=עבודה במקדש |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מיתה בידי שמים |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>עבודת זרים במקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לבטל שמירת המקדש {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=יח |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לבטל שמירת המקדש |בספר החינוך=391 |בספר המצוות=67 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=בית הבחירה |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שמירת המקדש |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מקדש |חייב במצוה=לוי |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שמירת המקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### לפדות בכור אדם בכסף {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=יח |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לפדות בכור אדם בכסף |בספר החינוך=392 |בספר המצוות=80 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביכורים |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בכור אדם |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=לידת בכור |עצם או אדם=הילדים |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>בכור אדם</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לפדות בכור בהמה טהורה {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=יח |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לפדות בכור בהמה טהורה |בספר החינוך=393 |בספר המצוות=108 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=בכורות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בכור בהמה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=לידת בכור |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>בכור בהמה</categorytree> ENDOFFILE ##### שיעבדו הלוויים במקדש {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=יח |פסוק=23 |עד פסוק=23 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיעבדו הלוויים במקדש |בספר החינוך=394 |בספר המצוות=23 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עבודת הלויים במקדש |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=כל יום |עצם או אדם=- |חייב במצוה=לוי |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עבודת הלויים במקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### להפריש מעשר מצמח הארץ ולתתו ללוי (מעשר ראשון) {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=יח |פסוק=24 |עד פסוק=24 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להפריש מעשר מצמח הארץ ולתתו ללוי (מעשר ראשון) |בספר החינוך=395 |בספר המצוות=127 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשר |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מעשר ראשון |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=כל שנה |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מעשר ראשון</categorytree> ENDOFFILE ##### שיתן הלוי מעשר מן המעשר לכהן {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=יח |פסוק=26 |עד פסוק=26 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיתן הלוי מעשר מן המעשר לכהן |בספר החינוך=396 |בספר המצוות=129 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תרומות |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=תרומת מעשר |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=כל שנה |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=לוי |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>תרומת מעשר</categorytree> ENDOFFILE ##### להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר מהחלק המובחר {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=יח |פסוק=29 |עד פסוק=29 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר מהחלק המובחר |בספר החינוך=396 |בספר המצוות=999 |ברמבן=9 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=תרומות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת=תמורה |בתלמוד פרק=א |קבוצה=תרומת מעשר |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=כל שנה |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=לוי |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>תרומת מעשר</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להפריש תרומת מעשר מהחלק הרע {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=יח |פסוק=32 |עד פסוק=32 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להפריש תרומת מעשר מהחלק הרע |בספר החינוך=396 |בספר המצוות=999 |ברמבן=7 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=תרומות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=תרומת מעשר |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=כל שנה |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=לוי |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>תרומת מעשר</categorytree> ENDOFFILE ##### להכין אפר פרה אדומה {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=יט |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להכין אפר פרה אדומה |בספר החינוך=397 |בספר המצוות=113 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=פרה אדומה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פרה אדומה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פרה אדומה</categorytree> ENDOFFILE ##### לנהוג על-פי דיני טומאת מת {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=יט |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לנהוג על-פי דיני טומאת מת |בספר החינוך=398 |בספר המצוות=107 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=טומאת מת |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טומאת אדם מת |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=אדם מת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>טומאת אדם מת</categorytree> ENDOFFILE ##### לנהוג על-פי דיני טומאת מי אפר פרה אדומה, שמטמאין אדם טהור ומטהרין אדם טמא מטומאת המת בלבד {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=יט |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לנהוג על-פי דיני טומאת מי אפר פרה אדומה, שמטמאין אדם טהור ומטהרין אדם טמא מטומאת המת בלבד |בספר החינוך=399 |בספר המצוות=108 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=פרה אדומה |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פרה אדומה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פרה אדומה</categorytree> ENDOFFILE ##### לדון דיני נחלות וירושות על-פי התורה {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=כז |פסוק=8 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לדון דיני נחלות וירושות על-פי התורה |בספר החינוך=400 |בספר המצוות=248 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נחלות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נחלות |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=רכוש כללי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נחלות</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### להקריב תמידין בכל יום {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=כח |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקריב תמידין בכל יום |בספר החינוך=401 |בספר המצוות=39 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קרבן תמיד |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=כל יום |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קרבן תמיד</categorytree> ENDOFFILE ##### להקריב קורבן מוסף של שבת {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=כח |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקריב קורבן מוסף של שבת |בספר החינוך=402 |בספר המצוות=41 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מוסף השבת |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=יום שבת |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מוסף השבת</categorytree> ENDOFFILE ##### להקריב קורבן מוסף בכל חודש וחודש {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=כח |פסוק=11 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקריב קורבן מוסף בכל חודש וחודש |בספר החינוך=403 |בספר המצוות=42 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מוסף החודש |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=ראש חודש |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מוסף החודש</categorytree> ENDOFFILE ##### להקריב קורבן מוסף ביום החמישים מהקרבת העומר {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=כח |פסוק=26 |עד פסוק=26 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקריב קורבן מוסף ביום החמישים מהקרבת העומר |בספר החינוך=404 |בספר המצוות=45 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מוסף שבועות |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=חג שבועות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מוסף שבועות</categorytree> ENDOFFILE ##### לתקוע שופר בראש השנה {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=כט |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לתקוע שופר בראש השנה |בספר החינוך=405 |בספר המצוות=170 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שופר |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שופר בראש השנה |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=ראש השנה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שופר בראש השנה</categorytree> ENDOFFILE ##### לנהוג בדיני הפרת נדרים על-פי התורה {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ל |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לנהוג בדיני הפרת נדרים על-פי התורה |בספר החינוך=406 |בספר המצוות=95 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נדרים |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הפרת נדרים |תדירות=רצון |רצון=נדרים |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הפרת נדרים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להחל דברינו בנדרים {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=ל |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להחל דברינו בנדרים |בספר החינוך=407 |בספר המצוות=157 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נדרים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קיום הנדר |תדירות=רצון |רצון=נדרים |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קיום הנדר</categorytree> ENDOFFILE ##### לתת ערים ללוויים לשבת בהן וכן להיות מקלט לרוצח בשגגה {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=לה |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לתת ערים ללוויים לשבת בהן וכן להיות מקלט לרוצח בשגגה |בספר החינוך=408 |בספר המצוות=183 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=יג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ערי הלויים |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=כניסה לארץ |עצם או אדם=בן שבט לוי |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ערי הלויים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להרוג מחוייב קודם שיעמוד בדין {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=לה |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להרוג מחוייב קודם שיעמוד בדין |בספר החינוך=409 |בספר המצוות=292 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הוצאה להורג בלא משפט |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=הרג בסיף |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>הוצאה להורג בלא משפט</categorytree> ENDOFFILE ##### לשלוח מכה-נפש בשגגה מעירו ולהושיבו בערי מקלט {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=לה |פסוק=25 |עד פסוק=25 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשלוח מכה-נפש בשגגה מעירו ולהושיבו בערי מקלט |בספר החינוך=410 |בספר המצוות=225 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הגליית רוצח בשגגה |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הגליית רוצח בשגגה</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יורה העד בדין שהעיד בו בדיני נפשות {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=לה |פסוק=30 |עד פסוק=30 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יורה העד בדין שהעיד בו בדיני נפשות |בספר החינוך=411 |בספר המצוות=291 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עדות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עדות בדיני נפשות |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דין נפשות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עדות בדיני נפשות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לקחת כופר להציל ממוות הרוצח {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=לה |פסוק=31 |עד פסוק=31 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקחת כופר להציל ממוות הרוצח |בספר החינוך=412 |בספר המצוות=296 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין רוצח |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין רוצח</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לקחת כופר ממחוייב גלות לפטרו מן הגלות {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=לה |פסוק=32 |עד פסוק=32 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקחת כופר ממחוייב גלות לפטרו מן הגלות |בספר החינוך=413 |בספר המצוות=295 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הגליית רוצח בשגגה |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הגליית רוצח בשגגה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא למנות דיין שאינו יודע בדיני תורה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=א |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא למנות דיין שאינו יודע בדיני תורה |בספר החינוך=414 |בספר המצוות=284 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מינוי שופטים |תדירות=רצון |רצון=מינוי בעלי-תפקידים |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מינוי שופטים</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יירא הדיין בדין {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=א |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יירא הדיין בדין |בספר החינוך=415 |בספר המצוות=276 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פחד בדין |תדירות=ארוע |רצון=מחשבה |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פחד בדין</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להתאוות לממון הזולת {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ה |פסוק=18 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להתאוות לממון הזולת |בספר החינוך=416 |בספר המצוות=266 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=גזילה ואבדה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=חמדה |תדירות=עצם |רצון=מחשבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>חמדה</categorytree> ENDOFFILE ##### להכיר באחדות ה' {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ו |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להכיר באחדות ה' |בספר החינוך=417 |בספר המצוות=2 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יסודי התורה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ייחוד ה' |תדירות=רגע |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ייחוד ה'</categorytree> ENDOFFILE ##### לאהוב את ה' {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ו |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לאהוב את ה' |בספר החינוך=418 |בספר המצוות=3 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יסודי התורה |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אהבת ה' |תדירות=רגע |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אהבת ה'</categorytree> ENDOFFILE ##### ללמד תורה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ו |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=ללמד תורה |בספר החינוך=419 |בספר המצוות=11 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תלמוד תורה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=חינוך לתורה |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=התורה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>חינוך לתורה</categorytree> ENDOFFILE ##### ללמוד תורה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ה |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=ללמוד תורה |בספר החינוך=419 |בספר המצוות=11 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תלמוד תורה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=לימוד תורה |תדירות=רגע |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=התורה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>לימוד תורה</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לקרוא קריאת שמע פעמים בכל יום {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ו |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לקרוא קריאת שמע פעמים בכל יום |בספר החינוך=420 |בספר המצוות=10 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קריאת שמע |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קריאת שמע |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=כל יום |עצם או אדם=התורה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קריאת שמע</categorytree> ENDOFFILE ##### להניח תפילין על היד {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ו |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להניח תפילין על היד |בספר החינוך=421 |בספר המצוות=13 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תפילין |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=תפילין |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=כל יום |עצם או אדם=גוף האדם |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>תפילין</categorytree> ENDOFFILE ##### להניח תפילין על הראש {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ו |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להניח תפילין על הראש |בספר החינוך=422 |בספר המצוות=12 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תפילין |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=תפילין |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=כל יום |עצם או אדם=גוף האדם |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>תפילין</categorytree> ENDOFFILE ##### לקבוע מזוזה בפתחים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ו |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לקבוע מזוזה בפתחים |בספר החינוך=423 |בספר המצוות=15 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מזוזה |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מזוזה |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=הבית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מזוזה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לנסות את ה' (לא לנסות נביא אמת יותר מדי / לא לקיים מצוות כנסיון) {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ו |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לנסות את ה' (לא לנסות נביא אמת יותר מדי / לא לקיים מצוות כנסיון) |בספר החינוך=424 |בספר המצוות=64 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יסודי התורה |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קיום מצוות בבטחון |תדירות=רגע |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קיום מצוות בבטחון</categorytree> ENDOFFILE ##### להחרים שבעה עממין {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ז |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להחרים שבעה עממין |בספר החינוך=425 |בספר המצוות=187 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מלחמה בכנענים |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=כניסה לארץ |עצם או אדם=עמים אחרים |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מלחמה בכנענים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לחון ולרחם על עובד אלילים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ז |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לחון ולרחם על עובד אלילים |בספר החינוך=426 |בספר המצוות=50 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מלחמה בעובדי אלילים |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עובד אלילים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מלחמה בעובדי אלילים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להתחתן בעובד אלילים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ז |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להתחתן בעובד אלילים |בספר החינוך=427 |בספר המצוות=52 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נישואין עם עובד אלילים |תדירות=רצון |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עובד אלילים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נישואין עם עובד אלילים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא ליהנות מעבודה זרה ומשמשיה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ז |פסוק=25 |עד פסוק=25 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא ליהנות מעבודה זרה ומשמשיה |בספר החינוך=428 |בספר המצוות=22 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הנאה מאלילים |תדירות=עצם |רצון=שימוש בחפץ |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלילים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הנאה מאלילים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא ליהנות מתקרובת עבודה זרה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ז |פסוק=26 |עד פסוק=26 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא ליהנות מתקרובת עבודה זרה |בספר החינוך=429 |בספר המצוות=25 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הנאת תקרובת אלילים |תדירות=עצם |רצון=שימוש בחפץ |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלילים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הנאת תקרובת אלילים</categorytree> ENDOFFILE ##### לברך ה' אחר אכילת מזון {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ח |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לברך ה' אחר אכילת מזון |בספר החינוך=430 |בספר המצוות=19 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ברכות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ברכת המזון |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מזון |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ברכת המזון</categorytree> ENDOFFILE ##### לאהוב את הגרים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=י |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לאהוב את הגרים |בספר החינוך=431 |בספר המצוות=207 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=דעות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אהבת גר |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=גר |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אהבת גר</categorytree> ENDOFFILE ##### לירא מפני ה' {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=י |פסוק=20 |עד פסוק=20 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לירא מפני ה' |בספר החינוך=432 |בספר המצוות=4 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יסודי התורה |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יראת ה' |תדירות=רגע |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>יראת ה'</categorytree> ENDOFFILE ##### לעבוד ה' יתברך בתפילה בכל יום {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=י |פסוק=20 |עד פסוק=20 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לעבוד ה' יתברך בתפילה בכל יום |בספר החינוך=433 |בספר המצוות=5 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תפלה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=תפילה לה' |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=כל יום |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>תפילה לה'</categorytree> ENDOFFILE ##### לדבוק בה' {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ד |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לדבוק בה' |בספר החינוך=434 |בספר המצוות=6 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=דעות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דבקות בה' |תדירות=רגע |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דבקות בה'</categorytree> ENDOFFILE ##### להישבע בשמו יתברך באמת {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=י |פסוק=20 |עד פסוק=20 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להישבע בשמו יתברך באמת |בספר החינוך=435 |בספר המצוות=7 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שבועות |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שבועת אמת |תדירות=רצון |רצון=שבועה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שבועת אמת</categorytree> ENDOFFILE ##### לאבד עבודה זרה ומשמשיה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ז |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לאבד עבודה זרה ומשמשיה |בספר החינוך=436 |בספר המצוות=185 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מלחמה באלילים |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלילים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מלחמה באלילים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להשחית דברים שנקרא שמו יתברך עליהם {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להשחית דברים שנקרא שמו יתברך עליהם |בספר החינוך=437 |בספר המצוות=65 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יסודי התורה |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כבוד שם ה' |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=כלי קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>כבוד שם ה'</categorytree> ENDOFFILE ##### להביא את כל הנדרים למקדש ברגל הראשון {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להביא את כל הנדרים למקדש ברגל הראשון |בספר החינוך=438 |בספר המצוות=83 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קיום נדרים בחגים |תדירות=רצון |רצון=נדרים |זמן או ארוע=שלוש רגלים |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קיום נדרים בחגים</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא להקריב קורבן חוץ לעזרה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא להקריב קורבן חוץ לעזרה |בספר החינוך=439 |בספר המצוות=89 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקרבה במקום אחד |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה שהוקדשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>הקרבה במקום אחד</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### להקריב כל הקורבנות בבית הבחירה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקריב כל הקורבנות בבית הבחירה |בספר החינוך=440 |בספר המצוות=84 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקרבה במקום אחד |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה שהוקדשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>הקרבה במקום אחד</categorytree> ENDOFFILE ##### לפדות קדשים שנפל בהם מום {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לפדות קדשים שנפל בהם מום |בספר החינוך=441 |בספר המצוות=86 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי המזבח |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פדיון קדשים בעלי מום |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מום בהמה |עצם או אדם=בהמה שהוקדשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פדיון קדשים בעלי מום</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים |בספר החינוך=442 |בספר המצוות=141 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשר שני ונטע רבעי |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מעשר שני בירושלים |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מעשר שני |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מעשר שני בירושלים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים |בספר החינוך=443 |בספר המצוות=142 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשר שני ונטע רבעי |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מעשר שני בירושלים |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מעשר שני |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מעשר שני בירושלים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול מעשר שני של יצהר חוץ לירושלים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול מעשר שני של יצהר חוץ לירושלים |בספר החינוך=444 |בספר המצוות=143 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשר שני ונטע רבעי |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מעשר שני בירושלים |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מעשר שני |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מעשר שני בירושלים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול בכור תמים חוץ לירושלים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול בכור תמים חוץ לירושלים |בספר החינוך=445 |בספר המצוות=144 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=בכורות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת בכור בהמה |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=לידת בכור |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת בכור בהמה</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יאכל זר מבשר הבכור {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יאכל זר מבשר הבכור |בספר החינוך=445 |בספר המצוות=144 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=בכורות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת בכור בהמה |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=לידת בכור |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת בכור בהמה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול קדשי הקדשים חוץ לעזרה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול קדשי הקדשים חוץ לעזרה |בספר החינוך=446 |בספר המצוות=145 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת קדשי הקדשים |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת קדשי הקדשים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול קדשים קלים חוץ לירושלים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול קדשים קלים חוץ לירושלים |בספר החינוך=446 |בספר המצוות=145 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת קדשים קלים |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת קדשים קלים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול בשר העולה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול בשר העולה |בספר החינוך=447 |בספר המצוות=146 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת בשר העולה |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=קרבן מעילה }} <categorytree mode='pages'>אכילת בשר העולה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול קדשים קלים קודם זריקת דמים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול קדשים קלים קודם זריקת דמים |בספר החינוך=448 |בספר המצוות=147 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת קדשים קלים |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת קדשים קלים</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יאכל כוהן ביכורים מחוץ לירושלים, או אפילו בירושלים קודם הנחתם בעזרה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יאכל כוהן ביכורים מחוץ לירושלים, או אפילו בירושלים קודם הנחתם בעזרה |בספר החינוך=449 |בספר המצוות=149 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביכורים |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת ביכורים |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=תרומה |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת ביכורים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעזוב הלוי מליתן לו מתנותיו ברגלים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעזוב הלוי מליתן לו מתנותיו ברגלים |בספר החינוך=450 |בספר המצוות=229 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=חגיגה |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מתנות הלוי |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=שלוש רגלים |עצם או אדם=בן שבט לוי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מתנות הלוי</categorytree> ENDOFFILE ##### לשחוט בהמה וחיה ועוף כראוי {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשחוט בהמה וחיה ועוף כראוי |בספר החינוך=451 |בספר המצוות=146 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שחיטה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שחיטה |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שחיטה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול אבר מן החי {{דף מצוה |ספר=בראשית |פרק=ט |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול אבר מן החי |בספר החינוך=452 |בספר המצוות=182 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אבר מן החי |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אבר מן החי</categorytree> ENDOFFILE ##### להביא קדשים לבית הבחירה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יב |פסוק=26 |עד פסוק=26 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להביא קדשים לבית הבחירה |בספר החינוך=453 |בספר המצוות=85 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקרבה במקום אחד |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה שהוקדשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>הקרבה במקום אחד</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להוסיף על התורה או המצוות {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יג |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להוסיף על התורה או המצוות |בספר החינוך=454 |בספר המצוות=313 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ממרים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מצוות ללא עיוותים |תדירות=רצון |רצון=דיבור |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=התורה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מצוות ללא עיוותים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגרוע מן התורה או המצוות {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יג |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגרוע מן התורה או המצוות |בספר החינוך=455 |בספר המצוות=314 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ממרים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מצוות ללא עיוותים |תדירות=רצון |רצון=דיבור |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=התורה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מצוות ללא עיוותים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להישמע למתנבא בשם עבודה זרה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יג |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להישמע למתנבא בשם עבודה זרה |בספר החינוך=456 |בספר המצוות=28 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אי-ציות לנביא אלילים |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עובד אלילים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אי-ציות לנביא אלילים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאהוב את המסית {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יג |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאהוב את המסית |בספר החינוך=457 |בספר המצוות=17 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין מסית |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין מסית</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא לעזוב שנאתו על המסית {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יג |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעזוב שנאתו על המסית |בספר החינוך=458 |בספר המצוות=18 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין מסית |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין מסית</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להציל המסית כשיראו בסכנת מוות {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יג |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להציל המסית כשיראו בסכנת מוות |בספר החינוך=459 |בספר המצוות=19 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין מסית |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין מסית</categorytree> ENDOFFILE ##### לא ללמד זכות למסית כשיראו בסכנת מוות {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יג |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא ללמד זכות למסית כשיראו בסכנת מוות |בספר החינוך=460 |בספר המצוות=20 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין מסית |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין מסית</categorytree> ENDOFFILE ##### לא למנוע מללמד חובה על המסית {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יג |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא למנוע מללמד חובה על המסית |בספר החינוך=461 |בספר המצוות=21 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין מסית |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין מסית</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להסית לעבודה זרה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יג |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להסית לעבודה זרה |בספר החינוך=462 |בספר המצוות=16 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הסתה |תדירות=רצון |רצון=דיבור |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלילים |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הסתה</categorytree> ENDOFFILE ##### לדרוש ולחקור את העדים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יג |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לדרוש ולחקור את העדים |בספר החינוך=463 |בספר המצוות=179 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עדות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ראיות במשפט |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ראיות במשפט</categorytree> ENDOFFILE ##### לשרוף עיר הנידחת ולהרוג אנשיה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יג |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשרוף עיר הנידחת ולהרוג אנשיה |בספר החינוך=464 |בספר המצוות=186 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שריפת עיר הנידחת |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עיר הנידחת |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שריפת עיר הנידחת</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לבנות עיר הנידחת {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יג |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לבנות עיר הנידחת |בספר החינוך=465 |בספר המצוות=23 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בניית עיר הנידחת |תדירות=אדם |רצון=יצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עיר הנידחת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>בניית עיר הנידחת</categorytree> ENDOFFILE ##### לא ליהנות מכל ממונה של עיר הנידחת {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יג |פסוק=18 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא ליהנות מכל ממונה של עיר הנידחת |בספר החינוך=466 |בספר המצוות=24 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הנאת עיר הנידחת |תדירות=אדם |רצון=שימוש בחפץ |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עיר הנידחת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הנאת עיר הנידחת</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להתגודד {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יד |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להתגודד |בספר החינוך=467 |בספר המצוות=45 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=התגודדות |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=גוף האדם |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>התגודדות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לקרוח שער ראשו על מת {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יד |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקרוח שער ראשו על מת |בספר החינוך=468 |בספר המצוות=171 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קרחה על מת |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=השיער |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קרחה על מת</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול קדשים שנפסלו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יד |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול קדשים שנפסלו |בספר החינוך=469 |בספר המצוות=140 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=פסולי המקודשים |ביד חזקה פרק=יח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת קדשים שנפסלו |תדירות=ארוע |רצון=אכילה |זמן או ארוע=פסילת הקרבן |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת קדשים שנפסלו</categorytree> ENDOFFILE ##### לבדוק בסימני העוף {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יד |פסוק=11 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לבדוק בסימני העוף |בספר החינוך=470 |בספר המצוות=150 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת עוף |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת עוף</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול שרץ העוף (חרקים וכו') {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יד |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול שרץ העוף (חרקים וכו') |בספר החינוך=471 |בספר המצוות=175 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת שרצים |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת שרצים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול נבלה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יד |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול נבלה |בספר החינוך=472 |בספר המצוות=180 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת בשר |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת בשר</categorytree> ENDOFFILE ##### להפריש מעשר בכל שנה שאינה שלישית כדי לאכלו בירושלים (מעשר שני) {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יד |פסוק=22 |עד פסוק=22 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להפריש מעשר בכל שנה שאינה שלישית כדי לאכלו בירושלים (מעשר שני) |בספר החינוך=473 |בספר המצוות=128 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשר שני ונטע רבעי |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הפרשת מעשר שני |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מעשר שני |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הפרשת מעשר שני</categorytree> ENDOFFILE ##### לאכול מעשר שני לפני ה' {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יד |פסוק=23 |עד פסוק=23 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לאכול מעשר שני לפני ה' |בספר החינוך=473 |בספר המצוות=999 |ברמבן=1 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=מעשר שני ונטע רבעי |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מעשר שני בירושלים |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מעשר שני |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מעשר שני בירושלים</categorytree> ENDOFFILE ##### להפריש מעשר בכל שנה שלישית ולתתו לעניים (מעשר עני) {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יד |פסוק=28 |עד פסוק=28 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להפריש מעשר בכל שנה שלישית ולתתו לעניים (מעשר עני) |בספר החינוך=474 |בספר המצוות=130 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מתנות עניים |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מעשר עני |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=שלוש שנים |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מעשר עני</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לתבוע חוב שעברה עליו שביעית {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טו |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לתבוע חוב שעברה עליו שביעית |בספר החינוך=475 |בספר המצוות=230 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שמיטת חובות בשביעית |תדירות=זמן |רצון=הלוואות |זמן או ארוע=שנה שביעית |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שמיטת חובות בשביעית</categorytree> ENDOFFILE ##### לנגוש את הנוכרי עובד עבודה זרה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טו |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לנגוש את הנוכרי עובד עבודה זרה |בספר החינוך=476 |בספר המצוות=142 |ברמבן=999 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=מלוה ולוה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=גביית חוב מנכרי |תדירות=רצון |רצון=הלוואות |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=נכרי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>גביית חוב מנכרי</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### להשמיט את כל ההלוואות בשביעית {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טו |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להשמיט את כל ההלוואות בשביעית |בספר החינוך=477 |בספר המצוות=141 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שמיטת חובות בשביעית |תדירות=זמן |רצון=הלוואות |זמן או ארוע=שנה שביעית |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שמיטת חובות בשביעית</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאמץ את הלב על העני {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טו |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאמץ את הלב על העני |בספר החינוך=478 |בספר המצוות=232 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מתנות עניים |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הלוואת כסף לעניים |תדירות=אדם |רצון=הלוואות |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עני |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הלוואת כסף לעניים</categorytree> ENDOFFILE ##### לתת צדקה כמסת ידו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טו |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לתת צדקה כמסת ידו |בספר החינוך=479 |בספר המצוות=195 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מתנות עניים |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נתינת כסף לעניים |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עני |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נתינת כסף לעניים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להימנע מלהלוות קודם שמיטה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טו |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להימנע מלהלוות קודם שמיטה |בספר החינוך=480 |בספר המצוות=231 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הלואה לפני השמיטה |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=שנה שביעית |עצם או אדם=עני |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הלואה לפני השמיטה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשלוח עבד עברי ריקם {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טו |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשלוח עבד עברי ריקם |בספר החינוך=481 |בספר המצוות=233 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבדים |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=זכויות העבד העברי |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עבד עברי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>זכויות העבד העברי</categorytree> ENDOFFILE ##### להעניק לעבד העברי בצאתו לחופשי {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טו |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להעניק לעבד העברי בצאתו לחופשי |בספר החינוך=482 |בספר המצוות=196 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבדים |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=זכויות העבד העברי |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עבד עברי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>זכויות העבד העברי</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעבוד בקדשים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טו |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעבוד בקדשים |בספר החינוך=483 |בספר המצוות=113 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעילה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=העבדת קדשים |תדירות=עצם |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה שהוקדשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>העבדת קדשים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגזוז הצמר בקדשים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טו |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגזוז הצמר בקדשים |בספר החינוך=484 |בספר המצוות=114 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעילה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=העבדת קדשים |תדירות=עצם |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה שהוקדשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>העבדת קדשים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול חמץ בערב פסח אחר חצות {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טז |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול חמץ בערב פסח אחר חצות |בספר החינוך=485 |בספר המצוות=199 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=חמץ ומצה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת חמץ |תדירות=זמן |רצון=אכילה |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=פרי האדמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת חמץ</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להותיר מקורבן החגיגה שמביאים עם קרבן הפסח עד יום שלישי {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טז |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להותיר מקורבן החגיגה שמביאים עם קרבן הפסח עד יום שלישי |בספר החינוך=486 |בספר המצוות=118 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=חגיגה עם קרבן הפסח |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>חגיגה עם קרבן הפסח</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להקריב קורבן פסח בבמת יחיד {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טז |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להקריב קורבן פסח בבמת יחיד |בספר החינוך=487 |בספר המצוות=999 |ברמבן=999 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=קרבן פסח |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שחיטת קרבן הפסח |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=חג פסח |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שחיטת קרבן הפסח</categorytree> ENDOFFILE ##### לשמוח ברגלים, יחד עם המשפחה והעבדים והבודדים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טז |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשמוח ברגלים, יחד עם המשפחה והעבדים והבודדים |בספר החינוך=488 |בספר המצוות=54 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=חגיגה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שמחת חג |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=שלוש רגלים |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שמחת חג</categorytree> ENDOFFILE ##### להיראות בבית הבחירה ברגלים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טז |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להיראות בבית הבחירה ברגלים |בספר החינוך=489 |בספר המצוות=53 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=חגיגה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ראיית חג |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=שלוש רגלים |עצם או אדם=- |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ראיית חג</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להיראות בבית הבחירה ברגלים בלא קורבן {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טז |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להיראות בבית הבחירה ברגלים בלא קורבן |בספר החינוך=490 |בספר המצוות=156 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=חגיגה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ראיית חג |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=שלוש רגלים |עצם או אדם=- |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ראיית חג</categorytree> ENDOFFILE ##### למנות שופטים ושוטרים {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=יא |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=למנות שופטים ושוטרים |בספר החינוך=491 |בספר המצוות=176 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מינוי שופטים |תדירות=רצון |רצון=מינוי בעלי-תפקידים |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מינוי שופטים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא ליטע עץ במקדש (אשרה) {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טז |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא ליטע עץ במקדש (אשרה) |בספר החינוך=492 |בספר המצוות=13 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אשרה |תדירות=רצון |רצון=זריעה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מקדש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אשרה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להקים מצבה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טז |פסוק=22 |עד פסוק=22 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להקים מצבה |בספר החינוך=493 |בספר המצוות=11 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עשיית פסל |תדירות=רצון |רצון=יצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=פסלים |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עשיית פסל</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להקריב בעל מום עובר {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יז |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להקריב בעל מום עובר |בספר החינוך=494 |בספר המצוות=95 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי המזבח |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שחיטת בעלי מום |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=מום בהמה |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שחיטת בעלי מום</categorytree> ENDOFFILE ##### לשמוע בקול בית דין בכל זמן {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יז |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשמוע בקול בית דין בכל זמן |בספר החינוך=495 |בספר המצוות=174 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ממרים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ציות לשופט |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=שופט |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ציות לשופט</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לסור מדברי השופטים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יז |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לסור מדברי השופטים |בספר החינוך=496 |בספר המצוות=312 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ממרים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ציות לשופט |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=שופט |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ציות לשופט</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### למנות מלך מישראל {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יז |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=למנות מלך מישראל |בספר החינוך=497 |בספר המצוות=173 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מינוי מלך |תדירות=רצון |רצון=מינוי בעלי-תפקידים |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מינוי מלך</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להקים עלינו מלך נוכרי {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יז |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להקים עלינו מלך נוכרי |בספר החינוך=498 |בספר המצוות=362 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מלך נכרי |תדירות=רצון |רצון=מינוי בעלי-תפקידים |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=נכרי |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מלך נכרי</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ירבה המלך סוסים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יז |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ירבה המלך סוסים |בספר החינוך=499 |בספר המצוות=363 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=צבא המלך |תדירות=רצון |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=מלך |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>צבא המלך</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשכון בארץ מצרים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יז |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשכון בארץ מצרים |בספר החינוך=500 |בספר המצוות=46 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עזיבת ארץ מצרים |תדירות=רצון |רצון=תנועה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=ארץ מצרים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עזיבת ארץ מצרים</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ירבה המלך נשים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יז |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ירבה המלך נשים |בספר החינוך=501 |בספר המצוות=364 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נשי המלך |תדירות=רצון |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=מלך |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נשי המלך</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ירבה המלך כסף וזהב {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יז |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ירבה המלך כסף וזהב |בספר החינוך=502 |בספר המצוות=365 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=רכוש המלך |תדירות=רצון |רצון=עסקים כשרים |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש |חייב במצוה=מלך |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>רכוש המלך</categorytree> ENDOFFILE ##### שיכתוב המלך ספר תורה שני לעצמו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יז |פסוק=18 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיכתוב המלך ספר תורה שני לעצמו |בספר החינוך=503 |בספר המצוות=17 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ספר תורה |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ספר תורה מלכותי |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=פעם בחיים |עצם או אדם=התורה |חייב במצוה=מלך |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ספר תורה מלכותי</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ינחל שבט לוי בארץ ישראל {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ינחל שבט לוי בארץ ישראל |בספר החינוך=504 |בספר המצוות=169 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=יג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ערי הלויים |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=כניסה לארץ |עצם או אדם=בן שבט לוי |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ערי הלויים</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יקח שבט לוי חלק בביזה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יקח שבט לוי חלק בביזה |בספר החינוך=505 |בספר המצוות=170 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=יג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ביזת הלויים |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=רכוש כללי |חייב במצוה=לוי |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ביזת הלויים</categorytree> ENDOFFILE ##### לתת זרוע ולחיים וקיבה לכוהן {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לתת זרוע ולחיים וקיבה לכוהן |בספר החינוך=506 |בספר המצוות=143 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביכורים |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=זרוע לחיים וקיבה |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>זרוע לחיים וקיבה</categorytree> ENDOFFILE ##### להפריש תרומה גדולה ולתת לכוהן {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להפריש תרומה גדולה ולתת לכוהן |בספר החינוך=507 |בספר המצוות=126 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=תרומות |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=תרומה גדולה |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=כל שנה |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=מיתה בידי שמים |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>תרומה גדולה</categorytree> ENDOFFILE ##### לתת לכוהן ראשית הגז {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לתת לכוהן ראשית הגז |בספר החינוך=508 |בספר המצוות=144 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביכורים |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ראשית הגז |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=כל שנה |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ראשית הגז</categorytree> ENDOFFILE ##### שיעבדו בכל שבוע הכהנים והלויים של המשמרת של אותו שבוע, ושיהיו כל המשמרות שוות בשלושת הרגלים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שיעבדו בכל שבוע הכהנים והלויים של המשמרת של אותו שבוע, ושיהיו כל המשמרות שוות בשלושת הרגלים |בספר החינוך=509 |בספר המצוות=36 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלי המקדש |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=משמרות בחגים |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=שלוש רגלים |עצם או אדם=- |חייב במצוה=לוי |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>משמרות בחגים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לקסום (לעסוק בקסמים) שיגידו מה שיתרחש קודם שיתרחש {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקסום (לעסוק בקסמים) שיגידו מה שיתרחש קודם שיתרחש |בספר החינוך=510 |בספר המצוות=31 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קסמים |תדירות=רצון |רצון=מאגיה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קסמים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לכשף {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לכשף |בספר החינוך=511 |בספר המצוות=34 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כישוף |תדירות=רצון |רצון=מאגיה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=סקילה |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>כישוף</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לחבור חבר {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לחבור חבר |בספר החינוך=512 |בספר המצוות=35 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=חבירה |תדירות=רצון |רצון=מאגיה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=חטאת קבועה }} <categorytree mode='pages'>חבירה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשאול בבעל אוב {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=10 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשאול בבעל אוב |בספר החינוך=513 |בספר המצוות=36 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כשפי מוות |תדירות=רצון |רצון=מאגיה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדם מת |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>כשפי מוות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשאול בידעוני {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=10 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשאול בידעוני |בספר החינוך=514 |בספר המצוות=37 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ידעוני |תדירות=רצון |רצון=מאגיה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ידעוני</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לדרוש את המתים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=10 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לדרוש את המתים |בספר החינוך=515 |בספר המצוות=38 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כשפי מוות |תדירות=רצון |רצון=מאגיה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדם מת |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>כשפי מוות</categorytree> ENDOFFILE ##### לשמוע אל נביא אמת {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשמוע אל נביא אמת |בספר החינוך=516 |בספר המצוות=172 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=יסודי התורה |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ציות לנביא |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=נביא |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ציות לנביא</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא להתנבא בשקר {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=20 |עד פסוק=20 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להתנבא בשקר |בספר החינוך=517 |בספר המצוות=27 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נבואת שקר |תדירות=רצון |רצון=נבואה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=חנק |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נבואת שקר</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להתנבא בשם עבודה זרה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=20 |עד פסוק=20 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להתנבא בשם עבודה זרה |בספר החינוך=518 |בספר המצוות=26 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נבואת אלילים |תדירות=רצון |רצון=נבואה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלילים |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=חנק |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נבואת אלילים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לגור (לחשוש) מהריגת נביא השקר {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יח |פסוק=22 |עד פסוק=22 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לגור (לחשוש) מהריגת נביא השקר |בספר החינוך=519 |בספר המצוות=29 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הריגת נביא שקר |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=נביא |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הריגת נביא שקר</categorytree> ENDOFFILE ##### להפריש ערי מקלט {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יט |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להפריש ערי מקלט |בספר החינוך=520 |בספר המצוות=182 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הפרשת ערי מקלט |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=כניסה לארץ |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הפרשת ערי מקלט</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לחוס על הרוצח {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יט |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לחוס על הרוצח |בספר החינוך=521 |בספר המצוות=279 |ברמבן=13 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כ |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין רוצח |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין רוצח</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לחוס על החובל {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יט |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לחוס על החובל |בספר החינוך=521 |בספר המצוות=279 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כ |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=נזקי אדם |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=נזיקין |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>נזקי אדם</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להסיג גבול {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יט |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להסיג גבול |בספר החינוך=522 |בספר המצוות=246 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=גניבה |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הסגת גבול |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הסגת גבול</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לחתוך את הדין על פי עד אחד {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יט |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לחתוך את הדין על פי עד אחד |בספר החינוך=523 |בספר המצוות=288 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עדות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ראיות במשפט |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ראיות במשפט</categorytree> ENDOFFILE ##### לעשות לעד זומם כאשר זמם {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יט |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לעשות לעד זומם כאשר זמם |בספר החינוך=524 |בספר המצוות=180 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עדות |ביד חזקה פרק=יח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עד זומם |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עד זומם</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לערוץ ולפחד ממלחמה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ג |פסוק=22 |עד פסוק=22 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לערוץ ולפחד ממלחמה |בספר החינוך=525 |בספר המצוות=58 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פחד ממלחמה |תדירות=ארוע |רצון=מחשבה |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פחד ממלחמה</categorytree> ENDOFFILE ##### למשוח כוהן למלחמה, שידבר אל העם דברי חיזוק, וישלח לביתם את הפטורים ממלחמה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כ |פסוק=2 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=למשוח כוהן למלחמה, שידבר אל העם דברי חיזוק, וישלח לביתם את הפטורים ממלחמה |בספר החינוך=526 |בספר המצוות=191 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הכנות למלחמה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הכנות למלחמה</categorytree> ENDOFFILE ##### שמי שבנה בית ולא חנכו - לא יצא למלחמת רשות {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כ |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שמי שבנה בית ולא חנכו - לא יצא למלחמת רשות |בספר החינוך=526 |בספר המצוות=999 |ברמבן=0 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הכנות למלחמה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>הכנות למלחמה</categorytree> ENDOFFILE ##### שמי שנטע כרם ולא חיללו - לא יצא למלחמת רשות {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כ |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שמי שנטע כרם ולא חיללו - לא יצא למלחמת רשות |בספר החינוך=526 |בספר המצוות=999 |ברמבן=0 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הכנות למלחמה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>הכנות למלחמה</categorytree> ENDOFFILE ##### שמי שאירש אישה ולא לקחה - לא יצא למלחמת רשות {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כ |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שמי שאירש אישה ולא לקחה - לא יצא למלחמת רשות |בספר החינוך=526 |בספר המצוות=999 |ברמבן=0 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הכנות למלחמה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>הכנות למלחמה</categorytree> ENDOFFILE ##### שהירא ורך הלבב לא יצא למלחמה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כ |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שהירא ורך הלבב לא יצא למלחמה |בספר החינוך=526 |בספר המצוות=999 |ברמבן=10 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הכנות למלחמה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>הכנות למלחמה</categorytree> ENDOFFILE ##### לשלוח שלום לערים שצרים עליהן {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כ |פסוק=10 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשלוח שלום לערים שצרים עליהן |בספר החינוך=527 |בספר המצוות=190 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קריאה לשלום לערים |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=עמים אחרים |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קריאה לשלום לערים</categorytree> ENDOFFILE ##### לתת לאויבים אפשרות לברוח מהמצור {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=לא |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לתת לאויבים אפשרות לברוח מהמצור |בספר החינוך=527 |בספר המצוות=999 |ברמבן=5 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מצור פתוח |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=עמים אחרים |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>מצור פתוח</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להחיות נשמה משבעה עממין {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כ |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להחיות נשמה משבעה עממין |בספר החינוך=528 |בספר המצוות=49 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מלחמה בכנענים |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=כניסה לארץ |עצם או אדם=עמים אחרים |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מלחמה בכנענים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להשחית אילני מאכל {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כ |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להשחית אילני מאכל |בספר החינוך=529 |בספר המצוות=57 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=השחתת עצים |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=מכת מרדות }} <categorytree mode='pages'>השחתת עצים</categorytree> ENDOFFILE ##### להשתמש בעצי הפרי מסביב לערים שצרים עליהן לאכילה בלבד ולא להשחתה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כ |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להשתמש בעצי הפרי מסביב לערים שצרים עליהן לאכילה בלבד ולא להשחתה |בספר החינוך=529 |בספר המצוות=999 |ברמבן=6 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=השחתת עצים |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>השחתת עצים</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לערוף ראש העגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא יודעים מי הכהו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כא |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לערוף ראש העגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא יודעים מי הכהו |בספר החינוך=530 |בספר המצוות=181 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עריפת העגלה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מוות מסתורי |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עריפת העגלה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעבוד ולזרוע בקרקע שערפו בה את העגלה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כא |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעבוד ולזרוע בקרקע שערפו בה את העגלה |בספר החינוך=531 |בספר המצוות=309 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קרקע עריפת העגלה |תדירות=ארוע |רצון=זריעה |זמן או ארוע=מוות מסתורי |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קרקע עריפת העגלה</categorytree> ENDOFFILE ##### לדון דין יפת תואר ככתוב בתורה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כא |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לדון דין יפת תואר ככתוב בתורה |בספר החינוך=532 |בספר המצוות=221 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=לקיחת שבויה |תדירות=אדם |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=שבויה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>לקיחת שבויה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא למכור יפת תואר {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כא |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא למכור יפת תואר |בספר החינוך=533 |בספר המצוות=263 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מכירת שבויה |תדירות=אדם |רצון=מכירה |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=שבויה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מכירת שבויה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להעביד יפת תואר אחר שבעלה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כא |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להעביד יפת תואר אחר שבעלה |בספר החינוך=534 |בספר המצוות=264 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=העבדת שבויה |תדירות=אדם |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=שבויה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>העבדת שבויה</categorytree> ENDOFFILE ##### לתלות את מי שנתחייב תליה בבית-דין {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כא |פסוק=22 |עד פסוק=22 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לתלות את מי שנתחייב תליה בבית-דין |בספר החינוך=535 |בספר המצוות=230 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=טו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עונשי מוות |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עונשי מוות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להלין את התלוי, וכן את כל המתים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כא |פסוק=23 |עד פסוק=23 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להלין את התלוי, וכן את כל המתים |בספר החינוך=536 |בספר המצוות=66 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=טו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קבורה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=אדם מת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קבורה</categorytree> ENDOFFILE ##### לקבור את התלוי ביום תלייתו, וכן את כל המתים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כא |פסוק=23 |עד פסוק=23 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לקבור את התלוי ביום תלייתו, וכן את כל המתים |בספר החינוך=537 |בספר המצוות=231 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=טו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קבורה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=אדם מת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קבורה</categorytree> ENDOFFILE ##### להשיב אבידה לישראל {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להשיב אבידה לישראל |בספר החינוך=538 |בספר המצוות=204 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=גזילה ואבדה |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=השבת אבידה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=אבידה |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>השבת אבידה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להעלים עין מאבידה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להעלים עין מאבידה |בספר החינוך=539 |בספר המצוות=269 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=גזילה ואבדה |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=השבת אבידה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=אבידה |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>השבת אבידה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להניח את בהמת הזולת נופלת תחת משאה אלא לעזור לה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להניח את בהמת הזולת נופלת תחת משאה אלא לעזור לה |בספר החינוך=540 |בספר המצוות=270 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=יג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עזרה באמצע הדרך |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=תאונה |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עזרה באמצע הדרך</categorytree> ENDOFFILE ##### לטעון המשא שנפל מבהמת הזולת {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לטעון המשא שנפל מבהמת הזולת |בספר החינוך=541 |בספר המצוות=203 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=יג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עזרה באמצע הדרך |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=תאונה |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עזרה באמצע הדרך</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא תלבש אישה עדי איש {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא תלבש אישה עדי איש |בספר החינוך=542 |בספר המצוות=39 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בגדי איש ואשה |תדירות=רצון |רצון=לבישה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=לבוש |חייב במצוה=אישה מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>בגדי איש ואשה</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ילבש איש מלבושי אישה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ילבש איש מלבושי אישה |בספר החינוך=543 |בספר המצוות=40 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=בגדי איש ואשה |תדירות=רצון |רצון=לבישה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=לבוש |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>בגדי איש ואשה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לקחת אם על הבנים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקחת אם על הבנים |בספר החינוך=544 |בספר המצוות=306 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שחיטה |ביד חזקה פרק=יג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קן ציפור |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קן ציפור</categorytree> ENDOFFILE ##### לשלח את הציפור אם לקחה מעל אפרוחיה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לשלח את הציפור אם לקחה מעל אפרוחיה |בספר החינוך=545 |בספר המצוות=148 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שחיטה |ביד חזקה פרק=יג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קן ציפור |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קן ציפור</categorytree> ENDOFFILE ##### לעשות מעקה לגג הבית {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לעשות מעקה לגג הבית |בספר החינוך=546 |בספר המצוות=184 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מעקה |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=הבית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מעקה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להניח מכשול {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להניח מכשול |בספר החינוך=547 |בספר המצוות=298 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הסרת מכשול |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=סכנה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הסרת מכשול</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לזרוע כלאיים בכרם {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לזרוע כלאיים בכרם |בספר החינוך=548 |בספר המצוות=216 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלאיים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=זריעת כלאים בכרם |תדירות=עצם |רצון=זריעה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=מלקות }} <categorytree mode='pages'>זריעת כלאים בכרם</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול כלאי הכרם {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול כלאי הכרם |בספר החינוך=549 |בספר המצוות=193 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מאכלות אסורים |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת כלאי הכרם |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=מלקות }} <categorytree mode='pages'>אכילת כלאי הכרם</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא לעשות מלאכה בשני מיני בהמות {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעשות מלאכה בשני מיני בהמות |בספר החינוך=550 |בספר המצוות=218 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלאיים |ביד חזקה פרק=ט |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=העבדת כלאי בהמה |תדירות=עצם |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=מכת מרדות }} <categorytree mode='pages'>העבדת כלאי בהמה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא ללבוש שעטנז {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא ללבוש שעטנז |בספר החינוך=551 |בספר המצוות=42 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=כלאיים |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=איסור שעטנז |תדירות=רצון |רצון=לבישה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=לבוש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>איסור שעטנז</categorytree> ENDOFFILE ##### לקחת אישה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לקחת אישה |בספר החינוך=552 |בספר המצוות=213 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=אישות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טקס החתונה |תדירות=רצון |רצון=חיי נישואין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>טקס החתונה</categorytree> ENDOFFILE ##### שתשב אשת המוציא שם רע תחתיו ולו תהיה לאישה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שתשב אשת המוציא שם רע תחתיו ולו תהיה לאישה |בספר החינוך=553 |בספר המצוות=219 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נערה בתולה |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הוצאת שם רע |תדירות=ארוע |רצון=גירושין |זמן או ארוע=אחרי חטא |עצם או אדם=בתולה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הוצאת שם רע</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יגרש המוציא שם רע את אשתו כל ימיו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יגרש המוציא שם רע את אשתו כל ימיו |בספר החינוך=554 |בספר המצוות=359 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נערה בתולה |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הוצאת שם רע |תדירות=ארוע |רצון=גירושין |זמן או ארוע=אחרי חטא |עצם או אדם=בתולה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הוצאת שם רע</categorytree> ENDOFFILE ##### לסקול את מי שנתחייב סקילה בבית דין {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=24 |עד פסוק=24 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לסקול את מי שנתחייב סקילה בבית דין |בספר החינוך=555 |בספר המצוות=229 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עונשי מוות |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עונשי מוות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לענוש את האנוס לחטוא {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=26 |עד פסוק=26 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לענוש את האנוס לחטוא |בספר החינוך=556 |בספר המצוות=294 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כ |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=פטור לאנוסים |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>פטור לאנוסים</categorytree> ENDOFFILE ##### שישא האונס את אנוסתו וישלם לה קנס {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=28 |עד פסוק=29 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שישא האונס את אנוסתו וישלם לה קנס |בספר החינוך=557 |בספר המצוות=218 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נערה בתולה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אונס |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=אחרי חטא |עצם או אדם=בתולה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אונס</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יגרש האונס את אנוסתו כל ימיו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כב |פסוק=28 |עד פסוק=29 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יגרש האונס את אנוסתו כל ימיו |בספר החינוך=558 |בספר המצוות=358 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נערה בתולה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אונס |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=אחרי חטא |עצם או אדם=בתולה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אונס</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ישא סריס בת ישראל {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ישא סריס בת ישראל |בספר החינוך=559 |בספר המצוות=360 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=טז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ביאת סריס |תדירות=רצון |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=מום אדם |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ביאת סריס</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ישא ממזר בת ישראל {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ישא ממזר בת ישראל |בספר החינוך=560 |בספר המצוות=354 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=טו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ביאת ממזר |תדירות=רצון |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ביאת ממזר</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יישא גבר עמוני או מואבי מבנות ישראל {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יישא גבר עמוני או מואבי מבנות ישראל |בספר החינוך=561 |בספר המצוות=53 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ביאת בני לוט |תדירות=רצון |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בני לוט |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ביאת בני לוט</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לדרוש שלומם של עמון ומואב במלחמה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לדרוש שלומם של עמון ומואב במלחמה |בספר החינוך=562 |בספר המצוות=56 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קריאה לשלום לבני לוט |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=בני לוט |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קריאה לשלום לבני לוט</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להרחיק אדומי דור שלישי מהתחתן עמנו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להרחיק אדומי דור שלישי מהתחתן עמנו |בספר החינוך=563 |בספר המצוות=54 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ביאת אדומי |תדירות=רצון |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עמים אחרים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ביאת אדומי</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להרחיק מצרי דור שלישי מהתחתן עמנו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להרחיק מצרי דור שלישי מהתחתן עמנו |בספר החינוך=564 |בספר המצוות=55 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי ביאה |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ביאת מצרי |תדירות=רצון |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עמים אחרים |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ביאת מצרי</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ייכנס טמא להר הבית (למחנה לויה) {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=11 |עד פסוק=11 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ייכנס טמא להר הבית (למחנה לויה) |בספר החינוך=565 |בספר המצוות=78 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביאת המקדש |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כניסת טמאים למקדש |תדירות=ארוע |רצון=כניסה למקדש |זמן או ארוע=טומאת אדם |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>כניסת טמאים למקדש</categorytree> ENDOFFILE ##### להתקין מקום להיפנות בו במחנה המלחמה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להתקין מקום להיפנות בו במחנה המלחמה |בספר החינוך=566 |בספר המצוות=192 |ברמבן=0 |בסמג=119 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קדושת המחנה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קדושת המחנה</categorytree> ENDOFFILE ##### להתקין יתד לחפור בו במחנה המלחמה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להתקין יתד לחפור בו במחנה המלחמה |בספר החינוך=567 |בספר המצוות=193 |ברמבן=0 |בסמג=119 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ו |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קדושת המחנה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קדושת המחנה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להסגיר עבד שניצל מעם אדוניו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להסגיר עבד שניצל מעם אדוניו |בספר החינוך=568 |בספר המצוות=254 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבדים |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עבד ניצל |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=סכנה |עצם או אדם=עבד נכרי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עבד ניצל</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להונות עבד הניצל אלינו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להונות עבד הניצל אלינו |בספר החינוך=569 |בספר המצוות=255 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עבדים |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עבד ניצל |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=סכנה |עצם או אדם=עבד נכרי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עבד ניצל</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### שלא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=18 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל |בספר החינוך=570 |בספר המצוות=355 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=אישות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=זנות |תדירות=רצון |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>זנות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להקריב אתנן זונה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להקריב אתנן זונה |בספר החינוך=571 |בספר המצוות=100 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי המזבח |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אתנן זונה |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אתנן זונה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להקריב מחיר כלב {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להקריב מחיר כלב |בספר החינוך=571 |בספר המצוות=100 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=איסורי המזבח |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מחיר כלב |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מחיר כלב</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יתן הלווה ריבית לישראל {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=20 |עד פסוק=20 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יתן הלווה ריבית לישראל |בספר החינוך=572 |בספר המצוות=236 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלוה ולוה |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=איסור ריבית |תדירות=רצון |רצון=הלוואות |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>איסור ריבית</categorytree> ENDOFFILE ##### להלוות לנכרי בריבית {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=21 |עד פסוק=21 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להלוות לנכרי בריבית |בספר החינוך=573 |בספר המצוות=198 |ברמבן=999 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=מלוה ולוה |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הלואה לנכרי בריבית |תדירות=רצון |רצון=הלוואות |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=נכרי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הלואה לנכרי בריבית</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאחר את הבאת הנדרים יותר משלושה רגלים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=22 |עד פסוק=22 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאחר את הבאת הנדרים יותר משלושה רגלים |בספר החינוך=574 |בספר המצוות=155 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קיום נדרים בחגים |תדירות=רצון |רצון=נדרים |זמן או ארוע=שלוש רגלים |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קיום נדרים בחגים</categorytree> ENDOFFILE ##### לקיים את הנדרים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=24 |עד פסוק=24 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לקיים את הנדרים |בספר החינוך=575 |בספר המצוות=94 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=נדרים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קיום הנדר |תדירות=רצון |רצון=נדרים |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>קיום הנדר</categorytree> ENDOFFILE ##### להניח לשכיר לאכול מהמחובר שעושה בו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=25 |עד פסוק=25 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להניח לשכיר לאכול מהמחובר שעושה בו |בספר החינוך=576 |בספר המצוות=201 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שכירות |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילה בזמן העבודה |תדירות=רצון |רצון=שכירות |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מזון |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילה בזמן העבודה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לקחת מהיבול מעבר למה שאוכלים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=25 |עד פסוק=25 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקחת מהיבול מעבר למה שאוכלים |בספר החינוך=577 |בספר המצוות=268 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שכירות |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילה בזמן העבודה |תדירות=רצון |רצון=שכירות |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מזון |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילה בזמן העבודה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול מהיבול בשעת המלאכה, אלא רק בשעת ההליכה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=26 |עד פסוק=26 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול מהיבול בשעת המלאכה, אלא רק בשעת ההליכה |בספר החינוך=578 |בספר המצוות=267 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שכירות |ביד חזקה פרק=יב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילה בזמן העבודה |תדירות=רצון |רצון=שכירות |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מזון |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילה בזמן העבודה</categorytree> ENDOFFILE ##### לגרש בגט {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לגרש בגט |בספר החינוך=579 |בספר המצוות=222 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=גירושין |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=טקס הגירושין |תדירות=רצון |רצון=גירושין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כרת |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>טקס הגירושין</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להחזיר את הגרושה משנישאת לאיש אחר {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להחזיר את הגרושה משנישאת לאיש אחר |בספר החינוך=580 |בספר המצוות=356 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=גירושין |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=החזרת הגרושה |תדירות=רצון |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>החזרת הגרושה</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יצא החתן מביתו כל השנה אפילו לצורכי ציבור (וכן הבונה בית וחנכו, והנוטע כרם וחיללו) {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יצא החתן מביתו כל השנה אפילו לצורכי ציבור (וכן הבונה בית וחנכו, והנוטע כרם וחיללו) |בספר החינוך=581 |בספר המצוות=311 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שמחת הנישואין |תדירות=רצון |רצון=חיי נישואין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שמחת הנישואין</categorytree> ENDOFFILE ##### שישמח החתן עם אשתו שנה אחת {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שישמח החתן עם אשתו שנה אחת |בספר החינוך=582 |בספר המצוות=214 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שמחת הנישואין |תדירות=רצון |רצון=חיי נישואין |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שמחת הנישואין</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא ימשכן בעל-חוב בחובו כלים שעושים בהם אוכל נפש {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא ימשכן בעל-חוב בחובו כלים שעושים בהם אוכל נפש |בספר החינוך=583 |בספר המצוות=242 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלוה ולוה |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=משכון בכוח |תדירות=רצון |רצון=משכון |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>משכון בכוח</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לתלוש סימני צרעת {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לתלוש סימני צרעת |בספר החינוך=584 |בספר המצוות=308 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=טומאת צרעת |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=צרעת הגוף |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=צרעת |עצם או אדם=גוף האדם |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>צרעת הגוף</categorytree> ENDOFFILE ##### לא למשכן בעל חוב בזרוע {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא למשכן בעל חוב בזרוע |בספר החינוך=585 |בספר המצוות=239 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלוה ולוה |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=משכון בכוח |תדירות=רצון |רצון=משכון |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>משכון בכוח</categorytree> ENDOFFILE ##### לא למנוע המשכון מבעליו העני {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא למנוע המשכון מבעליו העני |בספר החינוך=586 |בספר המצוות=240 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלוה ולוה |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=משכון עני |תדירות=רצון |רצון=משכון |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עני |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>משכון עני</categorytree> ENDOFFILE ##### להחזיר המשכון לבעלים בעת שצריך לו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להחזיר המשכון לבעלים בעת שצריך לו |בספר החינוך=587 |בספר המצוות=199 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלוה ולוה |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=משכון עני |תדירות=רצון |רצון=משכון |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עני |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>משכון עני</categorytree> ENDOFFILE ##### לתת שכר לשכיר ביומו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=15 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לתת שכר לשכיר ביומו |בספר החינוך=588 |בספר המצוות=200 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שכירות |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שכר שכיר |תדירות=רצון |רצון=שכירות |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מבני נוח |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שכר שכיר</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא לקבל עדות של אדם על קרוב משפחתו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקבל עדות של אדם על קרוב משפחתו |בספר החינוך=589 |בספר המצוות=287 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=עדות |ביד חזקה פרק=יג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין קרובי משפחה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=ההורים |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין קרובי משפחה</categorytree> ENDOFFILE ##### להמית אדם רק בחטא שלו ולא בחטא של אחרים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להמית אדם רק בחטא שלו ולא בחטא של אחרים |בספר החינוך=589 |בספר המצוות=999 |ברמבן=0 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=עדות |ביד חזקה פרק=יג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אחריות אישית |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דין נפשות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>אחריות אישית</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להטות משפט גר {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להטות משפט גר |בספר החינוך=590 |בספר המצוות=280 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כ |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין גר |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=גר |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין גר</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להטות משפט יתום {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להטות משפט יתום |בספר החינוך=590 |בספר המצוות=280 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כ |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין יתום |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=יתום |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דין יתום</categorytree> ENDOFFILE ##### לא למשכן בגד אלמנה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא למשכן בגד אלמנה |בספר החינוך=591 |בספר המצוות=241 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלוה ולוה |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=משכון בגד אלמנה |תדירות=רצון |רצון=משכון |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אלמנה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=תשלומים |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>משכון בגד אלמנה</categorytree> ENDOFFILE ##### להניח לעניים את השכחה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להניח לעניים את השכחה |בספר החינוך=592 |בספר המצוות=122 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מתנות עניים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שכחה בשדה |תדירות=עצם |רצון=קצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שכחה בשדה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשוב לקחת השכחה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשוב לקחת השכחה |בספר החינוך=593 |בספר המצוות=214 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מתנות עניים |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=שכחה בשדה |תדירות=עצם |רצון=קצירה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>שכחה בשדה</categorytree> ENDOFFILE ##### להכות את מי שהתחייב מלקות בבית-דין {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כה |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להכות את מי שהתחייב מלקות בבית-דין |בספר החינוך=594 |בספר המצוות=224 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=טז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עונש מלקות |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עונש מלקות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להוסיף להכות החוטא יותר ממה שהתחייב בבית-דין {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כה |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להוסיף להכות החוטא יותר ממה שהתחייב בבית-דין |בספר החינוך=595 |בספר המצוות=300 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=טז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=עונש מלקות |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>עונש מלקות</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לחסום בהמה בשעת מלאכתה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כה |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לחסום בהמה בשעת מלאכתה |בספר החינוך=596 |בספר המצוות=219 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=שכירות |ביד חזקה פרק=יג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=העבדת בהמה |תדירות=עצם |רצון=מלאכה כלשהי |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>העבדת בהמה</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא תינשא היבמה לאחר עד שתחלץ {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כה |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא תינשא היבמה לאחר עד שתחלץ |בספר החינוך=597 |בספר המצוות=357 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ייבום וחליצה |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ייבום וחליצה |תדירות=ארוע |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=משפחה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ייבום וחליצה</categorytree> ENDOFFILE ##### לייבם את אשת האח שנפטר ללא בנים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כה |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לייבם את אשת האח שנפטר ללא בנים |בספר החינוך=598 |בספר המצוות=216 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ייבום וחליצה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ייבום וחליצה |תדירות=ארוע |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=משפחה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ייבום וחליצה</categorytree> ENDOFFILE ##### לעשות את טקס החליצה על-פי התורה, אם לא רצה היבם לייבם {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כה |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לעשות את טקס החליצה על-פי התורה, אם לא רצה היבם לייבם |בספר החינוך=599 |בספר המצוות=217 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ייבום וחליצה |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ייבום וחליצה |תדירות=ארוע |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=משפחה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=כלול |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ייבום וחליצה</categorytree> ENDOFFILE ##### להציל הנרדף בנפשו של הרודף {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כה |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להציל הנרדף בנפשו של הרודף |בספר החינוך=600 |בספר המצוות=247 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הצלת נרדפים |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=סכנה |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הצלת נרדפים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לחוס על הרודף {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כה |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לחוס על הרודף |בספר החינוך=601 |בספר המצוות=293 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הצלת נרדפים |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=סכנה |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הצלת נרדפים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להשהות ברשותנו משקלות ומידות חסרות {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כה |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להשהות ברשותנו משקלות ומידות חסרות |בספר החינוך=602 |בספר המצוות=272 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=גניבה |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=כלי מידה כשרים |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=כלי מידה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>כלי מידה כשרים</categorytree> ENDOFFILE ##### לזכור מה שעשה לנו עמלק {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כה |פסוק=17 |עד פסוק=17 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לזכור מה שעשה לנו עמלק |בספר החינוך=603 |בספר המצוות=189 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=זכר עמלק |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=זרע עמלק |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>זכר עמלק</categorytree> ENDOFFILE ##### למחות זרעו של עמלק מן העולם {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כה |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=למחות זרעו של עמלק מן העולם |בספר החינוך=604 |בספר המצוות=188 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מלחמה בעמלק |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=כניסה לארץ |עצם או אדם=זרע עמלק |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מלחמה בעמלק</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשכוח מה שעשה לנו עמלק {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כה |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשכוח מה שעשה לנו עמלק |בספר החינוך=605 |בספר המצוות=59 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=זכר עמלק |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=זרע עמלק |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>זכר עמלק</categorytree> ENDOFFILE ##### לקרוא את פרשת "ארמי אובד אבי..." על הביכורים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כו |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לקרוא את פרשת "ארמי אובד אבי..." על הביכורים |בספר החינוך=606 |בספר המצוות=132 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ביכורים |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הבאת ביכורים |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=כל שנה |עצם או אדם=אדמה חקלאית |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הבאת ביכורים</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### להתוודות על קיום משפטי המעשרות והתרומות {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כו |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להתוודות על קיום משפטי המעשרות והתרומות |בספר החינוך=607 |בספר המצוות=131 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשר שני ונטע רבעי |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=וידוי מעשר שני |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=שלוש שנים |עצם או אדם=מעשר שני |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>וידוי מעשר שני</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול מעשר שני באנינות (באבלות) {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כו |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול מעשר שני באנינות (באבלות) |בספר החינוך=608 |בספר המצוות=151 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשר שני ונטע רבעי |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מעשר שני בשמחה |תדירות=ארוע |רצון=אכילה |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=מעשר שני |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מעשר שני בשמחה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול מעשר שני בטומאה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כו |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול מעשר שני בטומאה |בספר החינוך=609 |בספר המצוות=150 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשר שני ונטע רבעי |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=מעשר שני בטהרה |תדירות=ארוע |רצון=אכילה |זמן או ארוע=טומאת אדם |עצם או אדם=מעשר שני |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>מעשר שני בטהרה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להוציא דמי מעשר שני אלא באכילה ושתיה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כו |פסוק=14 |עד פסוק=14 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להוציא דמי מעשר שני אלא באכילה ושתיה |בספר החינוך=610 |בספר המצוות=152 |ברמבן=999 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשר שני ונטע רבעי |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דמי מעשר שני |תדירות=עצם |רצון=שימוש בחפץ |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=מעשר שני |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דמי מעשר שני</categorytree> ENDOFFILE ##### ללכת ולהדמות בדרכי ה' יתברך {{דף מצוה |ספר=בראשית |פרק=יח |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=ללכת ולהדמות בדרכי ה' יתברך |בספר החינוך=611 |בספר המצוות=8 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=דעות |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דרכי ה' |תדירות=רגע |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>דרכי ה'</categorytree> ENDOFFILE ##### להקהיל כל ישראל לקריאת התורה במוצאי שביעית בחג הסוכות {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=לא |פסוק=12 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקהיל כל ישראל לקריאת התורה במוצאי שביעית בחג הסוכות |בספר החינוך=612 |בספר המצוות=16 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=חגיגה |ביד חזקה פרק=ג |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הקהל |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=שנה שביעית |עצם או אדם=התורה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>הקהל</categorytree> ENDOFFILE ##### לכתוב כל אחד ספר תורה לעצמו {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=לא |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לכתוב כל אחד ספר תורה לעצמו |בספר החינוך=613 |בספר המצוות=18 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=ספר תורה |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=ספר תורה פרטי |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=פעם בחיים |עצם או אדם=התורה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>ספר תורה פרטי</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יאכל זר מבשר קדשי הקדשים {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כט |פסוק=33 |עד פסוק=33 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יאכל זר מבשר קדשי הקדשים |בספר החינוך=701 |בספר המצוות=148 |ברמבן=0 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מעשה הקרבנות |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=אכילת קדשי הקדשים |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג=אין }} <categorytree mode='pages'>אכילת קדשי הקדשים</categorytree> ENDOFFILE ##### להשתמש בפירות שביעית לאכילה בלבד {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להשתמש בפירות שביעית לאכילה בלבד |בספר החינוך=803 |בספר המצוות=999 |ברמבן=3 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=שמיטה ויובל |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת=שביעית |בתלמוד פרק=ח |קבוצה=שימוש בפירות שביעית |תדירות=עצם |רצון=שימוש בחפץ |זמן או ארוע=שנה שביעית |עצם או אדם=פרי האדמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>שימוש בפירות שביעית</categorytree> ENDOFFILE ##### ליישב את ארץ ישראל {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=לג |פסוק=53 |עד פסוק=53 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=ליישב את ארץ ישראל |בספר החינוך=804 |בספר המצוות=999 |ברמבן=4 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=מלכים ומלחמות |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=יישוב ארץ ישראל |תדירות=עצם |רצון=תנועה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=ארץ ישראל |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>יישוב ארץ ישראל</categorytree> ENDOFFILE ##### להיות שלם ביראת ה' - להאמין שה' לבדו עושה את הכל ויודע את העתיד {{דף מצוה |ספר=בראשית |פרק=יז |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להיות שלם ביראת ה' - להאמין שה' לבדו עושה את הכל ויודע את העתיד |בספר החינוך=808 |בספר המצוות=999 |ברמבן=8 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=עבודת כוכבים |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת=פסחים |בתלמוד פרק=אח |קבוצה=מציאות ה' |תדירות=רגע |רצון=מחשבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>מציאות ה'</categorytree> ENDOFFILE ##### להקריב קרבן בהמה רק מבקר וצאן {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=א |פסוק=2 |עד פסוק=2 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקריב קרבן בהמה רק מבקר וצאן |בספר החינוך=810 |בספר המצוות=999 |ברמבן=10 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=איסורי המזבח |ביד חזקה פרק=ה |בתלמוד מסכת=זבחים |בתלמוד פרק=ג |קבוצה=גיל הקרבן |תדירות=רצון |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>גיל הקרבן</categorytree> ENDOFFILE ##### להקריב את כל הקרבנות בין קרבן התמיד של הבוקר לבין קרבן התמיד של הערב {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=ו |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להקריב את כל הקרבנות בין קרבן התמיד של הבוקר לבין קרבן התמיד של הערב |בספר החינוך=811 |בספר המצוות=999 |ברמבן=11 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=תמידין ומוספים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת=פסחים |בתלמוד פרק=ה |קבוצה=שחיטת קרבנות |תדירות=עצם |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=כוהן |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>שחיטת קרבנות</categorytree> ENDOFFILE ##### שינקום גואל הדם ברוצח ע" הבאתו לדין או הריגתו {{דף מצוה |ספר=במדבר |פרק=לה |פסוק=19 |עד פסוק=19 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=שינקום גואל הדם ברוצח ע" הבאתו לדין או הריגתו |בספר החינוך=813 |בספר המצוות=999 |ברמבן=13 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=רוצח ושמירת הנפש |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת=סנהדרין |בתלמוד פרק=ו |קבוצה=דין רוצח |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=חוטא |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>דין רוצח</categorytree> ENDOFFILE ##### לברך את ה' לפני שלומדים תורה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=לב |פסוק=3 |עד פסוק=3 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=לברך את ה' לפני שלומדים תורה |בספר החינוך=815 |בספר המצוות=999 |ברמבן=15 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=ברכות |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת=ברכות |בתלמוד פרק=ג |קבוצה=ברכת התורה |תדירות=רצון |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>ברכת התורה</categorytree> ENDOFFILE ##### להציל חיים של גר תושב, גר צדק או אזרח {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=35 |עד פסוק=35 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להציל חיים של גר תושב, גר צדק או אזרח |בספר החינוך=816 |בספר המצוות=999 |ברמבן=16 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=מתנות עניים |ביד חזקה פרק=ז |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הצלת חיים |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=סכנה |עצם או אדם=אדם מישראל |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>הצלת חיים</categorytree> ENDOFFILE ##### להשיב את הריבית ללווה {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כה |פסוק=36 |עד פסוק=36 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=עשה |המצוה=להשיב את הריבית ללווה |בספר החינוך=817 |בספר המצוות=999 |ברמבן=17 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות=מלוה ולוה |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת=בבא מציעא |בתלמוד פרק=ה |קבוצה=השבת ריבית |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=אחרי חטא |עצם או אדם=רכוש הזולת |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>השבת ריבית</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשכוח את מעמד הר סיני {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ד |פסוק=9 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשכוח את מעמד הר סיני |בספר החינוך=852 |בספר המצוות=999 |ברמבן=2 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=יסודי התורה |ביד חזקה פרק=ח |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=זכירת מתן תורה |תדירות=רגע |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>זכירת מתן תורה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשנות את סדר הנחת הכלים במקדש {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשנות את סדר הנחת הכלים במקדש |בספר החינוך=853 |בספר המצוות=999 |ברמבן=3 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=בית הבחירה |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=סידור כלי הקודש |תדירות=עצם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=כלי קודש |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בירושלים |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>סידור כלי הקודש</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לשחוט קרבן באופן שיגרום לו להיפסל {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יז |פסוק=1 |עד פסוק=1 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לשחוט קרבן באופן שיגרום לו להיפסל |בספר החינוך=854 |בספר המצוות=999 |ברמבן=4 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=פסולי המקודשים |ביד חזקה פרק=יח |בתלמוד מסכת=מכות |בתלמוד פרק=אח |קבוצה=שחיטת קרבנות |תדירות=עצם |רצון=הקרבה |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=בשר קודש |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>שחיטת קרבנות</categorytree> ENDOFFILE C O N C A T('&l','t;','nowiki','&g','t;','<br/>') ##### לא לאכול ציפור שנשחטה לטיהור מצורע {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יד |פסוק=11 |עד פסוק=12 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול ציפור שנשחטה לטיהור מצורע |בספר החינוך=856 |בספר המצוות=999 |ברמבן=6 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=טומאת צרעת |ביד חזקה פרק=יא |בתלמוד מסכת=קידושין |בתלמוד פרק=ג |קבוצה=אכילת קרבן מצורע |תדירות=רצון |רצון=אכילה |זמן או ארוע=צרעת |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>אכילת קרבן מצורע</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול מבשר העגלה שנערפה בנחל {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כ |פסוק=8 |עד פסוק=8 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול מבשר העגלה שנערפה בנחל |בספר החינוך=856 |בספר המצוות=999 |ברמבן=6 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות= |ביד חזקה פרק= |בתלמוד מסכת=בכורות |בתלמוד פרק=א |קבוצה=אכילת עגלה ערופה |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=מוות מסתורי |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>אכילת עגלה ערופה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לאכול מבשר ולד ראשון של נקבת החמור {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=יג |פסוק=13 |עד פסוק=13 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לאכול מבשר ולד ראשון של נקבת החמור |בספר החינוך=856 |בספר המצוות=999 |ברמבן=6 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות= |ביד חזקה פרק= |בתלמוד מסכת=בכורות |בתלמוד פרק=א |קבוצה=אכילת פטר חמור |תדירות=עצם |רצון=אכילה |זמן או ארוע=לידת בכור |עצם או אדם=בהמה |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>אכילת פטר חמור</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לקבל מנכרים תרומות לקרבנות ציבור {{דף מצוה |ספר=ויקרא |פרק=כב |פסוק=25 |עד פסוק=25 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לקבל מנכרים תרומות לקרבנות ציבור |בספר החינוך=858 |בספר המצוות=999 |ברמבן=8 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=שקלים |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קרבן ציבור מנכרים |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=נכרי |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=רק כשהמקדש קיים |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>קרבן ציבור מנכרים</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לפסוק דין מוות על-פי עד אחד או על-פי כמה עדים שאינם רואים זה את זה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=יז |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לפסוק דין מוות על-פי עד אחד או על-פי כמה עדים שאינם רואים זה את זה |בספר החינוך=859 |בספר המצוות=999 |ברמבן=9 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=עדות |ביד חזקה פרק=ד |בתלמוד מסכת=מכות |בתלמוד פרק=א |קבוצה=ראיות במשפט |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דין נפשות |עצם או אדם=- |חייב במצוה=שופט |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=רק בארץ ישראל |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>ראיות במשפט</categorytree> ENDOFFILE ##### לא לעבור עבירות שגורמות לסילוק שכינת ה' ממחנה המלחמה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כג |פסוק=10 |עד פסוק=15 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא לעבור עבירות שגורמות לסילוק שכינת ה' ממחנה המלחמה |בספר החינוך=861 |בספר המצוות=999 |ברמבן=11 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות= |ביד חזקה פרק= |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קדושת המחנה |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=מלחמה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>קדושת המחנה</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להעביר את הבכורה מהבן הגדול אל בן אחר {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כא |פסוק=16 |עד פסוק=16 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להעביר את הבכורה מהבן הגדול אל בן אחר |בספר החינוך=862 |בספר המצוות=999 |ברמבן=12 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=נחלות |ביד חזקה פרק=ב |בתלמוד מסכת=בבא בתרא |בתלמוד פרק=ח |קבוצה=נחלות הבכור |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=הילדים |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>נחלות הבכור</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יבוא הגיס על יבמתו ולא יישאנה לאחר החליצה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כה |פסוק=9 |עד פסוק=9 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יבוא הגיס על יבמתו ולא יישאנה לאחר החליצה |בספר החינוך=864 |בספר המצוות=999 |ברמבן=14 |בסמג=0 |ביד חזקה הלכות= |ביד חזקה פרק= |בתלמוד מסכת=יבמות |בתלמוד פרק=ה |קבוצה=ייבום וחליצה |תדירות=ארוע |רצון=בחירת בת זוג |זמן או ארוע=מוות אדם |עצם או אדם=משפחה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>ייבום וחליצה</categorytree> ENDOFFILE ##### שלא יבוא איש על אשתו לאחר שזינתה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=כד |פסוק=4 |עד פסוק=4 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=שלא יבוא איש על אשתו לאחר שזינתה |בספר החינוך=865 |בספר המצוות=999 |ברמבן=15 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=סוטה |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת=יבמות |בתלמוד פרק=א |קבוצה=יחסים לאחר ניאוף |תדירות=ארוע |רצון=יחסי מין |זמן או ארוע=אחרי חטא |עצם או אדם=איש ואשה |חייב במצוה=גבר מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=מלקות |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>יחסים לאחר ניאוף</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להצטער כאשר משחררים עבד עברי {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טו |פסוק=18 |עד פסוק=18 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להצטער כאשר משחררים עבד עברי |בספר החינוך=866 |בספר המצוות=999 |ברמבן=16 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות= |ביד חזקה פרק= |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=זכויות העבד העברי |תדירות=אדם |רצון=- |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עבד עברי |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=רק כשהיובל נוהג |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>זכויות העבד העברי</categorytree> ENDOFFILE ##### לא להצטער כשנותנים הלוואה או צדקה לעני {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=טו |פסוק=10 |עד פסוק=10 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לא להצטער כשנותנים הלוואה או צדקה לעני |בספר החינוך=867 |בספר המצוות=999 |ברמבן=17 |בסמג=999 |ביד חזקה הלכות=מתנות עניים |ביד חזקה פרק=י |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=הלוואת כסף לעניים |תדירות=אדם |רצון=הלוואות |זמן או ארוע=- |עצם או אדם=עני |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>הלוואת כסף לעניים</categorytree> ENDOFFILE ##### להתרחק מכל דבר שעלול להביא לשקר במשפט {{דף מצוה |ספר=שמות |פרק=כג |פסוק=7 |עד פסוק=7 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=להתרחק מכל דבר שעלול להביא לשקר במשפט |בספר החינוך=907 |בספר המצוות=999 |ברמבן=999 |בסמג=107 |ביד חזקה הלכות=סנהדרין |ביד חזקה פרק=כא |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=דין צדק |תדירות=ארוע |רצון=- |זמן או ארוע=דיון משפטי |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>דין צדק</categorytree> ENDOFFILE ##### לדעת שכל מה שה' עושה הוא עושה בצדק ומתוך אהבה {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ח |פסוק=5 |עד פסוק=5 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לדעת שכל מה שה' עושה הוא עושה בצדק ומתוך אהבה |בספר החינוך=917 |בספר המצוות=999 |ברמבן=999 |בסמג=17 |ביד חזקה הלכות= |ביד חזקה פרק= |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=צידוק הדין |תדירות=ארוע |רצון=מחשבה |זמן או ארוע=סכנה |עצם או אדם=- |חייב במצוה=אדם מישראל |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>צידוק הדין</categorytree> ENDOFFILE ##### לעסוק בחישובים אסטרונומיים הקשורים לקביעת התאריכים {{דף מצוה |ספר=דברים |פרק=ד |פסוק=6 |עד פסוק=6 |מקור נוסף-ספר= |מקור נוסף-פרק= |מקור נוסף-פסוק= |מקור נוסף-עד פסוק= |עשה/לאו=לאו |המצוה=לעסוק בחישובים אסטרונומיים הקשורים לקביעת התאריכים |בספר החינוך=947 |בספר המצוות=999 |ברמבן=999 |בסמג=47 |ביד חזקה הלכות=קידוש החודש |ביד חזקה פרק=א |בתלמוד מסכת= |בתלמוד פרק= |קבוצה=קביעת התאריך |תדירות=זמן |רצון=- |זמן או ארוע=ראש חודש |עצם או אדם=- |חייב במצוה=ציבור |תקופת חיוב=בכל זמן |מקום חיוב=בכל מקום |עונש מזיד=אין |עונש שוגג= }} <categorytree mode='pages'>קביעת התאריך</categorytree> ENDOFFILE

קטגוריה זו אינה מכילה כרגע דפים או קובצי מדיה.